Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Skogsvägen 1, 243 72, TJÖRNARP
Tel.nummer
0451-61800
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556351-9965
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1989
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Tjörnarpsbuss AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Tjörnarpsbuss AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Höör
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 14/15: Mycket väl godkänd

Både tillväxten och lönsamheten är utmärkta i det här företaget. Den underliggande ekonomiska styrkan är bra. Analysera lönsamheten ytterligare. Bolaget befinner sig bland de främsta i sin bransch.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
2,43% (2016)
Kassalikviditet
2,79%
39,26% (2016)
Soliditet
-52,13%
17,71% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2010-12
2009-12
2006-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
43
62 858
-2 404
-2 404
31 307
696
11 655
-2,38%
37,41%
0,89%
39
63 795
90
90
34 230
636
11 193
1,65%
40,71%
-1,19%
28
52 951
1 914
1 356
22 011
569
6 580
4,88%
60,01%
8,62%

Resultaträkning (tkr)

2010-12
2009-12
2006-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
62 440
418
-1 485
-2 404
62 659
1 136
1 049
90
52 792
159
2 559
1 914

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2010-12
2009-12
2006-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
26 334
4 974
31 308
-
27 888
6 342
34 230
-
16 260
5 751
22 011

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2010-12
2009-12
2006-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
280
0
0
17 982
13 045
31 307
-409
0
0
19 252
15 386
34 229
1 898
0
263
10 346
9 503
22 010

Löner & utdelning (tkr)

2010-12
2009-12
2006-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
696
-
11 655
-
4 308
-
62 858
636
-
11 193
-
4 169
-
63 795
569
-
6 580
-
2 625
-
52 951

Nyckeltal

2010-12
2009-12
2006-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
43
1 452
403
2883
-0,35%
-2,38%
100,00%
-12,93%
0,89%
37,41%
39
1 607
436
4781
18,69%
1,65%
100,00%
-14,43%
-1,19%
40,71%
28
1 885
377
5765
-
4,88%
100,00%
-7,11%
8,62%
60,01%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
0
0
1 980
14
-
-
2,79%
-52,13%
24
34 077
272
272
14 002
0
0
2,43%
39,26%
17,71%
24
37 637
562
562
14 230
0
8 596
3,69%
40,94%
15,52%
38
44 173
202
202
19 813
0
10 559
3,00%
44,47%
8,31%
36
46 086
-1 468
-1 468
21 760
0
10 765
-1,08%
39,78%
2,96%
36
49 043
207
207
25 925
-
10 937
2,74%
44,52%
8,15%
37
51 896
-612
-612
29 698
696
10 747
1,48%
39,97%
6,42%
41
56 895
-1 617
-1 617
32 618
696
11 028
-1,24%
47,48%
7,72%
36
51 997
145
145
34 769
636
10 257
2,12%
42,96%
2,99%
32
46 967
-929
-840
29 970
491
9 081
1,47%
57,77%
2,99%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
28
-
33 725
352
815
272
36 061
1 576
1 327
562
42 500
1 673
1 274
202
45 040
1 046
-490
-1 468
48 628
415
1 310
207
50 955
941
747
-612
56 536
359
-305
-1 617
51 003
994
1 092
145
45 191
1 776
662
-929

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-1 667
1 300
72
1 372
-
10 666
3 335
14 001
-
10 405
3 826
14 231
-
15 505
4 308
19 813
-
17 245
4 515
21 760
-
20 189
5 736
25 925
-
24 558
5 140
29 698
-
26 770
5 848
32 618
-
28 513
6 256
34 769
-
23 846
6 124
29 970

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-1 667
814
0
2
1 468
617
2 480
0
0
3 099
8 421
14 000
2 208
0
0
2 725
9 296
14 229
1 646
0
0
8 533
9 633
19 812
644
0
0
9 888
11 227
21 759
2 112
0
0
11 139
12 674
25 925
1 906
0
0
15 177
12 616
29 699
2 518
0
0
17 982
12 118
32 618
1 041
0
0
19 347
14 380
34 768
897
0
0
18 633
10 441
29 971

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34 077
-
-
8 596
-
2 948
-
37 637
-
-
10 559
-
3 360
-
44 173
-
-
10 765
-
3 835
-
46 086
-
-
10 937
-
3 844
-
49 043
696
-
10 747
-
3 936
-
51 896
696
-
11 028
-
4 068
-
56 895
636
-
10 257
-
3 762
-
51 997
491
-
9 081
-
3 543
-
46 967

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
7199
-100,00%
-
-
-
-52,13%
2,79%
24
1 405
465
2347
-6,48%
2,43%
100,00%
-15,08%
17,71%
39,26%
24
1 503
490
3530
-15,15%
3,69%
100,00%
-15,17%
15,52%
40,94%
38
1 118
378
4373
-5,64%
3,00%
100,00%
-12,53%
8,31%
44,47%
36
1 251
416
2901
-7,38%
-1,08%
100,00%
-14,90%
2,96%
39,78%
36
1 351
422
4741
-4,57%
2,74%
100,00%
-14,27%
8,15%
44,52%
37
1 377
427
4971
-9,87%
1,48%
100,00%
-14,67%
6,42%
39,97%
41
1 379
398
3951
10,85%
-1,24%
100,00%
-11,09%
7,72%
47,48%
36
1 417
427
4713
12,86%
2,12%
100,00%
-15,93%
2,99%
42,96%
32
1 412
427
4287
-
1,47%
100,00%
-9,55%
2,99%
57,77%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva handel med kemtekniska produkter, hästträning,försäljning av hästar, konsultverksamhet i databranschen såsom utbildning i ekonomisystem samt marknadsundersökningar även idka annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556351-9965
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1989-02-24
Juridiskt namn
Tjörnarpsbuss AB
Länsäte
Höör

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Nilsson, Stig Åke Mikael (f. 1963)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Andersson, Patric Mathias (f. 1977)
Revisorssuppleant
Jägenstedt, Marie Therese (f. 1986)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Nilsson, Gun Ingela Maria (f. 1971)
Styrelseledamot
Nilsson, Stig Åke Mikael (f. 1963)
Nilsson, Gun Ingela Maria (f. 1971)
Styrelsesuppleant
Nilsson, Inger Marianne (f. 1939)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).