Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Tredje Avenyen 3, 281 48, HÄSSLEHOLM
Tel.nummer
010-1998800
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556389-3956
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1990
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Eolus Vind AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Eolus Vind AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Hässleholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
4,61% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
62,12% (2016)
Soliditet
59,22%
46,83% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
-183 858
20 789
9 720
201 509
-
3 058
-
-
9,48%
33
695 661
-29 057
-23 918
1 269 616
2 823
19 240
-2,04%
67,30%
52,86%
35
1 523 481
75 243
79 994
1 259 355
2 180
17 490
6,30%
121,96%
58,07%
37
487 261
13 143
9 930
1 929 814
2 969
17 528
10,45%
19,40%
48,54%
40
1 266 164
135 316
141 564
1 562 811
1 947
18 086
13,20%
130,81%
61,48%
58
1 914 066
43 547
31 992
1 798 519
8 437
24 429
4,38%
32,26%
47,30%
43
1 629 454
189 320
139 926
1 431 568
5 695
15 093
12,41%
237,41%
59,21%
38
1 412 060
130 207
99 037
1 396 336
2 921
13 701
10,19%
105,50%
43,85%
30
739 152
70 967
50 822
743 522
2 532
10 091
10,44%
165,69%
48,06%
28
454 630
69 868
51 929
499 230
2 533
8 812
17,29%
172,21%
61,14%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-183 858
-
20 789
693 446
2 215
-15 949
-29 057
1 502 137
21 344
90 040
75 243
465 839
21 422
41 477
13 143
1 204 945
61 219
146 720
135 316
1 911 930
2 136
80 464
43 547
1 628 966
488
197 689
189 320
1 408 812
3 248
143 088
130 207
730 969
8 183
65 127
70 967
439 929
14 701
65 243
69 868

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
32 753
-
32 753
-
291 796
977 821
1 269 617
-
351 787
907 568
1 259 355
-
426 375
1 503 439
1 929 814
-
462 588
1 100 223
1 562 811
-
610 381
1 188 138
1 798 519
-
432 985
998 583
1 431 568
-
392 199
1 004 137
1 396 336
-
216 809
526 713
743 522
-
223 337
275 893
499 230

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
24 504
-
-
-
24 504
671 166
-
7 599
128 835
462 017
1 269 617
731 364
-
8 841
239 766
279 384
1 259 355
936 709
-
8 586
116 019
868 500
1 929 814
960 842
-
124 079
136 022
341 868
1 562 811
850 688
-
127 829
282 412
537 543
1 798 472
847 577
-
122 957
232 765
228 198
1 431 497
612 311
-
65 653
229 007
489 311
1 396 282
357 354
-
49 800
115 365
220 953
743 472
305 239
-
42 701
66 590
84 700
499 230

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
33
3 058
13
20 622
-
-183 858
2 823
60
19 240
654
11 215
-
695 661
2 180
-
17 490
-
9 285
-
1 523 481
2 969
-
17 528
-
9 225
-
487 261
1 947
38
18 086
645
2 893
-
1 266 164
8 437
-
24 429
-
13 525
-
1 914 066
5 695
-
15 093
-
8 564
-
1 629 454
2 921
-
13 701
-
7 941
-
1 412 060
2 532
-
10 091
-
7 108
-
739 152
2 533
-
8 812
-
5 040
-
454 630

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
54382
-100,00%
-
-
-
9,48%
-
33
21 014
854
18369
-53,84%
-2,04%
100,00%
74,38%
52,86%
67,30%
35
42 918
652
193343
222,46%
6,30%
100,00%
41,82%
58,07%
121,96%
37
12 590
625
82070
-61,34%
10,45%
100,00%
136,30%
48,54%
19,40%
40
30 124
680
324992
-36,98%
13,20%
100,00%
62,94%
61,48%
130,81%
58
32 964
666
250265
17,37%
4,38%
100,00%
34,03%
47,30%
32,26%
43
37 883
563
355200
15,63%
12,41%
100,00%
47,29%
59,21%
237,41%
38
37 074
533
235134
92,73%
10,19%
100,00%
36,54%
43,85%
105,50%
30
24 366
610
133556
66,16%
10,44%
100,00%
41,83%
48,06%
165,69%
28
15 712
600
124117
-
17,29%
100,00%
43,46%
61,14%
172,21%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
69885
-155 556
11 243
34 396
181 385
69 885
-
-
0,00%
59,22%
31
613 043
26 663
46 406
1 176 727
0
21 680
4,61%
62,12%
46,83%
31
1 361 602
160 261
106 762
1 088 855
0
19 348
12,31%
72,40%
50,01%
34
433 833
41 450
36 944
1 602 132
0
19 502
11,34%
23,13%
45,37%
37
1 080 278
28 913
-1 177
1 210 398
-
19 077
4,10%
109,93%
60,29%
57
2 023 032
115 850
77 223
1 263 232
8 437
24 187
6,66%
46,21%
59,75%
42
1 629 253
177 160
105 020
1 142 211
5 695
14 954
11,13%
154,48%
66,03%
37
1 585 266
128 596
80 277
1 177 694
2 921
13 310
8,48%
97,12%
46,56%
28
747 599
69 475
36 740
657 645
2 532
9 616
9,65%
134,07%
50,94%
26
480 892
64 201
33 632
421 546
2 533
8 496
14,57%
173,25%
68,21%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-155 556
-
11 243
611 873
1 170
3 189
26 663
1 348 830
12 772
76 541
160 261
423 809
10 024
37 598
41 450
1 079 203
1 075
61 692
28 913
2 020 911
2 121
136 061
115 850
1 628 774
479
177 869
177 160
1 584 010
1 256
137 886
128 596
742 108
5 491
63 762
69 475
469 885
11 007
59 308
64 201

