Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Barnarpsgatan 39 Hus G, 553 33, JÖNKÖPING
Tel.nummer
036-101000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556619-6399
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2001
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Jönköping University School of Health and Welfare
Status
Aktiv
Kommunsäte
Jönköping
Nyckeltal
Vinstmarginal
2,09%
1,27% (2016)
Kassalikviditet
107,53%
104,07% (2016)
Soliditet
24,00%
17,76% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
132
212 594
4 429
1 529
69 336
1 170
67 811
2,09%
107,53%
24,00%
131
206 335
2 590
18
74 678
1 103
66 585
1,27%
104,07%
17,76%
133
200 319
3 103
89
68 849
1 221
58 759
1,56%
101,03%
16,37%
132
182 307
-2 588
0
69 536
1 461
56 311
-1,42%
86,32%
5,59%
128
176 650
-1 502
-1
64 335
1 317
56 845
-0,85%
94,28%
9,21%
126
174 129
1 566
108
64 704
1 275
57 748
1,45%
97,47%
11,00%
150
172 654
-466
0
56 464
1 437
59 213
-0,25%
96,60%
10,56%
150
171 238
4 133
2 332
53 327
1 350
58 832
2,43%
98,89%
11,93%
163
169 240
664
-203
48 418
1 318
59 917
0,42%
87,44%
6,84%
156
166 213
75
0
49 852
1 199
57 557
0,37%
86,61%
5,70%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
212 226
368
4 183
4 429
205 804
531
2 355
2 590
199 645
674
2 772
3 103
181 902
405
-3 036
-2 588
176 243
407
-1 762
-1 502
173 859
270
2 059
1 566
172 301
353
-1 043
-466
170 881
357
4 030
4 133
164 749
4 491
521
664
164 613
1 600
-838
75

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
14 674
54 662
69 336
-
12 165
62 513
74 678
-
13 500
55 349
68 849
-
12 987
56 549
69 536
-
9 940
54 395
64 335
-
9 601
55 103
64 704
-
8 413
48 051
56 464
-
7 745
45 582
53 327
-
9 564
38 854
48 418
-
9 548
40 304
49 852

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
10 020
8 484
0
0
50 832
69 336
8 491
6 121
0
0
60 066
74 678
8 473
3 591
2 000
0
54 785
68 849
3 384
641
0
0
65 511
69 536
3 384
3 255
0
0
57 696
64 335
3 385
4 786
0
0
56 533
64 704
3 276
3 445
0
0
49 743
56 464
3 276
3 959
0
0
46 092
53 327
944
3 038
0
0
44 436
48 418
1 147
2 170
0
0
46 535
49 852

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 170
-
67 811
-
38 052
-
212 594
1 103
-
66 585
-
36 552
-
206 335
1 221
-
58 759
-
31 297
-
200 319
1 461
-
56 311
-
29 660
-
182 307
1 317
-
56 845
-
29 032
-
176 650
1 275
-
57 748
-
27 668
-
174 129
1 437
-
59 213
-
33 524
-
172 654
1 350
-
58 832
-
31 816
-
171 238
1 318
-
59 917
-
30 570
-
169 240
1 199
-
57 557
-
51 907
-
166 213

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
132
1 608
823
6491
3,12%
2,09%
100,00%
1,80%
24,00%
107,53%
131
1 571
808
4936
3,08%
1,27%
100,00%
1,19%
17,76%
104,07%
133
1 501
771
7556
9,75%
1,56%
100,00%
0,28%
16,37%
101,03%
132
1 378
724
-194
3,21%
-1,42%
100,00%
-4,93%
5,59%
86,32%
128
1 377
703
456
1,37%
-0,85%
100,00%
-1,87%
9,21%
94,28%
126
1 380
695
4353
0,90%
1,45%
100,00%
-0,82%
11,00%
97,47%
150
1 149
633
1130
0,83%
-0,25%
100,00%
-0,98%
10,56%
96,60%
150
1 139
619
6425
3,72%
2,43%
100,00%
-0,30%
11,93%
98,89%
163
1 011
569
2973
0,08%
0,42%
100,00%
-3,39%
6,84%
87,44%
156
1 055
624
1261
-
0,37%
100,00%
-3,79%
5,70%
86,61%

Verksamhet & Status

Försäljning av fisk. Resor, bokning, guidning.

Org.nummer
556619-6399
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2001-12-17
Juridiskt namn
Jönköping University School of Health and Welfare
Länsäte
Jönköping

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Larsson, Stig Dennis (f. 1966)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Gavin, Hans (f. 1962)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Jägstam, Mats Robert Fredrik (f. 1972)
Styrelseledamot
Björklund Carlstedt, Anita G I (f. 1953)
Jägstam, Mats Robert Fredrik (f. 1972)
Styrelsesuppleant
Lind, Bernt Arne Christian (f. 1962)
Åström Malm, Ida Maria (f. 1984)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).