Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Vareborg 3, 432 91, VARBERG
Tel.nummer
0340-670525
E-postadress
Saknas
Hemsida vareborg.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556565-2145
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1999
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Vareborgs Bärodling AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Vareborgs Bärodling AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Varberg
Nyckeltal
Vinstmarginal
-1,61%
12,76% (2016)
Kassalikviditet
124,58%
232,25% (2016)
Soliditet
38,37%
52,31% (2016)
Bruttovinstmarginal
75,68%
78,50% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
15
16 181
-325
3
6 136
-
-
-1,61%
124,58%
38,37%
13
14 119
1 670
802
6 909
0
0
12,76%
232,25%
52,31%
15
14 923
1 150
722
6 105
0
5 339
8,02%
247,64%
54,46%
12
12 192
361
279
4 179
0
3 839
3,26%
316,22%
60,74%
10
9 989
338
227
4 153
0
2 989
3,87%
282,32%
54,43%
11
9 881
473
258
4 832
-
3 427
5,39%
178,97%
41,43%
9
8 187
1 167
637
4 014
0
2 306
15,44%
163,99%
41,20%
9
6 114
84
2
2 854
318
1 613
2,32%
153,55%
27,71%
7
5 493
267
89
2 892
417
1 101
6,27%
156,56%
25,17%
5
3 496
233
100
1 338
340
611
8,69%
119,85%
39,47%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
15 684
497
-256
-325
13 751
368
1 749
1 670
14 829
94
1 182
1 150
12 063
129
374
361
9 878
111
353
338
9 766
115
513
473
8 064
123
1 239
1 167
5 985
129
130
84
5 235
258
321
267
3 408
88
286
233

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 613
3 522
6 135
-
2 614
4 295
6 909
-
1 864
4 242
6 106
-
1 677
2 502
4 179
-
1 977
2 176
4 153
-
2 190
2 641
4 831
-
2 131
1 883
4 014
-
2 154
700
2 854
-
1 882
1 010
2 892
-
965
374
1 339

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 204
1 475
0
943
2 514
6 136
2 200
1 813
0
1 140
1 755
6 908
2 399
1 187
0
843
1 677
6 106
1 777
976
0
674
752
4 179
1 497
979
0
952
724
4 152
1 271
937
0
1 174
1 450
4 832
1 012
823
0
1 059
1 119
4 013
375
533
0
1 524
422
2 854
373
455
0
1 447
617
2 892
284
313
0
470
272
1 339

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
16 181
-
-
-
-
-
1 000
14 119
-
-
5 339
-
1 518
1 000
14 923
-
-
3 839
-
1 039
100
12 192
-
-
2 989
-
811
-
9 989
-
-
3 427
-
971
-
9 881
-
-
2 306
-
638
-
8 187
318
-
1 613
-
550
-
6 114
417
50
1 101
-
464
-
5 493
340
-
611
-
342
-
3 496

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
15
1 046
441
287
14,06%
-1,61%
75,68%
6,43%
38,37%
124,58%
13
1 058
410
2251
-7,27%
12,76%
78,50%
18,47%
52,31%
232,25%
15
989
462
1677
22,93%
8,02%
84,79%
17,30%
54,46%
247,64%
12
1 005
412
850
22,12%
3,26%
76,13%
14,51%
60,74%
316,22%
10
988
384
818
1,15%
3,87%
79,96%
14,70%
54,43%
282,32%
11
888
404
972
21,11%
5,39%
77,24%
12,20%
41,43%
178,97%
9
896
330
1587
34,74%
15,44%
80,30%
9,47%
41,20%
163,99%
9
665
279
427
14,33%
2,32%
77,61%
4,64%
27,71%
153,55%
7
748
290
519
53,61%
6,27%
77,55%
7,51%
25,17%
156,56%
5
682
267
475
-
8,69%
80,90%
2,99%
39,47%
119,85%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva all form av verksamhet inom murning, såsom nyproduktion av fasader, beklädnadstegel och puts samt renoveringar av gamla fasader och sättning av kakel och klinkers samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556565-2145
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1999-01-26
Juridiskt namn
Vareborgs Bärodling AB
Länsäte
Varberg

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Ejnarsson, Jan Åke Mikael (f. 1964)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Andersson, Kenneth Andrew (f. 1959)
Styrelsesuppleant
Andersson, Birgit Inga-Lill (f. 1960)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).