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
6 480
-
6 480
-
268 492
908 235
1 176 727
-
278 260
810 595
1 088 855
-
226 801
1 375 331
1 602 132
-
235 385
975 013
1 210 398
-
239 214
1 024 018
1 263 232
-
238 656
903 555
1 142 211
-
132 216
1 045 478
1 177 694
-
137 344
520 301
657 645
-
151 876
269 670
421 546

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
137 711
142 951
-
64 210
344 872
446 613
133 958
2 353
-
593 803
1 176 727
437 566
137 093
2 621
393
511 182
1 088 855
617 235
140 634
1 650
3 228
839 385
1 602 132
617 652
143 662
923
12 012
436 149
1 210 398
643 737
142 342
1 047
26 362
449 744
1 263 232
650 028
133 606
1 238
29 224
328 115
1 142 211
470 630
99 579
1 302
32 086
574 097
1 177 694
271 127
81 889
1 399
34 948
268 282
657 645
237 025
64 754
1 356
37 810
80 601
421 546

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
69 885
32
-
-
23 430
-
-155 556
-
-
21 680
-
11 093
37 361
613 043
-
-
19 348
-
9 179
37 361
1 361 602
-
-
19 502
-
9 008
37 361
433 833
-
-
19 077
-
9 594
37 361
1 080 278
8 437
-
24 187
-
13 353
24 907
2 023 032
5 695
-
14 954
-
8 516
24 907
1 629 253
2 921
-
13 310
-
7 810
11 322
1 585 266
2 532
-
9 616
-
6 951
-
747 599
2 533
-
8 496
-
4 934
-
480 892

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
69 885
-
9
176390
-100,00%
-
-
-
59,22%
-
31
19 738
893
10716
-54,64%
4,61%
100,00%
51,39%
46,83%
62,12%
31
43 511
721
93565
218,26%
12,31%
100,00%
22,20%
50,01%
72,40%
34
12 465
648
44420
-60,73%
11,34%
100,00%
126,46%
45,37%
23,13%
37
29 168
705
68582
-46,60%
4,10%
31,88%
49,93%
60,29%
109,93%
57
35 455
674
145217
24,08%
6,66%
100,00%
28,42%
59,75%
46,21%
42
38 780
572
186559
2,83%
11,13%
9,40%
35,33%
66,03%
154,48%
37
42 811
533
146333
113,45%
8,48%
100,00%
29,76%
46,56%
97,12%
28
26 504
631
71718
57,93%
9,65%
100,00%
33,96%
50,94%
134,07%
26
18 073
630
66737
-
14,57%
100,00%
40,24%
68,21%
173,25%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva projektering, drift och investeringar i vindkraftverk, investeringar i energiföretag och därmed förenlig verksamhet i och utom Sverige.

Org.nummer
556389-3956
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1990-04-18
Juridiskt namn
Eolus Vind AB
Länsäte
Hässleholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Witalisson, Per Ingemar (f. 1971)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor
Jonséus Carlsvi, Eva Maria (f. 1968)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Stennert, Hans-Göran Arras (f. 1954)
Styrelseledamot
Linnarson, Hans Emanuel (f. 1952)
Stennert, Hans-Göran Arras (f. 1954)
Hjelmqvist, Sigrun Ingrid (f. 1956)
Daveby, Fredrik Nathan (f. 1962)
Johansson, Hans Åke Richard (f. 1965)
Rosvall Jönsson, Ingrid Edith Bodil (f. 1970)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Olsson, Karl Sven Daniel (f. 1963)
Persson, Anna Catarina (f. 1975)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).