Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Radiovägen 29, 135 48, TYRESÖ
Tel.nummer
08-50594900
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556692-9344
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2005
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Tykoflex AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Tyresö
Nyckeltal
Vinstmarginal
12,38%
12,47% (2016)
Kassalikviditet
147,47%
193,86% (2016)
Soliditet
44,20%
52,28% (2016)
Bruttovinstmarginal
69,57%
72,60% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
72
130 862
16 138
9 510
69 182
1 587
26 317
12,38%
147,47%
44,20%
71
114 297
14 219
10 988
62 863
1 534
26 834
12,47%
193,86%
52,28%
67
111 603
8 390
6 408
60 021
2 622
25 099
7,58%
134,60%
36,32%
63
104 123
7 661
6 111
62 203
1 891
23 442
7,37%
106,16%
24,61%
59
101 133
10 693
4 784
79 246
2 099
21 647
10,60%
302,66%
59,39%
60
95 837
11 100
4 587
71 524
2 254
21 542
11,59%
373,08%
61,28%
60
96 148
14 070
3 386
62 792
1 930
19 974
14,66%
378,65%
59,61%
59
83 684
5 401
124
48 851
1 676
19 822
6,73%
311,66%
67,37%
58
81 000
9 961
6 694
52 131
1 276
19 760
12,95%
206,01%
62,61%
60
90 349
12 076
7 961
47 565
680
20 192
14,15%
250,11%
53,14%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
130 333
529
16 132
16 138
114 059
238
14 217
14 219
110 709
894
8 367
8 390
103 919
204
7 440
7 661
100 852
281
10 218
10 693
95 796
41
10 473
11 100
95 957
191
13 477
14 070
83 659
25
5 556
5 401
80 952
48
10 388
9 961
89 709
640
12 045
12 076

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
12 320
56 862
69 182
-
11 529
51 334
62 863
-
10 240
49 782
60 022
-
10 614
51 589
62 203
-
11 252
67 994
79 246
-
9 356
62 168
71 524
-
9 967
52 825
62 792
-
10 088
38 763
48 851
-
11 846
40 285
52 131
-
10 587
36 979
47 566

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
26 025
5 834
0
13 000
24 323
69 182
28 516
5 577
0
13 000
15 771
62 864
17 528
5 474
0
13 000
24 019
60 021
11 119
5 370
0
13 000
32 714
62 203
42 708
5 585
0
13 000
17 952
79 245
37 924
7 568
0
13 000
13 032
71 524
33 337
5 248
0
13 000
11 206
62 791
29 951
3 792
0
5 000
10 109
48 852
29 827
3 608
0
2 500
16 196
52 131
23 133
2 746
0
9 500
12 186
47 565

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 587
-
26 317
-
12 619
-
130 862
1 534
-
26 834
-
12 561
12 000
114 297
2 622
-
25 099
-
11 623
-
111 603
1 891
-
23 442
-
10 586
-
104 123
2 099
-
21 647
-
10 183
37 700
101 133
2 254
-
21 542
-
9 932
-
95 837
1 930
-
19 974
-
9 259
-
96 148
1 676
-
19 822
-
9 116
-
83 684
1 276
-
19 760
-
8 781
-
81 000
680
-
20 192
-
8 695
-
90 349

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
72
1 810
613
18367
14,27%
12,38%
69,57%
24,97%
44,20%
147,47%
71
1 606
612
16568
3,03%
12,47%
72,60%
31,18%
52,28%
193,86%
67
1 652
627
10295
6,53%
7,58%
68,68%
23,27%
36,32%
134,60%
63
1 650
634
9760
3,04%
7,37%
70,59%
18,16%
24,61%
106,16%
59
1 709
646
12478
5,28%
10,60%
71,64%
49,62%
59,39%
302,66%
60
1 597
621
12565
-0,17%
11,59%
71,64%
51,29%
61,28%
373,08%
60
1 599
553
15966
14,70%
14,66%
72,63%
43,37%
59,61%
378,65%
59
1 418
543
7999
3,34%
6,73%
71,28%
34,25%
67,37%
311,66%
58
1 396
529
13057
-9,76%
12,95%
75,56%
29,76%
62,61%
206,01%
60
1 495
519
14357
-
14,15%
70,95%
27,64%
53,14%
250,11%

Verksamhet & Status

Utbildning.

Org.nummer
556692-9344
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2005-12-06
Juridiskt namn
Tykoflex AB
Länsäte
Tyresö

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Örjes, Anders Stefan (f. 1964)
Örjes, Emelie Kristina (f. 1982)
Vice verkställande direktör
Örjes, Emelie Kristina (f. 1982)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Lindblom, Per Hjalmar (f. 1967)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Lundberg, Jan Tord Göran (f. 1940)
Margård, Bengt Åke Bertil (f. 1952)
Styrelseledamot
Askert, Björn (f. 1939)
Lundberg, Jan Tord Göran (f. 1940)
Örjes, Per Anders (f. 1946)
Margård, Bengt Åke Bertil (f. 1952)
Örjes, Anders Stefan (f. 1964)
Örjes, Anders Stefan (f. 1964)
Örjes, Emelie Kristina (f. 1982)
Örjes, Emelie Kristina (f. 1982)
Örjes, Sven David (f. 1986)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).