Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Förrådsvägen 29, 901 32, UMEÅ
Tel.nummer
090-717020
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556665-4553
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2004
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Grenholms Kylservice AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Umeå
Nyckeltal
Vinstmarginal
10,21%
6,64% (2016)
Kassalikviditet
162,15%
147,34% (2016)
Soliditet
39,13%
31,86% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
19
37 829
3 808
2 935
13 017
-
-
10,21%
162,15%
39,13%
20
34 467
2 251
1 728
13 056
0
0
6,64%
147,34%
31,86%
20
41 899
4 033
4 414
16 369
0
8 145
9,77%
214,08%
51,51%
20
24 344
2 486
2 539
14 665
0
7 662
10,49%
204,45%
51,78%
20
24 547
2 155
1 338
13 972
0
7 652
9,13%
255,00%
52,03%
21
33 423
4 695
2 563
18 398
-
7 848
14,53%
196,27%
46,85%
21
35 795
3 328
1 793
14 911
0
7 404
9,59%
190,62%
50,59%
20
27 347
2 111
1 198
13 624
2 091
4 786
8,47%
216,97%
47,38%
20
28 219
2 832
1 553
13 029
2 165
4 426
10,29%
223,44%
47,16%
20
38 470
3 652
1 964
18 916
2 264
4 176
9,70%
132,14%
28,53%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
37 555
274
3 823
3 808
34 205
262
2 248
2 251
41 568
331
3 983
4 033
24 128
216
2 444
2 486
24 166
381
2 145
2 155
32 792
631
4 598
4 695
35 582
213
3 320
3 328
27 114
233
2 255
2 111
27 862
357
2 797
2 832
38 313
157
3 580
3 652

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
454
12 564
13 018
-
379
12 677
13 056
-
3 551
12 818
16 369
-
3 517
11 148
14 665
-
3 248
10 724
13 972
-
3 383
15 014
18 397
-
3 301
11 611
14 912
-
3 105
10 519
13 624
-
3 050
9 979
13 029
-
1 082
17 834
18 916

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 534
2 000
158
-
7 326
13 018
2 599
2 000
230
-
8 227
13 056
6 871
2 000
239
1 523
5 737
16 370
4 755
3 640
257
1 523
4 491
14 666
3 806
4 440
292
1 623
3 811
13 972
5 468
4 040
345
1 703
6 842
18 398
5 320
2 850
130
813
5 799
14 912
4 895
2 000
226
1 913
4 590
13 624
4 897
1 600
275
2 063
4 194
13 029
4 695
900
151
-
13 170
18 916

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
2 900
37 829
-
-
-
-
-
2 000
34 467
-
-
8 145
-
3 126
6 000
41 899
-
-
7 662
-
2 652
2 298
24 344
-
-
7 652
-
2 851
1 590
24 547
-
-
7 848
-
2 732
3 000
33 423
-
-
7 404
-
2 727
2 415
35 795
2 091
-
4 786
-
2 551
1 368
27 347
2 165
-
4 426
-
2 460
1 200
28 219
2 264
-
4 176
-
2 671
1 350
38 470

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
19
1 977
591
4064
9,79%
10,21%
100,00%
13,95%
39,13%
162,15%
20
1 710
548
2640
-17,71%
6,64%
100,00%
13,01%
31,86%
147,34%
20
2 078
575
4427
72,28%
9,77%
100,00%
17,03%
51,51%
214,08%
20
1 206
531
2885
-0,16%
10,49%
100,00%
27,59%
51,78%
204,45%
20
1 208
537
2656
-26,31%
9,13%
100,00%
28,61%
52,03%
255,00%
21
1 562
517
5157
-7,84%
14,53%
100,00%
24,92%
46,85%
196,27%
21
1 694
499
3645
31,23%
9,59%
100,00%
16,33%
50,59%
190,62%
20
1 356
472
2663
-2,68%
8,47%
100,00%
21,87%
47,38%
216,97%
20
1 393
452
3859
-27,28%
10,29%
100,00%
20,76%
47,16%
223,44%
20
1 916
463
4580
-
9,70%
100,00%
12,17%
28,53%
132,14%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva läkarverksamhet inklusive vaccinationsservice, företags- och skolhälsovård, rådgivning, konsultationer och utbildning samt handel med läkemedelsprodukter ävensom arrangera jaktresor och bedriva handel med värdepapper jämte därmed föremlig verksamhet.

Org.nummer
556665-4553
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2004-08-27
Juridiskt namn
Grenholms Kylservice AB
Länsäte
Umeå

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Karlsson, Nils Håkan (f. 1966)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Persson, Lars-Inge Christer (f. 1968)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Gustafsson, Stig-Patrick (f. 1963)
Styrelseledamot
Brändström, Dick Olow (f. 1956)
Gustafsson, Stig-Patrick (f. 1963)
Karlsson, Nils Håkan (f. 1966)
Johansson, Jan Ove Rikard (f. 1967)
Lindberg, Nils Torbjörn Edvard (f. 1973)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).