Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kungskullavägen 26, 511 96, BERGHEM
Tel.nummer
0320-41400
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556384-9958
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1990
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag X-Flex AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Cablegroup Electronics WS AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Mark
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,96%
18,68% (2016)
Kassalikviditet
95,63%
279,52% (2016)
Soliditet
39,40%
71,91% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
6
9 010
160
348
4 163
-
-
1,96%
95,63%
39,40%
4
7 796
1 440
1 269
3 513
0
0
18,68%
279,52%
71,91%
4
8 282
592
496
5 353
0
1 573
7,26%
378,95%
67,97%
4
7 681
854
618
4 946
0
1 345
11,16%
275,83%
65,35%
4
7 362
975
589
4 544
0
1 329
13,29%
389,23%
70,73%
4
6 495
608
379
3 953
-
1 234
9,35%
228,55%
65,13%
4
6 304
348
237
3 366
0
1 318
5,87%
212,60%
81,57%
4
6 784
443
392
3 442
652
481
6,66%
185,12%
76,19%
4
6 698
420
272
3 179
630
530
6,39%
151,73%
72,71%
4
5 565
-124
-2
2 650
606
659
-0,87%
163,10%
75,57%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
8 996
14
176
160
7 707
89
1 323
1 440
8 157
125
592
592
7 681
-
799
854
7 339
23
961
975
6 490
5
558
608
6 222
82
361
348
6 784
-
449
443
6 696
2
323
420
5 501
64
-58
-124

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 101
3 062
4 163
-
143
3 370
3 513
-
1 823
3 530
5 353
-
1 458
3 488
4 946
-
1 016
3 528
4 544
-
1 218
2 735
3 953
-
1 071
2 295
3 366
-
1 066
2 376
3 442
-
990
2 190
3 180
-
921
1 729
2 650

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 336
390
0
583
1 854
4 163
1 988
690
0
0
835
3 513
3 175
594
957
0
627
5 353
2 679
709
747
0
811
4 946
2 661
709
580
0
594
4 544
2 173
515
520
0
746
3 954
2 404
438
0
0
524
3 366
2 287
430
0
0
726
3 443
1 895
534
0
0
750
3 179
1 633
474
0
0
542
2 649

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
400
9 010
-
-
-
-
-
1 000
7 796
-
-
1 573
-
1 110
700
8 282
-
-
1 345
-
957
-
7 681
-
-
1 329
-
795
600
7 362
-
-
1 234
-
708
-
6 495
-
-
1 318
-
767
-
6 304
652
-
481
-
598
-
6 784
630
-
530
-
631
-
6 698
606
-
659
-
624
10
5 565

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
6
1 499
295
210
16,73%
1,96%
100,00%
13,43%
39,40%
95,63%
4
1 927
279
1343
-5,52%
18,68%
100,00%
32,89%
71,91%
279,52%
4
2 039
687
1572
6,20%
7,26%
100,00%
35,59%
67,97%
378,95%
4
1 920
591
1569
4,66%
11,16%
100,00%
34,85%
65,35%
275,83%
4
1 835
541
1558
13,08%
13,29%
100,00%
39,98%
70,73%
389,23%
4
1 623
498
1095
4,31%
9,35%
100,00%
30,65%
65,13%
228,55%
4
1 556
528
383
-8,28%
5,87%
100,00%
28,46%
81,57%
212,60%
4
1 696
446
484
1,31%
6,66%
100,00%
24,32%
76,19%
185,12%
4
1 674
455
387
21,72%
6,39%
100,00%
21,51%
72,71%
151,73%
4
1 375
484
28
-
-0,87%
100,00%
21,58%
75,57%
163,10%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva tillverkning av ljusanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556384-9958
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1990-01-26
Juridiskt namn
Cablegroup Electronics WS AB
Länsäte
Mark

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Strigén, Lars Anders (f. 1963)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Johansson, Frank Ove (f. 1961)
Styrelseledamot
Magnusson, Dan Eric Reine (f. 1954)
Johansson, Frank Ove (f. 1961)
Styrelsesuppleant
Johansson, Anna-Karin (f. 1965)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).