Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Gjuterigatan 5 Hus E, 553 18, JÖNKÖPING
Tel.nummer
036-101000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556487-2751
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1994
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Jönköping
Nyckeltal
Vinstmarginal
-0,28%
0,62% (2016)
Kassalikviditet
61,31%
68,69% (2016)
Soliditet
11,44%
12,67% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
159
296 263
-823
-472
58 575
1 070
90 403
-0,28%
61,31%
11,44%
150
284 393
1 757
2
59 690
1 256
83 509
0,62%
68,69%
12,67%
148
266 938
131
3
66 639
1 445
75 598
0,05%
69,93%
9,44%
131
239 777
-487
3
68 190
1 324
65 170
-0,20%
91,07%
7,57%
118
210 811
-502
0
54 710
1 234
58 829
-0,24%
91,05%
10,26%
109
197 566
856
741
63 178
1 398
55 426
0,46%
88,82%
9,62%
139
205 621
650
10
58 093
1 503
62 471
0,34%
83,71%
9,59%
142
209 128
4 405
865
51 786
1 211
66 520
2,24%
79,26%
9,85%
143
213 584
433
0
43 459
1 404
63 202
0,26%
67,04%
3,40%
143
196 201
-5 083
-1 764
34 732
1 340
61 993
-2,26%
47,30%
3,28%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
295 592
671
-815
-823
284 066
327
1 687
1 757
266 629
309
-106
131
239 648
129
-779
-487
210 424
387
-768
-502
196 883
683
381
856
205 135
486
93
650
208 003
1 125
4 513
4 405
213 183
401
249
433
195 931
270
-4 900
-5 083

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
27 336
31 239
58 575
-
24 594
35 096
59 690
-
24 914
41 725
66 639
-
11 409
56 781
68 190
-
10 739
43 971
54 710
-
13 430
49 748
63 178
-
15 091
43 002
58 093
-
15 595
36 191
51 786
-
15 855
27 604
43 459
-
19 443
15 289
34 732

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 414
4 211
-
-
50 950
58 575
3 886
4 711
-
-
51 093
59 690
3 885
3 086
-
-
59 668
66 639
2 756
3 086
-
-
62 348
68 190
2 753
3 664
-
-
48 293
54 710
2 753
4 264
-
150
56 011
63 178
2 013
4 558
-
150
51 373
58 094
2 003
3 973
-
150
45 660
51 786
1 138
433
-
711
41 177
43 459
1 138
-
-
1 272
32 322
34 732

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 070
-
90 403
-
47 669
-
296 263
1 256
-
83 509
-
42 946
-
284 393
1 445
-
75 598
-
38 535
-
266 938
1 324
-
65 170
-
32 118
-
239 777
1 234
-
58 829
-
30 484
-
210 811
1 398
-
55 426
-
29 246
-
197 566
1 503
-
62 471
-
32 486
-
205 621
1 211
-
66 520
-
31 228
-
209 128
1 404
-
63 202
-
37 996
-
213 584
1 340
-
61 993
-
36 695
-
196 201

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
159
1 859
890
5066
4,06%
-0,28%
100,00%
-6,67%
11,44%
61,31%
150
1 894
866
7456
6,54%
0,62%
100,00%
-5,63%
12,67%
68,69%
148
1 802
794
4852
11,26%
0,05%
100,00%
-6,73%
9,44%
69,93%
131
1 829
771
4718
13,89%
-0,20%
100,00%
-2,32%
7,57%
91,07%
118
1 783
779
3996
6,88%
-0,24%
100,00%
-2,05%
10,26%
91,05%
109
1 806
808
5920
-4,02%
0,46%
100,00%
-3,18%
9,62%
88,82%
139
1 476
707
5836
-1,38%
0,34%
100,00%
-4,08%
9,59%
83,71%
142
1 465
709
11057
-2,43%
2,24%
68,94%
-4,55%
9,85%
79,26%
143
1 491
730
7597
8,81%
0,26%
68,33%
-6,37%
3,40%
67,04%
143
1 370
712
3436
-
-2,26%
100,00%
-8,69%
3,28%
47,30%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva på ägarens Stifelsen Högskolan i Jönköping uppdrag och i enlighet med de särskilda instruktioner som behörigt organ för stiftelsen meddelar bolaget bedriva såväl högre utbildning som forskning och utvecklingsarbete och därmed förenlig verksamhet inom främst det tekniska och matematisk-naturvetenskapa. Med "behöriga organ" avses, utöver stiftelsestyrelsen och rektor, sådana nämnder och organ som inrättats och fått instruktion av stiftaren. Verksamheten syftar inte till att bereda vinst åt aktieägaren. Med "behörigt organ" avses sådana nämnder och organ som inrättats och fått instruktioner av stiftelsen.

Org.nummer
556487-2751
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1994-05-16
Juridiskt namn
Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Länsäte
Jönköping

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Wadskog, Ingrid Johanna (f. 1973)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Gavin, Hans (f. 1962)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Jägstam, Mats Robert Fredrik (f. 1972)
Styrelseledamot
Jägstam, Mats Robert Fredrik (f. 1972)
Palmgren, Mikael Hans (f. 1974)
Styrelsesuppleant
Carstensen, Anna-Karin Maria (f. 1957)
Lind, Bernt Arne Christian (f. 1962)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).