Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Långarydsvägen 22, 314 92, LÅNGARYD
Tel.nummer
0371-32110
E-postadress
info@cbtrading.se
Hemsida cbtrading.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556619-7868
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2001
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Carlssons Budservice & Trading AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Carlssons Budservice & Trading AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Hylte
Nyckeltal
Vinstmarginal
26,76%
12,91% (2016)
Kassalikviditet
326,34%
349,82% (2016)
Soliditet
73,57%
69,69% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
3
3 971
1 052
610
2 174
-
-
26,76%
326,34%
73,57%
3
2 404
293
171
1 548
0
0
12,91%
349,82%
69,69%
3
2 172
215
134
1 470
0
311
11,02%
292,39%
64,69%
3
1 530
22
14
1 366
0
311
3,15%
214,50%
57,35%
2
1 529
252
146
1 487
0
150
18,49%
186,86%
51,58%
2
1 059
154
108
1 119
-
129
18,22%
247,18%
51,05%
2
797
80
80
1 109
0
69
14,81%
156,89%
39,31%
2
773
47
47
1 043
20
2
10,08%
129,03%
34,13%
2
552
-85
-67
966
10
40
-9,42%
80,00%
31,99%
3
1 096
-184
-140
1 086
110
138
-12,50%
83,16%
35,84%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
3 965
6
1 060
1 052
2 362
42
305
293
2 123
49
234
215
1 428
102
45
22
1 514
15
280
252
1 043
16
190
154
797
-
118
80
754
19
76
47
552
-
-52
-85
1 096
-
-137
-184

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
354
1 820
2 174
-
315
1 233
1 548
-
336
1 134
1 470
-
394
972
1 366
-
428
1 059
1 487
-
418
700
1 118
-
402
707
1 109
-
422
621
1 043
-
455
511
966
-
490
597
1 087

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 218
489
0
1
467
2 175
908
219
0
148
273
1 548
837
146
0
198
289
1 470
703
103
0
298
262
1 366
689
100
0
348
350
1 487
544
35
0
398
142
1 119
436
0
0
449
225
1 110
356
0
0
500
186
1 042
309
0
0
507
150
966
376
17
0
502
190
1 085

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
300
3 971
-
-
-
-
-
300
2 404
-
-
311
-
97
100
2 172
-
-
311
-
98
-
1 530
-
-
150
-
47
-
1 529
-
-
129
-
41
-
1 059
-
-
69
-
22
-
797
20
-
2
-
7
-
773
10
-
40
-
7
-
552
110
-
138
-
64
-
1 096

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
3
1 322
184
1084
67,87%
26,76%
100,00%
34,12%
73,57%
326,34%
3
787
156
326
11,26%
12,91%
100,00%
40,64%
69,69%
349,82%
3
708
138
264
48,67%
11,02%
100,00%
39,80%
64,69%
292,39%
3
476
139
79
-5,68%
3,15%
100,00%
49,72%
57,35%
214,50%
2
757
101
313
45,16%
18,49%
100,07%
46,83%
51,58%
186,86%
2
522
88
211
30,87%
18,22%
100,00%
53,50%
51,05%
247,18%
2
399
48
151
5,70%
14,81%
100,00%
60,48%
39,31%
156,89%
2
377
16
110
36,59%
10,08%
100,00%
57,69%
34,13%
129,03%
2
276
30
-18
-49,64%
-9,42%
99,82%
65,40%
31,99%
80,00%
3
365
105
-105
-
-12,50%
100,00%
37,14%
35,84%
83,16%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangverksamhet, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556619-7868
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2001-12-06
Juridiskt namn
Carlssons Budservice & Trading AB
Länsäte
Hylte

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Ahlström, Gunnar Magnus Henrik (f. 1961)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Carlsson, Rut Junis Irene (f. 1955)
Styrelsesuppleant
Carlsson, Kent Tony Mikael (f. 1956)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).