Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Rosenborgsgatan 6-10, 152 40, SÖDERTÄLJE
Tel.nummer
08-55024000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556775-9922
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2009
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Södertälje Sjukhus AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Södertälje Sjukhus AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Södertälje
Nyckeltal
Vinstmarginal
-2,10%
3,17% (2016)
Kassalikviditet
214,85%
229,39% (2016)
Soliditet
17,63%
19,56% (2016)
Bruttovinstmarginal
90,67%
90,36% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1174
1 201 687
-40 035
-11 468
687 488
2 390
509 279
-2,10%
214,85%
17,63%
1117
1 111 615
25 914
476
678 417
2 435
475 314
3,17%
229,39%
19,56%
1094
1 011 396
-68 739
-584
515 285
2 541
458 751
-2,20%
288,63%
19,80%
1087
987 557
-25 416
-875
438 854
2 275
439 980
-0,25%
237,34%
23,38%
1033
942 607
5 118
-382
379 521
2 085
418 649
0,94%
207,31%
27,27%
1069
911 204
-23 808
-2 422
356 745
1 985
407 426
-0,23%
184,96%
30,27%
1041
852 474
5 018
2 637
367 608
1 827
377 500
0,84%
193,02%
42,17%
1058
844 789
6 773
-2 884
335 699
1 731
373 321
0,91%
181,99%
45,73%
1028
607 836
4 124
4 124
295 087
1 396
272 691
0,76%
164,24%
50,75%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 184 199
17 488
-24 967
-40 035
1 097 245
14 370
34 768
25 914
996 649
14 747
-21 909
-68 739
950 184
37 373
-3 161
-25 416
930 619
11 988
-2 558
5 118
901 844
9 360
-3 905
-23 808
843 182
9 292
5 166
5 018
835 812
8 977
7 223
6 773
601 731
6 105
4 338
4 124

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
250 010
437 478
687 488
-
120 708
557 709
678 417
-
56 845
458 440
515 285
-
56 883
381 971
438 854
-
58 741
320 779
379 520
-
70 082
286 662
356 744
-
73 554
294 054
367 608
-
78 752
256 947
335 699
-
79 646
215 441
295 087

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
121 217
-
364 846
-
201 425
687 488
132 685
-
304 645
-
241 087
678 417
102 033
-
256 305
-
156 947
515 285
102 617
-
177 517
-
158 720
438 854
103 492
-
123 850
-
152 177
379 519
107 986
-
96 888
-
151 871
356 745
146 508
10 890
59 863
-
150 347
367 608
146 870
8 509
41 190
-
139 130
335 699
149 754
-
18 057
-
127 276
295 087

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 390
-
509 279
-
255 257
-
1 201 687
2 435
-
475 314
-
233 611
-
1 111 615
2 541
-
458 751
-
225 128
-
1 011 396
2 275
-
439 980
-
210 083
-
987 557
2 085
-
418 649
-
198 582
-
942 607
1 985
-
407 426
-
178 507
4 112
911 204
1 827
-
377 500
-
162 715
36 100
852 474
1 731
-
373 321
-
168 764
-
844 789
1 396
-
272 691
-
119 744
-
607 836

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1 174
1 009
664
373879
7,92%
-2,10%
90,67%
19,93%
17,63%
214,85%
1 117
982
648
360460
10,09%
3,17%
90,36%
28,86%
19,56%
229,39%
1 094
911
639
255885
4,89%
-2,20%
89,74%
30,25%
19,80%
288,63%
1 087
874
613
199816
2,10%
-0,25%
89,39%
23,50%
23,38%
237,34%
1 033
901
610
152808
3,19%
0,94%
90,18%
18,12%
27,27%
207,31%
1 069
844
560
120246
6,96%
-0,23%
90,03%
14,95%
30,27%
184,96%
1 041
810
529
88844
0,88%
0,84%
89,77%
17,04%
42,17%
193,02%
1 058
790
523
68557
38,90%
0,91%
89,32%
14,10%
45,73%
181,99%
1 028
585
390
34154
-
0,76%
90,25%
14,65%
50,75%
164,24%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva handel med brun-utan-sol produkter, hälsokostpreparat och möbler samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556775-9922
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2009-01-14
Juridiskt namn
Södertälje Sjukhus AB
Länsäte
Södertälje

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Runsiö, Mikael (f. 1958)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Åsell, Bo Kenneth (f. 1962)
Lekmannarevisor
Ifvarsson, Carl Anders (f. 1939)
Assarsson, Berit Margareta (f. 1943)
Björklund, Leni Christina Elisabeth (f. 1944)
Törngren, Ewa Märta Helena (f. 1944)
Salomonsson, Hans Erik (f. 1954)
Samuelsson, Lena Christina (f. 1965)
Bojerud, Fredrik Rolf Åke (f. 1970)
Revisorssuppleant
Alm Lindström, Peter Johan (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Assarsson, Per Johan Björn (f. 1962)
Styrelseledamot
Stiernstedt, Göran Thesleff (f. 1949)
Heinsoo, Toivo Nils (f. 1949)
Widerberg Söderholm, Christina Maria (f. 1950)
Thunander Holmstedt, Helena M C (f. 1960)
Assarsson, Per Johan Björn (f. 1962)
Wallström, Charlotte Sofia Thérese (f. 1969)
Heikkinen, Anna Marie Viktoria (f. 1970)
Lundgren, Johan Ulf Paul (f. 1971)
Styrelsesuppleant
Helin, Christian (f. 1959)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).