Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Upplagsvägen 3, 972 54, LULEÅ
Tel.nummer
0920-231545
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556867-6836
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2011
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Mikael Lundström Försäljning AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Mikael Lundström Försäljning AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Luleå
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,43%
3,41% (2016)
Kassalikviditet
427,59%
313,84% (2016)
Soliditet
70,00%
62,73% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
8
10 209
144
160
2 329
-
-
1,43%
427,59%
70,00%
8
11 413
376
289
2 422
0
0
3,41%
313,84%
62,73%
8
11 243
401
272
2 087
0
2 377
3,77%
275,09%
58,84%
8
13 825
363
310
1 905
0
2 359
2,85%
203,22%
48,18%
7
12 833
308
235
1 992
0
2 251
2,72%
105,85%
31,92%
7
12 434
442
230
1 811
-
2 070
3,85%
107,13%
22,22%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
10 209
-
146
144
11 331
82
386
376
11 059
184
417
401
13 825
-
394
363
12 833
-
349
308
12 434
-
479
442

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
54
2 275
2 329
-
77
2 344
2 421
-
221
1 865
2 086
-
402
1 503
1 905
-
845
1 147
1 992
-
827
983
1 810

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 546
108
0
221
453
2 328
1 386
171
0
221
643
2 421
1 097
168
0
271
550
2 086
825
119
0
371
590
1 905
515
155
0
466
855
1 991
280
157
0
559
814
1 810

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
10 209
-
-
-
-
-
-
11 413
-
-
2 377
-
770
-
11 243
-
-
2 359
-
716
-
13 825
-
-
2 251
-
474
-
12 833
-
-
2 070
-
732
-
12 434

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
8
1 276
416
211
-9,90%
1,43%
100,00%
17,85%
70,00%
427,59%
8
1 416
419
564
2,46%
3,41%
100,00%
15,01%
62,73%
313,84%
8
1 382
398
598
-20,01%
3,77%
100,00%
11,89%
58,84%
275,09%
8
1 728
395
837
7,73%
2,85%
100,00%
6,60%
48,18%
203,22%
7
1 833
392
612
3,21%
2,72%
100,00%
2,28%
31,92%
105,85%
7
1 776
403
686
-
3,85%
100,00%
1,36%
22,22%
107,13%

Verksamhet & Status

Bolaget skall tillverka och försälja papper, plast och pappersvaror samt papp och pappvaror med undantag av läskpapper, brevpärmar, postpapper, växelblanketter, kvittensblanketter samt pappersservetter. Bolaget skall även uppföra, äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556867-6836
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2011-10-12
Juridiskt namn
Mikael Lundström Försäljning AB
Länsäte
Luleå

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Anttila, Kent Emil (f. 1984)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Lundström, Kjell Mikael (f. 1981)
Styrelsesuppleant
Öhman, Kjell Åke (f. 1954)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).