Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Östergrängsjö 218, 829 61, GNARP
Tel.nummer
0652-21021
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556191-1172
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1975
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Hälsingeprodukter i Gnarp AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Hälsingeprodukter i Gnarp AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Nordanstig
Nyckeltal
Vinstmarginal
-0,27%
3,82% (2016)
Kassalikviditet
68,81%
78,07% (2016)
Soliditet
50,71%
56,37% (2016)
Bruttovinstmarginal
23,90%
27,77% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
6
24 848
-68
3
18 668
-
-
-0,27%
68,81%
50,71%
6
25 267
962
837
16 919
0
0
3,82%
78,07%
56,37%
6
24 267
999
1 452
17 121
0
1 868
4,14%
217,48%
84,93%
6
24 087
1 490
1 158
17 478
0
1 816
6,51%
137,76%
79,05%
6
25 684
2 832
1 654
17 166
0
1 353
11,04%
153,31%
73,74%
7
27 492
1 021
574
14 586
-
1 458
3,76%
166,08%
71,95%
7
26 485
427
312
13 982
410
1 432
1,71%
94,40%
69,91%
7
23 794
2 426
1 728
13 335
400
1 310
10,21%
153,97%
71,27%
7
23 426
1 501
1 081
12 127
396
1 330
6,52%
103,79%
64,03%
7
21 557
704
558
11 861
370
1 237
3,47%
155,43%
65,36%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
24 783
65
-98
-68
25 254
13
962
962
24 204
63
1 002
999
24 051
36
1 544
1 490
25 684
-
2 783
2 832
27 492
-
995
1 021
26 485
-
424
427
23 793
1
2 427
2 426
23 420
6
1 525
1 501
21 550
7
696
704

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
5 018
13 650
18 668
-
5 194
11 725
16 919
-
5 433
11 687
17 120
-
5 333
12 145
17 478
-
1 919
15 246
17 165
-
2 138
12 448
14 586
-
2 318
11 664
13 982
-
2 537
10 799
13 336
-
2 241
9 886
12 127
-
1 782
10 079
11 861

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
9 327
180
252
-
8 909
18 668
9 325
272
252
-
7 071
16 920
14 237
389
217
-
2 277
17 120
12 785
1 323
-
-
3 369
17 477
11 627
1 323
-
-
4 215
17 165
10 016
614
-
-
3 956
14 586
9 483
374
-
-
4 125
13 982
9 215
371
-
-
3 750
13 336
7 539
289
-
26
4 272
12 126
7 549
260
-
939
3 114
11 862

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
24 848
-
-
-
-
-
-
25 267
-
-
1 868
-
691
5 750
24 267
-
-
1 816
-
587
-
24 087
-
-
1 353
-
1 144
-
25 684
-
-
1 458
-
1 192
-
27 492
410
-
1 432
-
757
-
26 485
400
-
1 310
-
707
-
23 794
396
-
1 330
-
717
-
23 426
370
-
1 237
-
689
-
21 557

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
6
4 131
461
555
-1,87%
-0,27%
23,90%
19,13%
50,71%
68,81%
6
4 209
440
1588
4,34%
3,82%
27,77%
18,43%
56,37%
78,07%
6
4 034
476
1621
0,64%
4,14%
27,72%
38,88%
84,93%
217,48%
6
4 009
406
1765
-6,36%
6,51%
27,49%
36,49%
79,05%
137,76%
6
4 281
417
3050
-6,58%
11,04%
30,45%
42,95%
73,74%
153,31%
7
3 927
393
1294
3,80%
3,76%
21,69%
30,89%
71,95%
166,08%
7
3 784
373
729
11,31%
1,71%
19,65%
28,47%
69,91%
94,40%
7
3 399
348
2707
1,59%
10,21%
31,60%
29,63%
71,27%
153,97%
7
3 346
352
1757
8,68%
6,52%
26,66%
23,97%
64,03%
103,79%
7
3 079
337
999
-
3,47%
26,00%
32,32%
65,36%
155,43%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva inköp och försäljning av petroleumprodukter såsom eldningsolja, diesel, bensin och smörjmedel samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556191-1172
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1975-12-22
Juridiskt namn
Hälsingeprodukter i Gnarp AB
Länsäte
Nordanstig

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Bergman Östman, Lisa Charlotta (f. 1965)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Rosén, Jan Magnus (f. 1978)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Bergman Östman, Lisa Charlotta (f. 1965)
Styrelsesuppleant
Bergman, Sven-Olof (f. 1962)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).