Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Östra Varvsgatan 9 A, 211 73, MALMÖ
Tel.nummer
040-106200
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556536-7488
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1996
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Duni AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Duni AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Malmö
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
20,61% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
92,16% (2016)
Soliditet
141,10%
58,46% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
-10,61% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
39000
8 000
0
107 000
227 000
39 000
32 000
-
-
114,77%
2212
4 281 000
441 000
334 000
4 487 000
29 000
755 000
10,86%
112,80%
55,40%
2174
4 213 000
459 000
350 000
4 178 000
29 000
717 000
11,71%
107,93%
56,13%
2184
4 253 000
437 000
319 000
4 328 000
27 000
700 000
11,04%
61,02%
50,65%
1902
3 805 000
350 000
267 000
3 695 000
30 000
643 000
9,97%
122,59%
56,81%
1889
3 673 000
202 000
124 000
3 514 000
26 000
627 000
6,32%
134,39%
58,37%
1928
3 872 000
358 000
261 000
3 681 000
20 000
636 000
10,27%
64,81%
56,56%
1948
4 105 000
418 000
306 000
3 487 000
21 000
644 000
11,03%
123,18%
57,10%
1953
4 327 000
444 000
336 000
3 489 000
27 000
656 000
11,71%
128,80%
51,28%
2041
4 156 000
251 000
197 000
3 811 000
27 000
657 000
8,20%
131,00%
40,51%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
8 000
-
-
4 271 000
10 000
463 000
441 000
4 200 000
13 000
490 000
459 000
4 249 000
4 000
456 000
437 000
3 803 000
2 000
369 000
350 000
3 669 000
4 000
227 000
202 000
3 807 000
65 000
388 000
358 000
3 971 000
134 000
436 000
418 000
4 220 000
107 000
488 000
444 000
4 099 000
57 000
326 000
251 000

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
51 000
-
51 000
-
2 899 000
1 588 000
4 487 000
-
2 684 000
1 494 000
4 178 000
-
2 765 000
1 563 000
4 328 000
-
2 230 000
1 465 000
3 695 000
-
2 193 000
1 321 000
3 514 000
-
2 329 000
1 352 000
3 681 000
-
2 120 000
1 367 000
3 487 000
-
2 074 000
1 415 000
3 489 000
-
2 107 000
1 704 000
3 811 000

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
334 000
0
0
0
334 000
2 486 000
0
268 000
811 000
922 000
4 487 000
2 345 000
0
236 000
676 000
921 000
4 178 000
2 192 000
0
266 000
133 000
1 737 000
4 328 000
2 099 000
0
223 000
532 000
841 000
3 695 000
2 051 000
0
163 000
605 000
695 000
3 514 000
2 082 000
0
173 000
65 000
1 361 000
3 681 000
1 991 000
0
211 000
530 000
755 000
3 487 000
1 789 000
0
190 000
708 000
802 000
3 489 000
1 544 000
0
201 000
1 179 000
887 000
3 811 000

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
39 000
2 412
32 000
2 000
820 000
-
8 000
29 000
2 000
755 000
-
218 000
-
4 281 000
29 000
9 000
717 000
-
958 000
-
4 213 000
27 000
10 000
700 000
-
207 000
-
4 253 000
30 000
7 000
643 000
-
196 000
-
3 805 000
26 000
1 000
627 000
-
191 000
-
3 673 000
20 000
2 000
636 000
-
197 000
-
3 872 000
21 000
4 000
644 000
-
189 000
-
4 105 000
27 000
7 000
656 000
-
192 000
-
4 327 000
27 000
5 000
657 000
-
183 000
-
4 156 000

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
39 000
-
-
0
-100,00%
-
-
-
114,77%
-
2 212
1 931
-
731000
1,69%
10,86%
-11,31%
15,59%
55,40%
112,80%
2 174
1 932
-
726000
-1,15%
11,71%
-11,33%
13,64%
56,13%
107,93%
2 184
1 946
-
722000
11,73%
11,04%
-10,73%
-4,10%
50,65%
61,02%
1 902
1 999
-
592000
3,65%
9,97%
-11,46%
16,41%
56,81%
122,59%
1 889
1 942
-
390000
-3,62%
6,32%
-11,94%
17,06%
58,37%
134,39%
1 928
1 975
-
561000
-4,13%
10,27%
-11,58%
-0,24%
56,56%
64,81%
1 948
2 039
-
647000
-5,90%
11,03%
-10,93%
15,41%
57,10%
123,18%
1 953
2 161
-
678000
2,95%
11,71%
-11,42%
14,53%
51,28%
128,80%
2 041
2 008
-
527000
-
8,20%
-11,34%
19,93%
40,51%
131,00%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
37000
5 000
0
39 000
157 000
37 000
-
-
0,00%
141,10%
148
1 395 000
213 000
178 000
2 983 000
0
89 000
20,61%
92,16%
58,46%
141
1 435 000
148 000
121 000
2 901 000
0
84 000
14,53%
87,58%
62,12%
131
1 399 000
180 000
134 000
3 288 000
0
91 000
17,92%
32,71%
57,51%
130
1 310 000
176 000
138 000
2 982 000
0
86 000
17,97%
127,08%
65,43%
66
1 246 000
110 000
63 000
3 050 000
-
71 000
12,59%
128,50%
64,69%
125
1 398 000
198 000
160 000
3 135 000
-
70 000
19,59%
173,46%
66,22%
133
1 438 000
207 000
194 000
3 021 000
5 000
63 000
18,90%
532,29%
68,75%
133
1 495 000
500 000
487 000
3 077 000
8 000
67 000
45,68%
481,20%
63,41%
141
1 468 000
181 000
184 000
3 172 000
12 000
71 000
21,22%
367,33%
46,69%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
5 000
-
-
1 140 000
255 000
-63 000
213 000
1 191 000
244 000
-57 000
148 000
1 166 000
233 000
-56 000
180 000
1 113 000
197 000
-86 000
176 000
1 056 000
190 000
-135 000
110 000
1 159 000
239 000
-70 000
198 000
1 180 000
258 000
-70 000
207 000
1 180 000
315 000
-43 000
500 000
1 244 000
224 000
-143 000
181 000

