Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Österbyvägen Tviksta, 776 33, HEDEMORA
Tel.nummer
0225-774277
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556612-2452
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2001
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Dala Partytält AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Dala Partytält AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Hedemora
Nyckeltal
Vinstmarginal
7,82%
14,99% (2016)
Kassalikviditet
597,66%
444,79% (2016)
Soliditet
84,47%
79,03% (2016)
Bruttovinstmarginal
79,41%
78,35% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
5
4 320
295
260
2 974
-
-
7,82%
597,66%
84,47%
4
4 042
604
485
2 895
0
0
14,99%
444,79%
79,03%
3
4 247
463
372
2 584
0
980
12,59%
366,92%
75,97%
3
4 241
604
382
2 417
0
833
15,01%
327,66%
73,29%
4
3 572
373
252
2 134
0
717
12,03%
224,29%
61,20%
4
3 323
26
18
2 252
-
826
4,76%
142,26%
45,57%
3
3 067
-189
5
2 355
0
673
0,41%
143,10%
43,74%
3
2 656
-16
27
2 777
217
348
1,28%
176,67%
43,99%
3
3 011
241
65
2 618
281
327
8,24%
181,52%
47,54%
3
3 535
499
321
2 015
302
395
15,89%
188,69%
55,41%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
4 312
8
328
295
4 042
-
553
604
4 201
46
525
463
4 203
38
611
604
3 482
90
397
373
3 132
191
113
26
2 931
136
2
-189
2 647
9
-17
-16
2 923
88
200
241
3 519
16
553
499

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
679
2 295
2 974
-
592
2 304
2 896
-
643
1 941
2 584
-
628
1 789
2 417
-
712
1 422
2 134
-
993
1 259
2 252
-
1 174
1 182
2 356
-
1 452
1 325
2 777
-
1 331
1 287
2 618
-
530
1 485
2 015

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 232
359
-
-
384
2 975
1 972
405
-
-
518
2 895
1 637
418
-
-
529
2 584
1 415
457
-
-
546
2 418
1 033
350
-
118
634
2 135
782
313
-
273
885
2 253
764
341
-
425
826
2 356
759
593
-
675
750
2 777
733
656
-
520
709
2 618
718
511
-
-
787
2 016

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
4 320
-
-
-
-
-
-
4 042
-
-
980
-
391
150
4 247
-
-
833
-
306
150
4 241
-
-
717
-
272
-
3 572
-
-
826
-
285
-
3 323
-
-
673
-
245
-
3 067
217
-
348
-
260
-
2 656
281
-
327
-
264
-
3 011
302
-
395
-
323
50
3 535

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
5
862
421
591
6,68%
7,82%
79,41%
44,32%
84,47%
597,66%
4
1 011
405
807
-3,78%
14,99%
78,35%
44,19%
79,03%
444,79%
3
1 400
471
812
-0,05%
12,59%
69,55%
33,61%
75,97%
366,92%
3
1 401
391
911
20,71%
15,01%
67,76%
29,57%
73,29%
327,66%
4
871
263
906
11,17%
12,03%
100,03%
22,63%
61,20%
224,29%
4
783
289
597
6,86%
4,76%
100,00%
11,94%
45,57%
142,26%
3
977
322
464
10,73%
0,41%
100,00%
12,15%
43,74%
143,10%
3
882
287
408
-9,44%
1,28%
100,00%
21,72%
43,99%
176,67%
3
974
309
584
-16,94%
8,24%
100,00%
19,77%
47,54%
181,52%
3
1 173
345
831
-
15,89%
99,86%
19,84%
55,41%
188,69%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva uthyrning av partytält samt godstransporter och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556612-2452
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2001-06-28
Juridiskt namn
Dala Partytält AB
Länsäte
Hedemora

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Englund, Johan Ulf (f. 1969)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Jonsson, Lars Christer (f. 1959)
Styrelseledamot
Jonsson, Lars Christer (f. 1959)
Hansson, Anette Ingegärd (f. 1962)
Styrelsesuppleant
Jonsson Rönnqvist, Inger Märta (f. 1938)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).