Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Limavägen 28, 793 32, LEKSAND
Tel.nummer
0247-36000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556221-8411
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1982
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Ejendals AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Ejendals AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Leksand
Nyckeltal
Vinstmarginal
7,96%
13,77% (2016)
Kassalikviditet
139,76%
136,37% (2016)
Soliditet
43,08%
35,58% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
318
1 253 905
134 049
98 290
1 035 513
3 049
143 645
11,50%
170,07%
37,24%
318
1 108 128
80 431
61 213
1 015 893
3 831
136 081
8,49%
117,35%
50,22%
331
1 019 408
62 896
44 430
1 051 362
3 398
132 260
8,60%
67,60%
44,47%
329
964 130
82 212
57 720
1 002 953
4 559
117 781
10,05%
94,93%
44,59%
328
986 382
70 515
49 305
1 020 705
3 356
116 503
8,83%
73,89%
54,77%
321
1 480 194
192 834
139 151
1 142 389
6 138
150 283
14,79%
54,60%
45,60%
313
876 906
48 287
22 759
968 742
5 374
102 138
9,23%
72,49%
39,03%
332
824 520
29 708
15 349
971 769
10 259
104 232
6,23%
53,76%
37,17%
122
644 983
93 251
66 268
987 969
1 933
49 091
15,20%
58,56%
34,74%

Resultaträkning (tkr)

2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 246 647
7 258
137 265
134 049
1 100 250
7 878
89 610
80 431
1 008 817
10 591
85 421
62 896
952 391
11 739
92 552
82 212
979 007
7 375
86 267
70 515
1 464 877
15 317
216 483
192 834
864 572
12 334
76 511
48 287
814 852
9 668
14 069
29 708
640 957
4 026
90 145
93 251

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
274 284
761 229
1 035 513
-
299 475
716 418
1 015 893
-
343 389
707 972
1 051 361
-
364 432
638 521
1 002 953
-
393 017
627 687
1 020 704
-
417 773
724 616
1 142 389
-
436 376
532 366
968 742
-
460 790
510 979
971 769
-
447 874
540 095
987 969

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
385 581
-
11 393
480 422
158 117
1 035 513
510 180
-
1 395
330 767
173 551
1 015 893
467 574
-
23 356
282 846
277 587
1 051 363
447 245
-
26 148
283 945
245 613
1 002 951
559 064
-
28 273
139 283
294 085
1 020 705
520 952
-
29 228
205 707
386 502
1 142 389
378 065
-
28 489
320 243
241 945
968 742
361 210
-
34 495
296 902
232 318
924 925
343 264
-
32 570
293 653
274 143
943 630

Löner & utdelning (tkr)

2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
3 049
-
143 645
-
50 118
-
1 253 905
3 831
-
136 081
-
45 832
-
1 108 128
3 398
-
132 260
-
43 407
-
1 019 408
4 559
-
117 781
-
39 259
-
964 130
3 356
-
116 503
-
37 781
-
986 382
6 138
-
150 283
-
49 156
-
1 480 194
5 374
-
102 138
-
35 271
-
876 906
10 259
-
104 232
-
39 634
-
824 520
1 933
-
49 091
-
20 890
-
644 983

Nyckeltal

2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
318
3 920
648
200347
13,31%
11,50%
88,55%
48,38%
37,24%
170,07%
318
3 460
612
142348
9,06%
8,49%
89,06%
49,34%
50,22%
117,35%
331
3 048
570
160631
5,92%
8,60%
83,57%
42,66%
44,47%
67,60%
329
2 895
515
170207
-2,72%
10,05%
84,59%
41,25%
44,59%
94,93%
328
2 985
496
164089
-33,17%
8,83%
80,01%
34,08%
54,77%
73,89%
321
4 563
724
313363
69,43%
14,79%
90,19%
23,08%
45,60%
54,60%
313
2 762
490
155783
6,10%
9,23%
88,06%
33,59%
39,03%
72,49%
332
2 454
500
100595
27,13%
6,23%
66,95%
34,20%
37,17%
53,76%
122
5 254
663
133442
-
15,20%
100,00%
41,49%
34,74%
58,56%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
172
1 136 034
82 054
77 721
1 016 306
2 100
89 106
7,96%
139,76%
43,08%
161
1 057 759
134 955
106 230
1 051 395
2 124
77 026
13,77%
136,37%
35,58%
156
932 166
9 347
4 253
1 049 111
2 124
74 470
2,32%
90,45%
47,61%
146
828 405
64 373
71 375
1 059 111
2 144
68 136
10,43%
56,57%
46,57%
135
756 777
63 569
54 460
985 124
2 313
58 442
10,30%
65,58%
46,04%
128
738 472
43 124
28 460
989 704
1 406
5 457
8,04%
56,03%
57,72%
120
1 009 694
181 861
132 611
1 127 622
827
73 046
20,53%
51,92%
48,99%
107
564 856
20 962
13 962
927 802
1 072
45 946
9,33%
50,99%
42,88%
105
495 940
64 503
45 661
882 738
878
41 930
17,04%
42,78%
44,01%
99
571 927
85 391
49 398
862 022
745
41 398
15,68%
47,99%
39,62%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 124 470
11 564
78 133
82 054
1 045 931
11 828
91 498
134 955
918 494
13 672
20 573
9 347
822 272
6 133
57 448
64 373
747 475
9 302
57 768
63 569
733 529
4 943
52 259
43 124
999 439
10 255
139 693
181 861
558 030
6 826
48 717
20 962
489 800
6 140
46 554
64 503
568 023
3 904
81 876
85 391