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 643 000
-
1 643 000
-
2 452 000
531 000
2 983 000
-
2 424 000
477 000
2 901 000
-
2 773 000
515 000
3 288 000
-
2 342 000
640 000
2 982 000
-
2 454 000
596 000
3 050 000
-
1 609 000
1 526 000
3 135 000
-
1 731 000
1 290 000
3 021 000
-
1 865 000
1 212 000
3 077 000
-
1 964 000
1 208 000
3 172 000

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
284 000
0
0
270 000
554 000
1 744 000
0
100 000
667 000
472 000
2 983 000
1 802 000
0
104 000
544 000
451 000
2 901 000
1 891 000
0
107 000
0
1 290 000
3 288 000
1 951 000
0
109 000
490 000
432 000
2 982 000
1 973 000
0
112 000
558 000
407 000
3 050 000
2 076 000
0
114 000
116 000
829 000
3 135 000
2 077 000
0
109 000
612 000
223 000
3 021 000
1 951 000
0
113 000
779 000
234 000
3 077 000
1 481 000
0
115 000
1 276 000
300 000
3 172 000

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
37 000
151
-
-
95 000
-
5 000
-
-
89 000
-
53 000
234 995
1 395 000
-
-
84 000
-
53 000
234 995
1 435 000
-
-
91 000
-
50 000
211 496
1 399 000
-
-
86 000
-
45 000
187 996
1 310 000
-
-
71 000
-
37 000
164 497
1 246 000
-
-
70 000
-
45 000
-
1 398 000
5 000
1 000
63 000
-
38 000
164 497
1 438 000
8 000
2 000
67 000
-
41 000
117 498
1 495 000
12 000
3 000
71 000
-
42 000
84 598
1 468 000

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
37 000
-
-
0
-100,00%
-
-
-
141,10%
-
148
7 703
-
37000
-4,28%
20,61%
-10,61%
5,18%
58,46%
92,16%
141
8 447
-
47000
2,14%
14,53%
-10,24%
2,18%
62,12%
87,58%
131
8 901
-
51000
4,76%
17,92%
-11,15%
-66,47%
57,51%
32,71%
130
8 562
-
23000
5,40%
17,97%
-10,60%
18,69%
65,43%
127,08%
66
16 000
-
-23000
-8,89%
12,59%
-11,65%
17,90%
64,69%
128,50%
125
9 272
-
44000
-1,78%
19,59%
-9,32%
60,14%
66,22%
173,46%
133
8 872
-
39000
0,00%
18,90%
-9,32%
90,42%
68,75%
532,29%
133
8 872
-
70000
-5,14%
45,68%
-9,83%
82,88%
63,41%
481,20%
141
8 823
-
-28000
-
21,22%
-9,73%
72,99%
46,69%
367,33%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva handel och förvaltning av aktier och andra värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom management och affärsutveckling, bedriva handel med vin och andra drycker, ävensom bedriva verksamhet inom restaurang, sportfiske, musik och musikåtervinning, heminredning och husgeråd samt idka därmed förenlig veksamhet.

Org.nummer
556536-7488
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1996-11-28
Juridiskt namn
Duni AB
Länsäte
Malmö

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Gustafsson, Kjell Åke Thomas (f. 1965)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor
Jonséus Carlsvi, Eva Maria (f. 1968)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Yngen, Lars Magnus (f. 1958)
Styrelseledamot
Olsen, Henry Christian (f. 1953)
Yngen, Lars Magnus (f. 1958)
Halvordsson, Per-Åke (f. 1959)
Lindwall, Anna Pauline Elisabeth (f. 1961)
Myers, Alexander Walter (f. 1963)
Rudengren, Pia Christina (f. 1965)
Andersson, Nils Johan (f. 1978)
Styrelsesuppleant
Nieminen, Tapio Antero (f. 1961)
Lundqvist, Åsa Ulrika (f. 1984)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).