Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Brovägen 1, 182 76, STOCKSUND
Tel.nummer
08-7551765
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556489-0670
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1994
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Living Consulting Group AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Living Consulting Group AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Danderyd
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Företaget har utmärkta betyg när det gäller lönsamhet och den bakomliggande finansiella styrkan. Tillväxten är dock svag i bolaget.

Nyckeltal
Vinstmarginal
21,77%
34,86% (2016)
Kassalikviditet
153,21%
176,63% (2016)
Soliditet
39,04%
48,11% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
71
56 476
-2 981
-2 497
124 991
1 006
5 228
9,81%
33,72%
-2,31%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
56 476
-
5 527
-2 981
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
114 566
10 425
124 991
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-2 887
-
905
88 985
28 258
115 261
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 006
-
5 228
-
1 722
-
56 476
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
71
795
114
12284
-
9,81%
100,00%
-31,58%
-2,31%
33,72%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
13
29 147
6 248
4 251
15 138
-
-
21,77%
153,21%
39,04%
15
41 603
13 871
10 569
23 863
0
0
34,86%
176,63%
48,11%
7
18 758
1 648
1 280
11 897
0
3 278
8,93%
120,02%
28,67%
7
12 985
1 435
631
8 384
0
2 541
11,41%
119,94%
25,42%
8
10 852
-2 202
846
4 769
0
2 412
-20,75%
143,82%
29,67%
9
22 123
480
329
8 165
-
3 152
2,21%
257,86%
50,05%
7
24 076
609
315
11 908
678
1 773
2,60%
151,72%
38,30%
5
6 679
658
452
7 143
172
1 355
10,57%
369,85%
59,44%
9
19 148
404
91
7 818
536
1 778
3,21%
302,23%
54,90%
15
44 013
390
293
19 232
662
3 801
0,96%
127,07%
21,13%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
28 715
432
6 251
6 248
39 875
1 728
13 899
13 871
18 465
293
1 649
1 648
12 587
398
1 432
1 435
10 606
246
-2 202
-2 202
21 728
395
479
480
23 482
594
611
609
6 224
455
654
658
18 308
840
584
404
42 287
1 726
-45
390

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
914
14 224
15 138
-
16
23 846
23 862
-
49
11 848
11 897
-
81
8 303
8 384
-
90
4 679
4 769
-
135
8 030
8 165
-
85
11 823
11 908
-
201
6 942
7 143
-
238
7 580
7 818
-
346
18 887
19 233

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
5 201
908
-
-
9 030
15 139
10 950
680
-
-
12 233
23 863
2 880
680
-
-
8 336
11 896
1 601
680
-
-
6 104
8 385
969
572
-
-
3 227
4 768
473
4 633
-
-
3 059
8 165
947
4 633
-
-
6 328
11 908
632
4 633
-
-
1 877
7 142
678
4 633
-
-
2 508
7 819
587
4 458
-
-
14 187
19 232

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
3 200
29 147
-
-
-
-
-
10 000
41 603
-
-
3 278
-
1 140
-
18 758
-
-
2 541
-
967
-
12 985
-
-
2 412
-
909
-
10 852
-
-
3 152
-
1 090
350
22 123
678
-
1 773
-
845
600
24 076
172
-
1 355
-
646
-
6 679
536
-
1 778
-
857
-
19 148
662
-
3 801
-
1 501
-
44 013

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
13
2 209
504
6267
-27,99%
21,77%
100,00%
18,09%
39,04%
153,21%
15
2 658
455
13931
115,95%
34,86%
100,00%
29,12%
48,11%
176,63%
7
2 638
657
1681
46,70%
8,93%
100,00%
19,02%
28,67%
120,02%
7
1 798
508
1481
18,68%
11,41%
100,00%
17,47%
25,42%
119,94%
8
1 326
425
-2157
-51,19%
-20,75%
100,00%
13,69%
29,67%
143,82%
9
2 414
484
551
-7,47%
2,21%
100,00%
22,88%
50,05%
257,86%
7
3 355
478
726
277,28%
2,60%
100,00%
23,40%
38,30%
151,72%
5
1 245
452
775
-66,00%
10,57%
100,00%
81,38%
59,44%
369,85%
9
2 034
357
710
-56,71%
3,21%
100,00%
27,70%
54,90%
302,23%
15
2 819
404
82
-
0,96%
100,00%
11,11%
21,13%
127,07%

Verksamhet & Status

Travsportverksamhet.

Org.nummer
556489-0670
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1994-06-20
Juridiskt namn
Living Consulting Group AB
Länsäte
Danderyd

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Hegazy, Tarek (f. 1969)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Uhlén, Erik Johan (f. 1984)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Hegazy, Tarek (f. 1969)
Styrelsesuppleant
Hegazy, Nina (f. 1996)
Hegazy, Aida (f. 1998)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).