Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Voltgatan 35, 195 60, ARLANDASTAD
Tel.nummer
08-59142121
E-postadress
office@elleniusbuss.se
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556498-7351
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1994
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Ellenius Buss AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Ellenius Buss AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Sigtuna
Nyckeltal
Vinstmarginal
13,99%
19,67% (2016)
Kassalikviditet
198,85%
196,37% (2016)
Soliditet
37,01%
39,20% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
42
62 654
8 356
5 020
50 975
-
-
13,99%
198,85%
37,01%
30
60 158
11 216
7 002
65 188
0
0
19,67%
196,37%
39,20%
22
41 238
12 697
6 606
34 566
0
8 081
34,26%
354,90%
64,59%
19
32 658
4 829
2 996
20 562
0
7 052
15,03%
338,52%
65,38%
17
31 776
5 784
3 373
21 122
0
6 545
18,73%
320,89%
57,75%
18
31 355
4 024
1 629
19 224
-
6 553
13,68%
190,48%
45,27%
17
28 086
2 778
1 602
19 003
499
5 909
10,35%
181,99%
48,28%
17
23 136
2 461
1 854
13 096
515
4 292
11,09%
166,87%
55,38%
13
16 540
898
711
12 562
356
3 562
6,31%
167,45%
44,49%
13
15 277
75
-44
14 102
376
2 939
3,22%
118,24%
35,25%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
61 646
1 008
8 623
8 356
57 998
2 160
11 293
11 216
37 249
3 989
12 683
12 697
32 622
36
4 880
4 829
31 685
91
5 897
5 784
30 879
476
4 169
4 024
28 049
37
2 863
2 778
22 957
179
2 547
2 461
16 433
107
1 029
898
15 232
45
488
75

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
26 685
24 290
50 975
-
33 134
32 054
65 188
-
9 020
25 546
34 566
-
7 836
12 725
20 561
-
8 325
12 797
21 122
-
10 319
8 905
19 224
-
9 170
9 833
19 003
-
7 404
5 692
13 096
-
7 510
5 052
12 562
-
10 317
3 785
14 102

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
5 512
17 119
0
16 129
12 215
50 975
13 492
15 462
0
19 911
16 323
65 188
11 990
13 250
0
2 129
7 198
34 567
6 384
9 051
0
1 367
3 759
20 561
5 888
8 091
0
3 155
3 988
21 122
3 515
6 650
0
4 384
4 675
19 224
5 386
4 858
0
3 356
5 403
19 003
3 911
4 284
0
1 490
3 411
13 096
2 184
4 365
0
2 995
3 017
12 561
1 473
4 484
0
4 944
3 201
14 102

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
5 000
62 654
-
-
-
-
-
13 000
60 158
-
-
8 081
-
2 676
5 500
41 238
-
-
7 052
-
2 150
1 000
32 658
-
-
6 545
-
2 219
2 500
31 776
-
-
6 553
-
2 395
1 000
31 355
499
-
5 909
-
2 177
1 602
28 086
515
-
4 292
-
1 615
128
23 136
356
-
3 562
-
1 411
127
16 540
376
-
2 939
-
1 099
-
15 277

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
42
1 468
484
15930
6,29%
13,99%
100,00%
19,59%
37,01%
198,85%
30
1 933
573
16324
55,70%
19,67%
100,00%
27,12%
39,20%
196,37%
22
1 693
505
14280
14,18%
34,26%
100,00%
49,26%
64,59%
354,90%
19
1 717
495
6504
2,96%
15,03%
100,00%
27,48%
65,38%
338,52%
17
1 864
528
7413
2,61%
18,73%
100,00%
27,80%
57,75%
320,89%
18
1 716
511
5563
10,09%
13,68%
100,00%
13,70%
45,27%
190,48%
17
1 650
529
3681
22,18%
10,35%
100,00%
15,79%
48,28%
181,99%
17
1 350
394
4080
39,70%
11,09%
100,00%
9,94%
55,38%
166,87%
13
1 264
437
2468
7,88%
6,31%
100,00%
12,38%
44,49%
167,45%
13
1 172
356
2448
-
3,22%
100,00%
3,83%
35,25%
118,24%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva handel med tablettdelare, tablettkrossare, handel med värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556498-7351
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1994-11-10
Juridiskt namn
Ellenius Buss AB
Länsäte
Sigtuna

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Larsson, Ivan Mikael (f. 1963)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Ellenius, Anders Joel (f. 1948)
Styrelseledamot
Ellenius, Anders Joel (f. 1948)
Ellenius, Anders Tobias (f. 1979)
Styrelsesuppleant
Ellenius, Annika Pia Inger Margareta (f. 1946)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).