Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Bruksgatan 22, 222 37, LUND
Tel.nummer
046-355188
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-1132
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1974
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Lunds kommun Kommunkontoret
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Lunds kommun Kommunkontoret
Status
Aktiv
Kommunsäte
Lund
Ekonomisk rating (2002)
Poäng 3/15: Godkänd

Företaget har inte lämnat det antal bokslut som krävs för att kunna göra en jämförelse av företagets utveckling i förhållande till tidigare år. Lönsamheten och den ekonomiska styrkan är svag. Den första delen som måste åtgärdas är bolagets lönsamhet.

Nyckeltal
Vinstmarginal
1,70%
()
Kassalikviditet
54,92%
()
Soliditet
64,63%
()
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
5 940 000
49 000
21 000
9 001 000
-
-
9,11%
74,80%
38,14%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2002-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
2 950 000
2 990 000
239 000
49 000
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
7 649 000
1 352 000
9 001 000
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 433 000
-
661 000
3 106 000
1 718 000
8 918 000
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
5 940 000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2002-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
900000
-
9,11%
-
-12,41%
38,14%
74,80%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
4 025 000
-5 000
-5 000
3 387 000
-
-
1,70%
54,92%
64,63%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2002-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 035 000
2 990 000
-20 000
-5 000
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 977 000
410 000
3 387 000
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 189 000
-
178 000
359 000
661 000
3 387 000
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
4 025 000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2002-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
158000
-
1,70%
-
-24,25%
64,63%
54,92%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-1132
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1974-01-01
Juridiskt namn
Lunds kommun Kommunkontoret
Länsäte
Lund

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN85311 Gymnasieskola studieförberedande utb | SN85312 Kommunal vuxenutbildning | SN85322 Gymnasiesärskola | SN85323 Gymnasial utbildning, annan | SN18122 Bok- & offsettryckeri | SN3299020 Containrar | SN38110 Sophämtning, renhållningstransporter | SN42110 Väganläggningsentreprenör | SN43120 Markarbetesentreprenör | SN47911 Post- & interneth, brett sortiment | SN5610010 Restaurang, fullständiga rättigheter | SN5610025 Restaurang, slutna sällskap | SN56293 Centralkök för skolor, omsorg mm | SN68201 Fastighetsbolag, bostäder | SN68203 Fastighetsbolag, andra lokaler | SN81300 Trädgårdsserviceföretag | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84112 Inspekt kontroll tillståndsgiv mynd | SN84114 Informationsverk | SN84115 Stödmyndighet t offentlig förvaltn | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84131 Administration infrastrukturprogram | SN84133 Administration arbetsmarknadsprogram | SN84139 Admin av andra näringslivsprogram | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN85321 Gymnasial yrkesutbildning | SN8532110 Gymnasieskola | SN8532130 Frisörskola | SN8532160 Barn- & fritidsprogram | SN8532162 Elprogram | SN8532167 Hantverksprogram | SN8532168 Hotell- & turismprogram | SN8532170 Restaurang- & livsmedelsprogram | SN8532173 Vård- & omsorgsprogram | SN8532176 Specialprogram | SN85521 Kommunal kulturskola | SN85594 Personalutbildningsföretag | SN85600 Utbildningsserviceföretag | SN86101 Primärvård, sluten | SN8610110 Sjukhem | SN86211 Primärvård med läkare | SN86212 Öppen hälso- & sjukv, ej primärvård | SN8621210 Företagshälsovård | SN86909 Öppen hälso- & sjukvård, ej läkare | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN87203 Vårdboende för vuxna | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87302 Serviceboende för funktionshindrade | SN87901 Särskilt boende för barn & ungdomar | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN8810110 Dagcenter & Hemtjänst, äldrevård | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN8810210 Dagcenter & hemtjänst, annan | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88991 Ungdomscenter, öppna soc insatser | SN88992 Missbruksvård vuxna, öppen | SN88993 Individ- & familjeomsorg | SN9002010 Teater | SN90040 Teatrar & konserthus | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101115 Gymnasiebibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN9101150 Läromedelscentral | SN91012 Arkiv | SN91020 Museum | SN93119 Sporthall, idrottsplats, sportanlägg | SN9311910 Sporthall | SN9311930 Simhall | SN9311940 Bowlinghall | SN9311950 Idrottsplats, idrottsanläggning | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN9329010 Fritidsgård | SN8531110 Naturvetenskapligt program | SN8531120 Samhällsvetenskapligt program | SN8531140 Teknikprogram | SN8559910 Svenska för invandrare SFI | SN8531210 Särvux | SN8531160 Ekonomiprogrammet
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).