Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Maskinvägen 1, 227 30, LUND
Tel.nummer
046-183000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556754-1049
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2008
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Flextrus Group AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Flextrus AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Lund
Nyckeltal
Vinstmarginal
2,67%
3,56% (2016)
Kassalikviditet
93,71%
97,52% (2016)
Soliditet
47,02%
49,70% (2016)
Bruttovinstmarginal
34,54%
36,33% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
229
865 482
21 146
-1 239
424 243
1 522
110 350
2,67%
93,71%
47,02%
225
869 688
28 895
-3 769
403 925
3 375
110 248
3,56%
97,52%
49,70%
221
825 256
34 970
24 969
403 567
1 748
91 989
4,50%
103,24%
50,67%
214
715 601
9 682
9 682
346 892
1 450
86 859
1,48%
99,48%
51,75%
228
688 455
-16 611
-16 641
322 426
1 216
97 598
-1,73%
93,65%
53,27%
255
712 652
-26 415
-26 447
443 273
0
101 767
-3,12%
78,03%
42,50%
254
726 407
-26 241
-4 020
453 860
0
104 258
-2,82%
88,76%
47,34%
221
630 756
-12 089
-3 656
426 161
0
87 840
-1,56%
91,58%
46,15%
212
639 794
20 727
14 334
378 202
0
84 852
3,77%
109,66%
54,71%
209
376 381
7 125
-1 308
396 247
466
51 732
2,93%
118,51%
53,06%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
835 000
30 482
22 117
21 146
835 818
33 870
29 672
28 895
785 509
39 747
35 263
34 970
697 160
18 441
10 236
9 682
679 288
9 167
-12 744
-16 611
703 468
9 184
-25 515
-26 415
714 834
11 573
-25 529
-26 241
624 294
6 462
-11 810
-12 089
627 045
12 749
20 094
20 727
365 250
11 131
3 857
7 125

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
100 899
323 344
424 243
-
104 588
299 337
403 925
-
90 803
312 764
403 567
-
91 856
255 036
346 892
-
106 542
215 884
322 426
-
187 088
256 185
443 273
-
201 284
252 576
453 860
-
197 313
228 848
426 161
-
125 909
252 293
378 202
-
149 050
247 197
396 247

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
199 493
0
0
0
224 750
424 243
200 732
0
0
0
203 193
403 925
204 501
0
0
0
199 066
403 567
179 531
0
0
0
167 361
346 892
171 747
0
0
0
150 679
322 426
188 388
0
0
28 000
226 885
443 273
214 835
0
0
44 000
195 025
453 860
196 679
0
0
60 000
169 482
426 161
200 335
8 433
0
15 530
153 904
378 202
203 688
8 433
0
49 792
134 334
396 247

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 522
235
110 350
1 567
51 045
-
865 482
3 375
1 898
110 248
-
47 814
-
869 688
1 748
527
91 989
-
43 333
-
825 256
1 450
-
86 859
-
50 026
-
715 601
1 216
-
97 598
-
42 162
-
688 455
-
-
101 767
-
44 449
-
712 652
-
-
104 258
-
42 799
-
726 407
-
-
87 840
-
35 197
-
630 756
-
-
84 852
-
35 050
-
639 794
466
-
51 732
-
22 072
-
376 381

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
229
3 646
730
40010
-0,10%
2,67%
34,54%
11,81%
47,02%
93,71%
225
3 715
734
48385
6,40%
3,56%
36,33%
11,50%
49,70%
97,52%
221
3 554
706
54840
12,67%
4,50%
33,13%
14,47%
50,67%
103,24%
214
3 258
671
31416
2,63%
1,48%
33,48%
12,58%
51,75%
99,48%
228
2 979
633
8176
-3,44%
-1,73%
33,94%
9,60%
53,27%
93,65%
255
2 759
635
-1082
-1,59%
-3,12%
32,93%
4,17%
42,50%
78,03%
254
2 814
600
-1637
14,50%
-2,82%
31,31%
8,05%
47,34%
88,76%
221
2 825
565
9874
-0,44%
-1,56%
36,60%
9,51%
46,15%
91,58%
212
2 958
584
40905
71,68%
3,77%
42,87%
15,69%
54,71%
109,66%
209
1 748
348
16183
-
2,93%
38,37%
30,90%
53,06%
118,51%

Verksamhet & Status

Bolaget skall utföra reproduktionsarbete samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556754-1049
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2008-03-19
Juridiskt namn
Flextrus AB
Länsäte
Lund

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Rahm, Maud Elisabeth Marianne (f. 1958)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Melzig, Eva Susanne (f. 1961)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Nyström, Per Olof (f. 1956)
Styrelseledamot
Nyström, Per Olof (f. 1956)
Rahm, Maud Elisabeth Marianne (f. 1958)
Asp, Leif Inge (f. 1962)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).