Grenholms Kylservice AB

Grenholms Kylservice AB

Ekonomisk rating (2016)

6
Väl godkänd Poäng: 6/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Förrådsvägen 29, 901 32, UMEÅ
Tel.nummer
090-717020
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556665-4553
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2004
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Grenholms Kylservice AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Umeå
Ekonomisk rating (2016)
Poäng 6/15: Väl godkänd

Företaget har svag ekonomisk utveckling inom alla områden. Det är framförallt tillväxten som är svag.

Nyckeltal
Vinstmarginal
10,21%
6,64% (2016)
Kassalikviditet
162,15%
147,34% (2016)
Soliditet
39,13%
31,86% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
19
37 829
3 808
2 935
13 017
-
-
10,21%
162,15%
39,13%
20
34 467
2 251
1 728
13 056
0
0
6,64%
147,34%
31,86%
20
41 899
4 033
4 414
16 369
0
8 145
9,77%
214,08%
51,51%
20
24 344
2 486
2 539
14 665
0
7 662
10,49%
204,45%
51,78%
20
24 547
2 155
1 338
13 972
0
7 652
9,13%
255,00%
52,03%
21
33 423
4 695
2 563
18 398
-
7 848
14,53%
196,27%
46,85%
21
35 795
3 328
1 793
14 911
0
7 404
9,59%
190,62%
50,59%
20
27 347
2 111
1 198
13 624
2 091
4 786
8,47%
216,97%
47,38%
20
28 219
2 832
1 553
13 029
2 165
4 426
10,29%
223,44%
47,16%
20
38 470
3 652
1 964
18 916
2 264
4 176
9,70%
132,14%
28,53%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Netoomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
37 555
274
3 823
3 808
34 205
262
2 248
2 251
41 568
331
3 983
4 033
24 128
216
2 444
2 486
24 166
381
2 145
2 155
32 792
631
4 598
4 695
35 582
213
3 320
3 328
27 114
233
2 255
2 111
27 862
357
2 797
2 832
38 313
157
3 580
3 652

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
454
12 564
13 018
-
379
12 677
13 056
-
3 551
12 818
16 369
-
3 517
11 148
14 665
-
3 248
10 724
13 972
-
3 383
15 014
18 397
-
3 301
11 611
14 912
-
3 105
10 519
13 624
-
3 050
9 979
13 029
-
1 082
17 834
18 916

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 534
2 000
158
-
7 326
13 018
2 599
2 000
230
-
8 227
13 056
6 871
2 000
239
1 523
5 737
16 370
4 755
3 640
257
1 523
4 491
14 666
3 806
4 440
292
1 623
3 811
13 972
5 468
4 040
345
1 703
6 842
18 398
5 320
2 850
130
813
5 799
14 912
4 895
2 000
226
1 913
4 590
13 624
4 897
1 600
275
2 063
4 194
13 029
4 695
900
151
-
13 170
18 916

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
2 900
37 829
-
-
-
-
-
2 000
34 467
-
-
8 145
-
3 126
6 000
41 899
-
-
7 662
-
2 652
2 298
24 344
-
-
7 652
-
2 851
1 590
24 547
-
-
7 848
-
2 732
3 000
33 423
-
-
7 404
-
2 727
2 415
35 795
2 091
-
4 786
-
2 551
1 368
27 347
2 165
-
4 426
-
2 460
1 200
28 219
2 264
-
4 176
-
2 671
1 350
38 470

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
19
1 977
591
4064
9,79%
10,21%
100,00%
13,95%
39,13%
162,15%
20
1 710
548
2640
-17,71%
6,64%
100,00%
13,01%
31,86%
147,34%
20
2 078
575
4427
72,28%
9,77%
100,00%
17,03%
51,51%
214,08%
20
1 206
531
2885
-0,16%
10,49%
100,00%
27,59%
51,78%
204,45%
20
1 208
537
2656
-26,31%
9,13%
100,00%
28,61%
52,03%
255,00%
21
1 562
517
5157
-7,84%
14,53%
100,00%
24,92%
46,85%
196,27%
21
1 694
499
3645
31,23%
9,59%
100,00%
16,33%
50,59%
190,62%
20
1 356
472
2663
-2,68%
8,47%
100,00%
21,87%
47,38%
216,97%
20
1 393
452
3859
-27,28%
10,29%
100,00%
20,76%
47,16%
223,44%
20
1 916
463
4580
-
9,70%
100,00%
12,17%
28,53%
132,14%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva läkarverksamhet inklusive vaccinationsservice, företags- och skolhälsovård, rådgivning, konsultationer och utbildning samt handel med läkemedelsprodukter ävensom arrangera jaktresor och bedriva handel med värdepapper jämte därmed föremlig verksamhet.

Org.nummer
556665-4553
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2004-08-27
Juridiskt namn
Grenholms Kylservice AB
Länsäte
Umeå

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Karlsson, Nils Håkan (f. 1966)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Persson, Lars-Inge Christer (f. 1968)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Gustafsson, Stig-Patrick (f. 1963)
Styrelseledamot
Brändström, Dick Olow (f. 1956)
Gustafsson, Stig-Patrick (f. 1963)
Karlsson, Nils Håkan (f. 1966)
Johansson, Jan Ove Rikard (f. 1967)
Lindberg, Nils Torbjörn Edvard (f. 1973)
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).