Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Rälsgatan 3, 602 23, NORRKÖPING
Tel.nummer
011-183688
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556488-6603
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1994
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Kylanläggningar AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Kylanläggningar AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Norrköping
Nyckeltal
Vinstmarginal
5,08%
6,58% (2016)
Kassalikviditet
130,10%
212,23% (2016)
Soliditet
32,76%
46,69% (2016)
Bruttovinstmarginal
44,91%
50,11% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2006-12
2005-12
2004-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
7
12 169
313
297
2 696
600
1 150
3,25%
93,16%
9,61%
10
10 920
-435
-371
2 645
600
1 346
-3,18%
89,38%
-1,44%
10
14 872
-390
-313
2 953
600
2 327
-1,96%
87,48%
11,28%

Resultaträkning (tkr)

2006-12
2005-12
2004-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
12 148
21
394
313
10 920
-
-348
-435
14 770
102
-295
-390

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2006-12
2005-12
2004-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
140
2 556
2 696
-
61
2 584
2 645
-
110
2 843
2 953

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2006-12
2005-12
2004-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
259
-
-
360
2 077
2 696
-38
-
-
480
2 203
2 645
333
-
64
-
2 555
2 952

Löner & utdelning (tkr)

2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
600
-
1 150
-
755
-
12 169
600
-
1 346
-
904
-
10 920
600
-
2 327
-
1 325
-
14 872

Nyckeltal

2006-12
2005-12
2004-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
7
1 735
364
441
11,25%
3,25%
32,62%
3,94%
9,61%
93,16%
10
1 092
290
-111
-26,07%
-3,18%
38,38%
3,49%
-1,44%
89,38%
10
1 477
431
-165
-
-1,96%
42,53%
1,95%
11,28%
87,48%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
14
25 599
1 192
920
9 378
-
-
5,08%
130,10%
32,76%
15
21 545
1 333
2 045
8 678
0
0
6,58%
212,23%
46,69%
15
28 724
1 073
971
11 337
0
5 708
4,00%
156,35%
32,45%
12
23 638
2 266
1 290
9 558
0
4 228
10,12%
185,03%
37,32%
12
20 042
804
462
8 069
0
3 984
4,62%
149,20%
27,45%
10
15 808
117
76
7 365
-
3 332
1,70%
122,95%
21,68%
11
17 807
754
396
6 719
0
3 422
5,22%
144,94%
25,62%
10
20 485
1 058
564
8 834
750
2 660
5,27%
120,02%
17,77%
8
14 960
716
355
3 447
680
2 281
5,08%
114,11%
23,57%
9
16 733
-181
-193
2 592
648
2 571
-0,42%
76,53%
10,92%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
25 509
90
1 296
1 192
21 365
180
1 405
1 333
28 503
221
1 134
1 073
23 414
224
2 366
2 266
20 023
19
924
804
15 769
39
266
117
17 649
158
916
754
20 417
68
1 072
1 058
14 941
19
758
716
16 722
11
126
-181

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 881
6 497
9 378
-
3 044
5 635
8 679
-
3 144
8 193
11 337
-
3 289
6 269
9 558
-
3 257
4 812
8 069
-
3 548
3 817
7 365
-
3 710
3 009
6 719
-
3 769
5 065
8 834
-
239
3 208
3 447
-
506
2 086
2 592

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 072
-
-
2 095
4 210
9 377
4 052
-
-
2 231
2 395
8 678
2 659
1 307
-
2 367
5 004
11 337
2 408
1 486
-
2 503
3 160
9 557
1 518
893
-
2 639
3 018
8 068
1 056
693
-
2 784
2 832
7 365
1 181
693
-
2 920
1 925
6 719
1 185
493
-
3 160
3 996
8 834
641
220
-
34
2 552
3 447
283
-
-
120
2 190
2 593

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
1 200
25 599
-
-
-
-
-
1 900
21 545
-
-
5 708
-
2 347
372
28 724
-
-
4 228
-
1 857
1 000
23 638
-
-
3 984
-
1 659
400
20 042
-
-
3 332
-
1 489
-
15 808
-
-
3 422
-
1 366
200
17 807
750
-
2 660
-
1 406
400
20 485
680
-
2 281
-
1 124
21
14 960
648
-
2 571
-
1 338
-
16 733

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
14
1 822
580
1486
19,40%
5,08%
44,91%
8,97%
32,76%
130,10%
15
1 424
546
1590
-25,04%
6,58%
50,11%
15,16%
46,69%
212,23%
15
1 900
550
1313
21,73%
4,00%
45,46%
11,19%
32,45%
156,35%
12
1 951
520
2540
16,94%
10,12%
46,20%
13,28%
37,32%
185,03%
12
1 669
473
1095
26,98%
4,62%
43,54%
8,96%
27,45%
149,20%
10
1 577
495
474
-10,65%
1,70%
50,64%
6,25%
21,68%
122,95%
11
1 604
459
1132
-13,56%
5,22%
42,58%
6,14%
25,62%
144,94%
10
2 042
501
1150
36,65%
5,27%
44,08%
5,24%
17,77%
120,02%
8
1 868
532
809
-10,65%
5,08%
48,26%
4,39%
23,57%
114,11%
9
1 858
522
170
-
-0,42%
39,01%
-0,62%
10,92%
76,53%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556488-6603
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1994-06-03
Juridiskt namn
Kylanläggningar AB
Länsäte
Norrköping

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Ackbar, Kristina (f. 1958)
Revisorssuppleant
Kromnér, Christian Robert (f. 1979)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Andersson, Anders Göran (f. 1955)
Styrelseledamot
Andersson, Anders Göran (f. 1955)
Hint, Mats Johan Henrik (f. 1963)
Styrelsesuppleant
Karlsson, Eva Dagmar Elisabeth (f. 1957)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).