Frigo Maskinteknik AB

Frigo Maskinteknik AB

Ekonomisk rating (2017)

2
Mycket väl godkänd Poäng: 12/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Götaforsliden 4, 431 34, MÖLNDAL
Tel.nummer
031-417122
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556160-6236
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1972
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Frigo Maskinteknik AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Frigo Maskinteknik AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Mölndal
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är ok och den finansiella styrkan är bra. Lönsamheten är dessutom utmärkt. Om bolaget kan öka sin tillväxt kommer lönsamheten att kraftigt förbättras.

Nyckeltal
Vinstmarginal
4,79%
-8,59% (2016)
Kassalikviditet
15,41%
13,21% (2016)
Soliditet
-142,37%
-155,99% (2016)
Bruttovinstmarginal
76,30%
75,61% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
3
3 072
95
95
583
-
-
4,79%
15,41%
-142,37%
3
3 052
-327
-327
593
0
0
-8,59%
13,21%
-155,99%
4
3 213
-425
-425
665
0
1 145
-11,23%
26,96%
-89,92%
5
3 860
-364
-364
1 167
0
1 403
-7,79%
55,23%
-14,74%
6
3 937
-27
-27
1 448
282
1 157
1,17%
88,11%
13,26%
6
4 341
38
38
1 757
357
1 229
2,40%
98,50%
12,46%
6
4 746
-243
-243
1 566
0
1 474
-3,78%
119,44%
11,56%
7
4 324
-221
-221
1 396
334
1 320
-3,91%
98,58%
4,58%
6
4 582
148
148
1 456
230
1 077
3,60%
118,24%
19,57%
6
3 718
-288
-288
864
344
976
-7,66%
75,18%
15,74%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
3 072
-
147
95
3 026
26
-260
-327
3 170
43
-357
-425
3 660
200
-286
-364
3 937
-
45
-27
4 328
13
103
38
4 630
116
-179
-243
4 324
-
-176
-221
4 582
-
165
148
3 680
38
-282
-288

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
43
539
582
-
41
552
593
-
-
665
665
-
5
1 162
1 167
-
9
1 439
1 448
-
13
1 744
1 757
-
17
1 549
1 566
-
59
1 337
1 396
-
77
1 378
1 455
-
15
849
864

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-830
-
-
127
1 285
582
-925
-
-
299
1 219
593
-598
-
-
432
831
665
-172
-
-
412
927
1 167
192
-
-
457
799
1 448
219
-
-
536
1 002
1 757
181
-
-
562
823
1 566
64
-
-
557
775
1 396
285
-
-
283
888
1 456
136
-
-
35
693
864

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
3 072
-
-
-
-
-
-
3 052
-
-
1 145
-
416
-
3 213
-
-
1 403
-
444
-
3 860
282
-
1 157
-
491
-
3 937
357
-
1 229
-
527
-
4 341
-
-
1 474
-
472
-
4 746
334
-
1 320
-
527
-
4 324
230
-
1 077
-
448
-
4 582
344
-
976
-
498
-
3 718

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
3
1 024
528
158
1,52%
4,79%
76,30%
-24,28%
-142,37%
15,41%
3
1 009
591
-258
-4,54%
-8,59%
75,61%
-22,04%
-155,99%
13,21%
4
793
397
-352
-13,39%
-11,23%
100,00%
-5,24%
-89,92%
26,96%
5
732
375
-282
-7,04%
-7,79%
100,00%
6,42%
-14,74%
55,23%
6
656
278
49
-9,03%
1,17%
100,00%
16,26%
13,26%
88,11%
6
721
327
107
-6,52%
2,40%
100,00%
17,14%
12,46%
98,50%
6
772
328
-165
7,08%
-3,78%
100,00%
15,68%
11,56%
119,44%
7
618
319
-157
-5,63%
-3,91%
100,00%
13,00%
4,58%
98,58%
6
764
301
178
24,51%
3,60%
100,00%
10,69%
19,57%
118,24%
6
613
303
-210
-
-7,66%
100,00%
4,24%
15,74%
75,18%

Verksamhet & Status

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, värdepapper och lös egendom samt driva konsultverksamhet och rådgivning inom värde- pappersförvaltning och finansiell service, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556160-6236
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1972-03-14
Juridiskt namn
Frigo Maskinteknik AB
Länsäte
Mölndal

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Andersson, Anders Lennart Michael (f. 1964)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Fjellström, John Fredrik (f. 1970)
Styrelsesuppleant
Fjellström, Ann-Sofi Karin Maria (f. 1972)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).