Robertsfors kommun

Till hösten startar årskurs 1 på Industritekniska programmet. Skolan tar emot SFI-elever, KomVux-elever och elever till Introduktionsprogram.

Introduktionsprogram är utbildningar som är öppna för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet startar inte höstterminen 2012. Det blir möjligt att söka dessa program läsåret 2013/2014

Ekonomisk rating (2001)

4
Väl godkänd Poäng: 10/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Storgatan 13, 915 31, ROBERTSFORS
Tel.nummer
0934-14182
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-2551
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1974
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Robertsfors kommun
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Robertsfors kommun
Status
Aktiv
Kommunsäte
Robertsfors
Ekonomisk rating (2001)
Poäng 10/15: Väl godkänd

Företaget har dåliga ekonomiska tal när det gäller tillväxten. Företagets lönsamhet och den bakomliggande ekonomiska styrkan är dock godkända och båda områdena förbättras kontinuerligt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
-3,82%
-8,80% (2000)
Kassalikviditet
75,78%
78,66% (2000)
Soliditet
46,50%
50,46% (2000)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
340 268
-4 198
-4 198
274 442
-
-
2,14%
74,18%
40,27%
-
318 017
-8 864
-8 864
276 291
-
-
-5,30%
76,21%
42,92%
-
312 206
-1 522
-1 522
284 776
-
-
7,08%
101,30%
44,75%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
68 334
271 934
483
-4 198
65 919
252 098
-4 545
-8 864
70 689
241 517
3 513
-1 522

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
230 676
43 766
274 442
-
231 498
44 793
276 291
-
242 941
41 835
284 776

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
110 517
0
2 522
104 322
57 081
274 442
118 576
0
2 278
98 566
56 871
276 291
127 439
0
12 941
104 521
39 875
284 776

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
340 268
-
-
-
-
-
-
318 017
-
-
-
-
-
-
312 206

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
3005
3,66%
2,14%
-
-19,49%
40,27%
74,18%
-
-
-
-2267
-6,75%
-5,30%
-
-18,32%
42,92%
76,21%
-
-
-
16454
-
7,08%
-
2,77%
44,75%
101,30%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
548
332 320
-5 718
-5 718
238 803
-
-
-3,82%
75,78%
46,50%
545
310 558
-8 474
-8 474
234 979
-
-
-8,80%
78,66%
50,46%
525
303 115
-7
-7
244 186
-
-
6,68%
103,14%
52,03%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
60 386
271 934
-3 106
-5 718
58 460
252 098
-6 077
-8 474
61 598
241 517
2 917
-7

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
197 702
41 101
238 803
-
193 367
41 612
234 979
-
203 617
40 569
244 186

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
111 032
0
2 522
72 587
52 662
238 803
118 578
0
2 278
62 784
51 339
234 979
127 052
0
12 940
66 049
38 145
244 186

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
332 320
-
-
-
-
-
-
310 558
-
-
-
-
-
-
303 115

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
548
110
-
-584
3,29%
-3,82%
-
-19,15%
46,50%
75,78%
545
107
-
-3799
-5,09%
-8,80%
-
-16,64%
50,46%
78,66%
525
117
-
15857
-
6,68%
-
3,94%
52,03%
103,14%

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-2551
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1974-01-01
Juridiskt namn
Robertsfors kommun
Länsäte
Robertsfors

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN85311 Gymnasieskola studieförberedande utb | SN85312 Kommunal vuxenutbildning | SN37000 Reningsverksamhet | SN42110 Väganläggningsentreprenör | SN42120 Järnvägsläggningsentreprenör | SN42990 Anläggningsarbete, övrigt | SN56100 Restaurang | SN5610030 Kafé | SN56293 Centralkök för skolor, omsorg mm | SN68203 Fastighetsbolag, andra lokaler | SN68209 Fastighetsbolag, övrigt | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84115 Stödmyndighet t offentlig förvaltn | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84131 Administration infrastrukturprogram | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN85321 Gymnasial yrkesutbildning | SN8532110 Gymnasieskola | SN8532168 Hotell- & turismprogram | SN8532169 Industriprogram | SN8532173 Vård- & omsorgsprogram | SN85521 Kommunal kulturskola | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87901 Särskilt boende för barn & ungdomar | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN8810110 Dagcenter & Hemtjänst, äldrevård | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88993 Individ- & familjeomsorg | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101115 Gymnasiebibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN91012 Arkiv | SN93119 Sporthall, idrottsplats, sportanlägg | SN9311930 Simhall | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN9329010 Fritidsgård | SN8531110 Naturvetenskapligt program | SN8531120 Samhällsvetenskapligt program | SN8531130 Introduktionsprogram | SN8531140 Teknikprogram | SN8559910 Svenska för invandrare SFI | SN8531210 Särvux
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).