Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Lars Forssells gata 23, 112 15, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-56643000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556550-4833
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1997
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Octapharma AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Octapharma AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
4,72%
4,31% (2016)
Kassalikviditet
24,88%
27,19% (2016)
Soliditet
38,49%
40,92% (2016)
Bruttovinstmarginal
-0,57%
-0,70% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
489
1 463 105
66 048
-29 115
1 849 222
1 440
453 638
4,72%
24,88%
38,49%
721
1 356 023
51 821
-18 735
1 619 039
1 314
416 192
4,31%
27,19%
40,92%
616
1 158 605
45 344
-10 570
1 587 206
1 340
372 843
4,48%
25,12%
39,34%
662
1 093 162
25 810
-4 103
1 415 074
1 409
331 925
4,32%
42,57%
41,68%
650
1 247 409
48 053
22 110
1 260 969
0
296 740
5,53%
174,80%
45,20%
629
941 527
6 960
-10 325
1 200 334
0
286 556
4,40%
51,64%
44,11%
570
929 090
35 550
16 360
1 164 478
0
251 895
6,53%
30,30%
23,01%
557
952 065
48 214
56 441
1 198 812
0
260 223
6,48%
22,50%
20,12%
534
824 115
32 380
-7 297
942 131
0
247 495
5,75%
10,31%
22,01%
476
768 133
34 421
1 060
565 059
0
227 302
6,47%
20,54%
49,02%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 456 053
7 052
68 353
66 048
1 350 971
5 052
57 608
51 821
1 150 646
7 959
49 978
45 344
1 091 274
1 888
46 584
25 810
1 245 099
2 310
68 595
48 053
938 353
3 174
41 089
6 960
927 034
2 056
60 294
35 550
947 933
4 132
61 400
48 214
816 514
7 601
46 928
32 380
753 507
14 626
48 536
34 421

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 582 461
266 761
1 849 222
-
1 410 741
208 298
1 619 039
-
1 392 875
194 331
1 587 206
-
1 189 953
225 121
1 415 074
-
917 207
343 762
1 260 969
-
870 620
329 714
1 200 334
-
855 271
309 207
1 164 478
-
836 407
362 404
1 198 811
-
734 625
207 506
942 131
-
414 407
150 652
565 059

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
417 957
376 587
19 301
500 000
535 377
1 849 222
426 124
303 017
20 314
500 000
369 584
1 619 039
444 859
230 124
21 327
500 000
390 895
1 587 205
455 429
172 282
22 693
500 000
264 670
1 415 074
459 532
141 513
22 253
500 000
137 671
1 260 969
437 422
118 038
25 573
500 000
119 302
1 200 335
191 748
97 727
29 552
650 000
195 452
1 164 479
175 388
84 414
28 915
500 000
410 094
1 198 811
118 848
113 514
31 975
350 000
327 796
942 133
220 414
72 530
0
146 361
125 755
565 060

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 440
156
453 638
13 712
300 153
-
1 463 105
1 314
156
416 192
22 146
154 116
-
1 356 023
1 340
168
372 843
11 513
146 039
-
1 158 605
1 409
246
331 925
15 069
150 700
-
1 093 162
-
-
296 740
7 427
128 788
-
1 247 409
-
-
286 556
7 445
118 892
-
941 527
-
-
251 895
12 973
110 775
-
929 090
-
-
260 223
-
116 795
-
952 065
-
-
247 495
-
120 610
-
824 115
-
-
227 302
-
103 828
100 000
768 133

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
489
2 978
-
87654
7,78%
4,72%
-0,57%
-18,45%
38,49%
24,88%
721
1 874
-
77922
17,41%
4,31%
-0,70%
-11,94%
40,92%
27,19%
616
1 868
-
71305
5,44%
4,48%
-0,69%
-17,08%
39,34%
25,12%
662
1 648
-
69277
-12,35%
4,32%
-0,57%
-3,62%
41,68%
42,57%
650
1 916
-
90848
32,69%
5,53%
-0,37%
16,55%
45,20%
174,80%
629
1 492
-
66662
1,22%
4,40%
-0,63%
22,42%
44,11%
51,64%
570
1 626
-
89846
-2,20%
6,53%
-0,54%
12,27%
23,01%
30,30%
557
1 702
-
90315
16,10%
6,48%
-0,47%
-5,03%
20,12%
22,50%
534
1 529
-
78903
8,36%
5,75%
-0,72%
-14,73%
22,01%
10,31%
476
1 583
-
48536
-
6,47%
-0,85%
3,30%
49,02%
20,54%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, handel med fast egendom och värdepapper, bedriva fastighetsmäkleri samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556550-4833
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1997-12-15
Juridiskt namn
Octapharma AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Scheepers, Arthur Alexander (f. 1974)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Israelsson, Klas Patrik (f. 1972)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Marguerre, Wolfgang Hubert (f. 1941)
Styrelseledamot
Marguerre, Wolfgang Hubert (f. 1941)
Rempeters, Gerold Theo (f. 1949)
Raita, Jussi Petteri (f. 1968)
Alatalo, Jan-Olof Mikael (f. 1969)
Marguerre, Tobias (f. 1971)
Styrelsesuppleant
Eriksson, Jan Olof (f. 1964)
Vidlund, Surasvadee Ning (f. 1973)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).