Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Hjortvägen 61, 253 55, MÖRARP
Tel.nummer
042-329880
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556435-4610
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1991
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Magnihill AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Magnihill AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Helsingborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
2,46%
3,75% (2016)
Kassalikviditet
68,11%
75,42% (2016)
Soliditet
28,27%
34,95% (2016)
Bruttovinstmarginal
34,32%
31,13% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
34
178 302
4 015
2 691
75 544
1 187
15 448
2,46%
68,11%
28,27%
34
179 912
6 381
4 179
55 781
1 173
14 207
3,75%
75,42%
34,95%
33
171 551
3 954
2 461
54 097
1 149
13 163
2,61%
62,55%
28,35%
33
137 422
1 202
524
50 264
1 081
13 341
1,30%
60,09%
24,82%
31
119 449
877
673
48 737
1 062
12 016
1,30%
53,08%
24,13%
29
121 771
1 760
167
45 364
1 054
10 347
2,07%
52,24%
24,66%
28
112 516
2 734
1 221
46 656
1 009
9 747
3,05%
55,75%
22,00%
27
107 794
3 910
1 772
39 822
942
9 507
4,21%
60,11%
22,03%
26
113 115
2 524
1 117
39 877
920
8 328
2,76%
55,95%
15,48%
27
109 216
1 354
773
44 974
837
8 105
1,93%
48,94%
10,09%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
177 415
887
4 370
4 015
178 453
1 459
6 682
6 381
170 075
1 476
4 442
3 954
136 696
726
1 780
1 202
118 620
829
1 545
877
120 933
838
2 498
1 760
111 973
543
3 407
2 734
106 749
1 045
4 490
3 910
112 274
841
3 087
2 524
109 216
-
2 106
1 354

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
15 783
59 761
75 544
-
11 267
44 514
55 781
-
11 108
42 989
54 097
-
10 111
40 153
50 264
-
11 192
37 545
48 737
-
11 239
34 125
45 364
-
11 142
35 514
46 656
-
8 065
31 757
39 822
-
8 348
31 529
39 877
-
7 880
37 094
44 974

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
13 628
9 905
-
7 200
44 811
75 544
12 137
9 435
-
3 015
31 194
55 781
8 757
8 435
-
3 968
32 937
54 097
6 496
7 665
-
3 134
32 969
50 264
6 172
7 165
-
7 968
27 432
48 737
5 599
7 165
-
7 867
24 733
45 364
5 833
5 680
-
8 110
27 033
46 656
5 162
4 630
-
4 135
25 895
39 822
3 730
3 130
-
8 681
24 336
39 877
2 863
2 150
-
9 318
30 643
44 974

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 187
-
15 448
-
7 032
800
178 302
1 173
-
14 207
-
5 569
1 200
179 912
1 149
-
13 163
-
4 821
800
171 551
1 081
-
13 341
-
4 772
200
137 422
1 062
-
12 016
-
4 472
200
119 449
1 054
-
10 347
-
3 971
100
121 771
1 009
-
9 747
-
3 691
400
112 516
942
-
9 507
-
3 448
550
107 794
920
-
8 328
-
3 119
340
113 115
837
-
8 105
-
3 000
250
109 216

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
34
5 218
713
7184
-0,58%
2,46%
34,32%
8,43%
28,27%
68,11%
34
5 249
628
8938
4,93%
3,75%
31,13%
7,46%
34,95%
75,42%
33
5 154
590
6775
24,42%
2,61%
27,95%
5,91%
28,35%
62,55%
33
4 142
589
4002
15,24%
1,30%
31,62%
5,26%
24,82%
60,09%
31
3 826
574
3655
-1,91%
1,30%
34,33%
8,53%
24,13%
53,08%
29
4 170
539
4384
8,00%
2,07%
33,46%
7,77%
24,66%
52,24%
28
3 999
525
5129
4,89%
3,05%
35,72%
7,57%
22,00%
55,75%
27
3 954
529
6073
-4,92%
4,21%
34,70%
5,49%
22,03%
60,11%
26
4 318
486
4605
2,80%
2,76%
30,84%
6,41%
15,48%
55,95%
27
4 045
506
3564
-
1,93%
31,40%
5,91%
10,09%
48,94%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva behandlingshem för vuxna personer med drogproblematik och kriminell bakgrund och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556435-4610
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1991-10-28
Juridiskt namn
Magnihill AB
Länsäte
Helsingborg

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Pehrsson Almgren, Wiveca Karin (f. 1972)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Johansson, Martin Levi (f. 1980)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Pehrsson Almgren, Wiveca Karin (f. 1972)
Styrelseledamot
Olsson, Stig Ronny (f. 1960)
Almgren, Tord Anders Fredrik (f. 1965)
Pehrsson Almgren, Wiveca Karin (f. 1972)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).