Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Korpberget 1, 921 42, LYCKSELE
Tel.nummer
0950-37000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556877-3773
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2011
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Hotell Lappland AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Lycksele
Nyckeltal
Vinstmarginal
24,07%
23,15% (2016)
Kassalikviditet
373,72%
383,23% (2016)
Soliditet
31,01%
29,49% (2016)
Bruttovinstmarginal
83,33%
83,52% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
33
64 049
14 764
8 791
83 548
-
-
24,07%
373,72%
31,01%
33
63 668
14 167
8 514
77 310
0
0
23,15%
383,23%
29,49%
33
62 060
12 987
4 923
69 625
0
11 835
21,74%
358,78%
24,75%
34
56 126
10 684
4 720
65 519
0
11 764
20,65%
253,76%
19,93%
28
54 456
12 863
4 362
62 891
0
10 364
25,62%
252,54%
17,86%
21
38 350
13 603
7 194
61 815
-
6 353
38,68%
250,62%
18,10%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
63 791
258
15 356
14 764
63 668
-
14 730
14 167
62 060
-
13 482
12 987
56 124
2
11 563
10 684
54 456
-
13 846
12 863
38 350
-
14 781
13 603

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
38 893
44 655
83 548
-
40 898
36 412
77 310
-
41 132
28 493
69 625
-
41 991
23 528
65 519
-
39 943
22 948
62 891
-
40 719
21 096
61 815

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
10 504
19 745
1 551
40 000
11 748
83 548
9 713
16 772
1 551
40 000
9 274
77 310
6 199
14 146
1 551
40 000
7 729
69 625
6 276
8 691
1 551
40 000
9 001
65 519
6 556
5 998
1 551
40 000
8 786
62 891
8 194
3 840
1 551
40 000
8 230
61 815

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
8 000
64 049
-
-
-
-
-
8 000
63 668
-
-
11 835
-
3 743
5 000
62 060
-
-
11 764
-
3 676
5 000
56 126
-
-
10 364
-
3 133
5 000
54 456
-
-
6 353
-
1 922
6 000
38 350

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
33
1 933
495
20544
0,19%
24,07%
83,33%
51,59%
31,01%
373,72%
33
1 929
482
19915
2,59%
23,15%
83,52%
42,62%
29,49%
383,23%
33
1 881
473
18365
10,58%
21,74%
84,65%
33,46%
24,75%
358,78%
34
1 651
454
15607
3,06%
20,65%
82,68%
25,88%
19,93%
253,76%
28
1 945
491
17220
42,00%
25,62%
100,00%
26,01%
17,86%
252,54%
21
1 826
400
17348
-
38,68%
100,00%
33,55%
18,10%
250,62%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva bensinhandelsrörelse samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556877-3773
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2011-12-20
Juridiskt namn
Hotell Lappland AB
Länsäte
Lycksele

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Forsgren, Kjell Olov Mattias (f. 1980)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Birgersson, Anders Patric (f. 1965)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Karlsson, Stefan Gunnar (f. 1967)
Styrelseledamot
Karlsson, Stefan Gunnar (f. 1967)
Forsgren, Kjell Olov Mattias (f. 1980)
Styrelsesuppleant
Jonsson, Johnny Elvin (f. 1981)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).