Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Högtomtagatan 25, 387 93, BORGHOLM
Tel.nummer
0709-111275
E-postadress
info@angebofamiljevard.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556459-9917
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1993
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Ängebo Familjevård Öland AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Ängebo Familjevård Öland AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Borgholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
6,60%
26,05% (2016)
Kassalikviditet
269,36%
283,82% (2016)
Soliditet
63,78%
67,23% (2016)
Bruttovinstmarginal
98,44%
98,56% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
16
15 292
1 003
1 157
5 582
-
-
6,60%
269,36%
63,78%
23
25 473
6 525
5 192
11 640
0
0
26,05%
283,82%
67,23%
25
27 022
7 569
4 461
10 576
0
9 768
28,10%
445,72%
69,12%
15
13 837
1 698
1 319
5 213
0
5 485
12,42%
471,63%
67,11%
12
12 102
2 072
1 224
4 697
524
3 990
17,59%
594,14%
67,72%
8
9 680
1 306
694
3 552
408
3 368
14,19%
454,93%
58,18%
7
7 628
824
457
3 364
480
2 680
11,09%
181,98%
32,87%
7
8 034
1 346
744
1 873
1 163
1 943
16,87%
287,63%
63,64%
3
4 243
281
173
554
674
1 257
7,26%
250,68%
45,60%
3
2 558
110
110
586
532
589
5,48%
401,37%
4,27%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
15 292
-
1 010
1 003
25 100
373
6 534
6 525
27 000
22
7 587
7 569
13 832
5
1 707
1 698
11 974
128
2 092
2 072
9 606
74
1 354
1 306
7 628
-
831
824
8 034
-
1 355
1 346
4 243
-
307
281
2 555
3
140
110

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 617
3 965
5 582
-
2 714
8 926
11 640
-
1 363
9 213
10 576
-
1 190
4 023
5 213
-
1 150
3 547
4 697
-
1 382
2 170
3 552
-
1 434
1 929
3 363
-
176
1 697
1 873
-
-
554
554
-
-
586
586

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 610
2 500
0
0
1 472
5 582
5 453
3 042
0
0
3 145
11 640
4 832
3 177
0
500
2 067
10 576
2 370
1 447
0
543
853
5 213
2 052
1 447
0
603
597
4 699
1 328
947
0
801
477
3 553
634
605
0
1 065
1 060
3 364
876
405
0
1
590
1 872
198
70
0
64
221
553
25
0
0
415
146
586

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
1 400
15 292
-
-
-
-
-
5 000
25 473
-
-
9 768
-
3 207
4 600
27 022
-
-
5 485
-
1 751
2 000
13 837
524
-
3 990
-
1 445
1 000
12 102
408
-
3 368
-
1 247
500
9 680
480
-
2 680
-
1 124
-
7 628
1 163
-
1 943
-
1 024
700
8 034
674
-
1 257
-
585
-
4 243
532
-
589
-
363
-
2 558

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
16
956
750
1398
-39,08%
6,60%
98,44%
16,30%
63,78%
269,36%
23
1 091
721
7093
-7,04%
26,05%
98,56%
23,03%
67,23%
283,82%
25
1 080
703
7975
95,20%
28,10%
99,62%
26,47%
69,12%
445,72%
15
922
650
2052
15,52%
12,42%
99,07%
22,92%
67,11%
471,63%
12
998
681
2384
24,65%
17,59%
99,11%
24,64%
67,72%
594,14%
8
1 201
855
1634
25,93%
14,19%
99,46%
17,62%
58,18%
454,93%
7
1 090
803
1077
-5,05%
11,09%
98,90%
11,39%
32,87%
181,98%
7
1 148
817
1399
89,35%
16,87%
99,20%
13,78%
63,64%
287,63%
3
1 414
1 097
307
66,07%
7,26%
99,13%
7,85%
45,60%
250,68%
3
852
650
140
-
5,48%
99,22%
17,22%
4,27%
401,37%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva takentreprenader, fogtätning och isoleringsarbeten inom byggnadsindustrin samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556459-9917
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1993-02-01
Juridiskt namn
Ängebo Familjevård Öland AB
Länsäte
Borgholm

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Peterson, Mats Lennart (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Gottfridsson, Rolf Thony (f. 1956)
Styrelsesuppleant
Gottfridsson, Inger Ulla Carina (f. 1959)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).