IDÉ bild i Hallstahammar AB

IDÉ bild i Hallstahammar AB

Ekonomisk rating (2017)

6
Väl godkänd Poäng: 6/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Nygatan 10, 734 30, HALLSTAHAMMAR
Tel.nummer
0220-12300
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556308-0844
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
IDÉ bild i Hallstahammar AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
IDÉ bild i Hallstahammar AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Hallstahammar
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 6/15: Väl godkänd

Företaget har svaga ekonomiska tal inom områdena tillväxt och den bakomliggande finansiella styrkan i bolaget. Dock är lönsamheten positiv och förbättras kontinuerligt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
4,37% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
125,30% (2016)
Soliditet
Saknas
29,64% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
66,53% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1000
4 204
0
0
580
0
1 000
-
-
-
3
5 966
256
224
1 427
0
1 320
4,37%
125,30%
29,64%
4
5 181
-179
-179
1 256
0
1 557
-3,30%
90,74%
15,84%
4
5 590
-228
-228
1 933
466
1 129
-3,99%
108,59%
24,73%
4
6 557
31
31
2 337
636
1 116
0,47%
137,65%
40,91%
4
5 581
-341
-201
2 095
466
1 074
-5,77%
131,97%
44,15%
4
5 310
-155
2
3 375
466
1 021
-2,51%
104,03%
36,57%
0
5 944
-147
12
2 978
1 279
1 118
-2,24%
118,63%
45,71%
4
5 765
199
97
3 477
401
1 101
3,91%
110,31%
42,70%
4
5 683
264
129
3 385
401
1 034
5,16%
112,88%
39,73%

Resultaträkning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
4 204
-
-
5 966
-
260
256
5 180
1
-172
-179
5 590
-
-225
-228
6 557
-
18
31
5 581
-
-323
-341
5 269
41
-132
-155
5 944
-
-133
-147
5 503
262
213
199
5 683
-
292
264

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
108
108
-
105
1 322
1 427
-
161
1 094
1 255
-
226
1 708
1 934
-
185
2 152
2 337
-
185
1 910
2 095
-
134
3 241
3 375
-
132
2 846
2 978
-
208
3 269
3 477
-
292
3 094
3 386

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
153
-
-
153
423
-
-
-
1 004
1 427
199
-
-
62
994
1 255
478
-
-
-
1 455
1 933
956
-
-
-
1 381
2 337
925
-
-
-
1 170
2 095
1 125
140
-
-
2 109
3 374
1 124
304
-
-
1 551
2 979
1 112
478
-
5
1 882
3 477
1 015
423
-
30
1 917
3 385

Löner & utdelning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1 000
-
-
-
4 204
-
-
1 320
-
479
150
5 966
-
-
1 557
-
626
-
5 181
466
-
1 129
-
825
100
5 590
636
-
1 116
-
675
250
6 557
466
-
1 074
-
608
-
5 581
466
-
1 021
-
593
-
5 310
1 279
-
1 118
-
611
-
5 944
401
-
1 101
-
655
-
5 765
401
-
1 034
-
561
-
5 683

Nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1 000
-
-
198
-100,00%
-
-
-
-
-
3
1 989
631
316
15,17%
4,37%
66,53%
5,33%
29,64%
125,30%
4
1 295
562
-133
-7,33%
-3,30%
70,73%
1,93%
15,84%
90,74%
4
1 398
620
-193
-14,75%
-3,99%
74,74%
4,53%
24,73%
108,59%
4
1 639
624
47
17,49%
0,47%
72,67%
11,76%
40,91%
137,65%
4
1 395
542
-257
5,92%
-5,77%
76,98%
13,26%
44,15%
131,97%
4
1 317
530
-60
-11,36%
-2,51%
71,36%
21,48%
36,57%
104,03%
-
-
-
-58
8,01%
-2,24%
66,29%
21,79%
45,71%
118,63%
4
1 376
553
297
-3,17%
3,91%
76,87%
25,20%
42,70%
110,31%
4
1 421
520
392
-
5,16%
70,90%
20,71%
39,73%
112,88%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva mekanisk verkstadsrörelse och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556308-0844
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-10-12
Juridiskt namn
IDÉ bild i Hallstahammar AB
Länsäte
Hallstahammar

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Anderbro, Patrik Bo Roland (f. 1972)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Björklund, Leif Helge (f. 1950)
Styrelsesuppleant
Björklund, Astrid Ann-Birgit (f. 1944)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).