Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Fältspatsgatan 12, 421 30, VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel.nummer
031-7341330
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556519-7968
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1995
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Fria Mix AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Fria Bröd AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
4,80%
4,43% (2016)
Kassalikviditet
138,19%
152,01% (2016)
Soliditet
55,08%
60,79% (2016)
Bruttovinstmarginal
61,91%
65,68% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
70
150 936
6 892
321
83 386
1 659
33 431
4,80%
138,19%
55,08%
73
145 908
6 436
2 697
69 412
639
34 732
4,43%
152,01%
60,79%
63
131 505
14 801
6 907
64 596
1 151
24 031
11,44%
153,90%
57,69%
40
113 731
14 317
7 119
57 408
1 080
17 403
12,69%
184,49%
51,72%
31
97 623
8 779
6 661
36 052
2 121
12 086
9,20%
227,56%
62,36%
30
83 774
6 466
4 103
39 935
1 758
11 458
7,85%
290,98%
69,33%
30
74 451
5 799
4 377
39 781
997
9 830
7,83%
255,12%
65,68%
35
70 494
8 945
4 972
35 847
1 189
9 468
12,73%
261,11%
66,77%
32
63 738
7 332
5 405
27 577
1 493
7 754
11,65%
290,91%
70,05%
32
58 576
9 017
4 733
23 245
838
7 526
15,80%
257,29%
68,72%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
149 868
1 068
7 161
6 892
145 543
365
6 384
6 436
131 017
488
14 894
14 801
113 612
119
13 950
14 317
97 003
620
8 827
8 779
83 494
280
6 375
6 466
74 248
203
5 496
5 799
70 289
205
8 866
8 945
63 000
738
7 322
7 332
57 571
1 005
8 932
9 017

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
31 059
52 327
83 386
-
19 222
50 190
69 412
-
11 127
53 469
64 596
-
1 236
56 172
57 408
-
1 656
34 396
36 052
-
2 930
37 005
39 935
-
3 719
36 062
39 781
-
4 663
31 184
35 847
-
4 049
23 527
27 576
-
4 470
18 775
23 245

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
32 269
17 510
0
7 500
26 106
83 385
31 949
13 135
0
0
24 328
69 412
29 251
10 279
0
0
25 065
64 595
22 344
9 423
0
0
25 641
57 408
15 225
9 302
0
0
11 525
36 052
20 564
9 130
0
0
10 240
39 934
19 661
8 292
0
0
11 828
39 781
17 284
8 526
0
0
10 038
35 848
14 312
6 417
13
0
6 834
27 576
10 908
6 496
0
0
5 842
23 246

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 659
-
33 431
-
13 302
-
150 936
639
-
34 732
-
12 910
-
145 908
1 151
-
24 031
-
10 625
-
131 505
1 080
-
17 403
-
7 289
-
113 731
2 121
-
12 086
-
5 800
-
97 623
1 758
-
11 458
-
4 837
4 000
83 774
997
-
9 830
-
4 388
3 200
74 451
1 189
-
9 468
-
4 073
2 000
70 494
1 493
-
7 754
-
3 532
2 000
63 738
838
-
7 526
-
3 237
2 000
58 576

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
70
2 141
700
9831
2,97%
4,80%
61,91%
17,50%
55,08%
138,19%
73
1 994
691
8611
11,09%
4,43%
65,68%
17,77%
60,79%
152,01%
63
2 080
663
15692
15,32%
11,44%
69,63%
21,68%
57,69%
153,90%
40
2 840
811
14837
17,12%
12,69%
68,74%
26,87%
51,72%
184,49%
31
3 129
844
10079
16,18%
9,20%
65,94%
23,58%
62,36%
227,56%
30
2 783
689
7798
12,45%
7,85%
65,57%
32,06%
69,33%
290,98%
30
2 475
548
6768
5,63%
7,83%
65,34%
32,64%
65,68%
255,12%
35
2 008
440
10324
11,57%
12,73%
62,87%
30,08%
66,77%
261,11%
32
1 969
419
8400
9,43%
11,65%
56,89%
26,50%
70,05%
290,91%
32
1 799
381
9862
-
15,80%
58,68%
22,46%
68,72%
257,29%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av elektronik- komponenter och dataprodukter, värdepappershandel samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556519-7968
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1995-07-14
Juridiskt namn
Fria Bröd AB
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Jerndahl, Marius (f. 1964)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Kvist, Per Erik Torgny (f. 1957)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Wiberg, Bengt Oskar (f. 1950)
Styrelseledamot
Wiberg, Bengt Oskar (f. 1950)
Adås, Hans Gunnar (f. 1955)
Adås, Lena Ingegerd Viola (f. 1964)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).