Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Trädgårdsgatan 5, 546 72, MÖLLTORP
Tel.nummer
0505-30752
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556285-8554
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1986
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Mölltorps Växtinredningar AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Mölltorps Växtinredningar AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Karlsborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
9,12%
0,55% (2016)
Kassalikviditet
54,95%
67,40% (2016)
Soliditet
20,87%
16,36% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
15
19 665
1 391
785
7 036
-
-
9,12%
54,95%
20,87%
15
17 618
-123
103
7 481
0
4 628
0,55%
67,40%
16,36%
11
14 736
111
105
7 699
0
3 943
2,45%
91,05%
17,24%
11
13 779
526
292
6 540
375
3 042
5,44%
62,62%
20,75%
10
11 473
241
129
6 184
586
2 493
3,87%
51,70%
15,49%
10
10 788
80
49
5 457
412
2 519
2,67%
46,91%
14,40%
10
10 097
123
93
5 221
538
2 329
3,04%
42,77%
14,06%
10
9 949
78
20
5 207
351
1 929
2,52%
47,67%
12,28%
10
9 036
-49
-2
5 051
275
1 975
1,66%
33,81%
11,49%
10
9 591
209
26
5 522
324
2 184
4,74%
44,46%
11,93%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
18 335
1 330
1 673
1 391
17 321
297
-
-123
14 565
171
356
111
13 689
90
745
526
11 417
56
437
241
10 737
51
257
80
10 024
73
304
123
9 855
94
245
78
9 036
-
150
-49
9 591
-
440
209

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
2 553
4 483
7 036
-
2 673
4 808
7 481
-
2 803
4 896
7 699
-
2 581
3 959
6 540
-
2 515
3 668
6 183
-
2 650
2 807
5 457
-
2 670
2 551
5 221
-
2 716
2 491
5 207
-
2 587
2 464
5 051
-
2 718
2 804
5 522

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 124
442
0
2 478
2 992
7 036
1 158
84
0
3 180
3 058
7 480
1 056
348
0
3 493
2 803
7 700
1 051
392
0
2 194
2 903
6 540
759
255
0
2 522
2 648
6 184
630
200
0
2 397
2 230
5 457
581
196
0
2 562
1 882
5 221
488
194
0
2 872
1 653
5 207
468
144
0
2 678
1 760
5 050
505
197
0
2 998
1 822
5 522

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
19 665
-
-
4 628
-
1 719
-
17 618
-
-
3 943
-
1 420
-
14 736
375
-
3 042
-
1 173
-
13 779
586
50
2 493
-
1 077
-
11 473
412
50
2 519
-
1 092
-
10 788
538
50
2 329
-
874
-
10 097
351
50
1 929
-
734
-
9 949
275
-
1 975
-
743
-
9 036
324
-
2 184
-
889
35
9 591

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
15
1 222
464
1829
5,85%
9,12%
100,00%
8,13%
20,87%
54,95%
15
1 155
432
172
18,92%
0,55%
100,00%
10,10%
16,36%
67,40%
11
1 324
497
563
6,40%
2,45%
100,00%
14,37%
17,24%
91,05%
11
1 244
426
954
19,90%
5,44%
100,00%
7,71%
20,75%
62,62%
10
1 142
425
659
6,33%
3,87%
100,00%
8,93%
15,49%
51,70%
10
1 074
410
474
7,11%
2,67%
100,00%
5,37%
14,40%
46,91%
10
1 002
371
515
1,71%
3,04%
100,00%
6,67%
14,06%
42,77%
10
986
308
421
9,06%
2,52%
100,00%
8,50%
12,28%
47,67%
10
904
300
330
-5,79%
1,66%
100,00%
7,79%
11,49%
33,81%
10
959
341
609
-
4,74%
100,00%
10,24%
11,93%
44,46%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva rederi- och befraktningsrörelse, skeppsmäklerirörelse samt marknadsföring i anslutning härtill, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556285-8554
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1986-11-26
Juridiskt namn
Mölltorps Växtinredningar AB
Länsäte
Karlsborg

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Venemyr, Ingemar Torsten Kenneth (f. 1949)
Revisorssuppleant
Lenz, Britt-Marie Agneta (f. 1948)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Ohlin, Börje Ingvar (f. 1956)
Styrelsesuppleant
Ohlin, Karin Birgitta (f. 1952)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).