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
473 924
542 382
1 016 306
-
489 381
562 014
1 051 395
-
523 436
525 675
1 049 111
-
572 458
486 652
1 059 110
-
580 629
404 494
985 123
-
575 690
414 015
989 705
-
595 233
532 389
1 127 622
-
604 093
323 710
927 803
-
560 698
322 040
882 738
-
519 522
342 500
862 022

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
348 083
115 100
4 345
364 333
184 445
1 016 306
270 362
133 000
3 804
480 421
163 808
1 051 395
404 131
122 300
3 267
330 311
189 102
1 049 111
399 878
119 700
2 729
281 418
255 386
1 059 111
348 435
134 762
-
281 709
220 217
985 123
464 189
137 234
-
136 267
252 014
989 704
446 722
135 562
-
199 357
345 981
1 127 622
310 554
111 899
-
295 478
209 871
927 802
303 129
109 399
6 786
275 100
188 325
882 739
256 921
108 499
-
267 900
228 702
862 022

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 100
-
89 106
-
37 603
5 000
1 136 034
2 124
-
77 026
-
33 764
-
1 057 759
2 124
-
74 470
-
31 046
-
932 166
2 144
-
68 136
-
29 127
-
828 405
2 313
-
58 442
-
26 308
50 000
756 777
1 406
-
5 457
-
23 820
-
738 472
827
-
73 046
-
30 462
-
1 009 694
1 072
-
45 946
-
21 013
-
564 856
878
-
41 930
-
19 633
-
495 940
745
-
41 398
-
18 914
-
571 927

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
172
6 538
811
129189
7,51%
7,96%
100,00%
31,83%
43,08%
139,76%
161
6 496
754
140620
13,87%
13,77%
100,00%
38,07%
35,58%
136,37%
156
5 888
744
69880
11,70%
2,32%
100,00%
36,64%
47,61%
90,45%
146
5 632
747
74576
10,01%
10,43%
100,00%
28,13%
46,57%
56,57%
135
5 537
704
73829
1,90%
10,30%
100,00%
24,65%
46,04%
65,58%
128
5 731
667
64344
-26,61%
8,04%
100,00%
22,09%
57,72%
56,03%
120
8 329
1 012
154492
79,10%
20,53%
100,00%
18,65%
48,99%
51,92%
107
5 215
728
59150
13,93%
9,33%
100,00%
20,40%
42,88%
50,99%
105
4 665
684
63095
-13,77%
17,04%
100,00%
27,30%
44,01%
42,78%
99
5 738
701
89184
-
15,68%
100,00%
20,03%
39,62%
47,99%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom områdena för verksamhetsutveckling, styrning, produktion och implementering av webbaserade systemlösningar för internet, intranet och extranet, marknadskommunikation samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556221-8411
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1982-10-20
Juridiskt namn
Ejendals AB
Länsäte
Leksand

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Ejendal, Per Olof (f. 1949)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Åsell, Bo Kenneth (f. 1962)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Ejendal, Per Olof (f. 1949)
Styrelseledamot
Ejendal, Per Olof (f. 1949)
Ejendal, Kerstin Margareta (f. 1949)
Ejendal, Per Marcus (f. 1984)
Ejendal, Anna Carolina Margaretha (f. 1987)
Styrelsesuppleant
Rylander, Kent Bertil (f. 1953)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).