Lysekils kommun

Lysekils kommun

Upptagningsområdet för Lysekils Hamn är i stor sett hela Sverige och destinationshamnarna finns i de flesta västeuropeiska länder samt Medelhavet.

Årligen hanteras ca 500 000 ton gods i Lysekils Hamn och trenden är ökande. Hamnen har vuxit kraftigt under de senaste 25 åren och resurserna har utökats i form av kranar, truckar och betydligt fler magasin samt ett helt nytt hamnområde för containerhantering. Linjefart med framför allt europatonnage har kommit att bli det dominerande inslaget i hamnbilden.

Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kungsgatan 44, 453 33, LYSEKIL
Tel.nummer
0523-613273
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-1389
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1974
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Lysekils kommun
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Lysekils kommun
Status
Aktiv
Kommunsäte
Lysekil
Nyckeltal
Vinstmarginal
0,09%
0,67% (2000)
Kassalikviditet
50,04%
77,43% (2000)
Soliditet
18,81%
21,55% (2000)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
887 900
-23 800
-23 800
1 106 500
-
-
4,63%
73,80%
15,86%
-
854 900
-15 800
-17 800
1 124 700
-
-
7,07%
93,79%
18,05%
-
845 800
-19 800
21 400
1 132 300
-
-
6,16%
84,84%
19,67%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
382 700
505 200
14 800
-23 800
363 300
491 600
20 400
-15 800
376 400
469 400
15 000
-19 800

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
969 800
136 700
1 106 500
-
972 000
152 700
1 124 700
-
975 100
157 200
1 132 300

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
175 500
0
28 800
735 000
167 200
1 106 500
203 000
0
39 100
732 900
149 700
1 124 700
222 700
0
27 600
712 500
169 500
1 132 300

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
887 900
-
-
-
-
-
-
854 900
-
-
-
-
-
-
845 800

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
43600
5,34%
4,63%
-
-7,97%
15,86%
73,80%
-
-
-
59500
-3,48%
7,07%
-
0,83%
18,05%
93,79%
-
-
-
42600
-
6,16%
-
-3,27%
19,67%
84,84%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
716 400
-19 700
-19 700
594 300
-
-
0,09%
50,04%
18,81%
-
700 600
-17 300
-19 300
610 300
-
-
0,67%
77,43%
21,55%
-
667 500
-21 100
-23 800
600 600
-
-
-2,62%
53,76%
25,42%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
211 100
505 300
-2 600
-19 700
209 000
491 600
-2 300
-17 300
198 100
469 400
-12 600
-21 100

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
520 900
73 400
594 300
-
520 100
90 200
610 300
-
525 200
75 400
600 600

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
111 800
0
28 800
332 200
121 500
594 300
131 500
0
39 100
337 800
101 900
610 300
152 700
0
27 600
302 000
118 300
600 600

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
716 400
-
-
-
-
-
-
700 600
-
-
-
-
-
-
667 500

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
26200
1,00%
0,09%
-
-22,79%
18,81%
50,04%
-
-
-
36800
5,50%
0,67%
-
-5,60%
21,55%
77,43%
-
-
-
15000
-
-2,62%
-
-21,66%
25,42%
53,76%

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-1389
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1974-01-01
Juridiskt namn
Lysekils kommun
Länsäte
Lysekil

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN85312 Kommunal vuxenutbildning | SN85322 Gymnasiesärskola | SN85323 Gymnasial utbildning, annan | SN5610010 Restaurang, fullständiga rättigheter | SN68203 Fastighetsbolag, andra lokaler | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84115 Stödmyndighet t offentlig förvaltn | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84131 Administration infrastrukturprogram | SN84133 Administration arbetsmarknadsprogram | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN85321 Gymnasial yrkesutbildning | SN8532110 Gymnasieskola | SN8532162 Elprogram | SN8532168 Hotell- & turismprogram | SN8532169 Industriprogram | SN85510 Sport- & fritidsskola | SN85521 Kommunal kulturskola | SN86101 Primärvård, sluten | SN8610110 Sjukhem | SN86102 Somatisk vård, sjukhus | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87901 Särskilt boende för barn & ungdomar | SN87902 Särskilt boende för vuxna | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN8810210 Dagcenter & hemtjänst, annan | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88993 Individ- & familjeomsorg | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101115 Gymnasiebibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN91012 Arkiv | SN93119 Sporthall, idrottsplats, sportanlägg | SN9311910 Sporthall | SN9311930 Simhall | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN9329010 Fritidsgård | SN8531110 Naturvetenskapligt program | SN8531120 Samhällsvetenskapligt program | SN8531130 Introduktionsprogram | SN8531140 Teknikprogram
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).