Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Vävlagargatan 15 A, 507 30, BRÄMHULT
Tel.nummer
033-202450
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556704-9217
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2006
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Transbaltika AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Transbaltika AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Borås
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är bra och den finansiella styrkan är utmärkt. Lönsamheten är ok. En analys bör inriktas på att förbättra lönsamheten.

Nyckeltal
Vinstmarginal
187,79%
4,19% (2016)
Kassalikviditet
25,19%
143,25% (2016)
Soliditet
42,31%
35,58% (2016)
Bruttovinstmarginal
-4 380,50%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
1 400
0
0
11 880
10
-
187,79%
25,19%
42,31%
7
45 881
1 827
1 403
9 971
0
0
4,19%
143,25%
35,58%
6
43 833
4 068
3 130
11 567
0
2 580
9,29%
140,09%
42,75%
5
38 353
2 609
2 001
8 551
0
2 058
6,82%
166,69%
43,45%
5
31 589
1 854
1 423
9 145
0
1 972
5,89%
126,84%
33,50%
4
24 075
3 081
2 239
8 813
-
1 585
12,83%
170,40%
41,31%
4
22 620
2 179
1 576
8 058
0
1 481
9,66%
150,45%
33,53%
3
15 058
1 498
1 347
5 819
469
608
9,95%
145,27%
32,26%
3
12 675
1 008
547
3 697
437
580
7,95%
161,45%
36,22%
3
16 272
326
171
3 690
446
452
2,10%
119,22%
16,03%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 400
-
156
-
45 881
-
1 920
1 827
43 820
13
4 065
4 068
38 313
40
2 557
2 609
31 559
30
1 783
1 854
24 075
-
3 023
3 081
22 601
19
2 150
2 179
15 058
-
1 498
1 498
12 675
-
1 006
1 008
16 272
-
320
326

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
1 839
413
972
1 385
-
770
9 201
9 971
-
2 291
9 277
11 568
-
491
8 061
8 552
-
1 433
7 713
9 146
-
-
8 813
8 813
-
-
8 058
8 058
-
91
5 728
5 819
-
11
3 686
3 697
-
18
3 672
3 690

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 839
4 087
0
0
3 859
9 785
3 548
0
0
0
6 423
9 971
4 945
0
0
0
6 622
11 567
3 715
0
0
0
4 836
8 551
3 064
0
0
0
6 081
9 145
3 641
0
0
0
5 172
8 813
2 702
0
0
0
5 356
8 058
1 877
0
0
0
3 943
5 820
1 073
341
0
0
2 283
3 697
526
84
0
0
3 080
3 690

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
10
-
-
-
-
-
1 400
-
-
-
-
-
1 300
45 881
-
-
2 580
-
1 337
2 800
43 833
-
-
2 058
-
1 011
1 900
38 353
-
-
1 972
-
824
1 350
31 589
-
-
1 585
-
751
2 000
24 075
-
-
1 481
-
626
1 300
22 620
469
-
608
-
374
750
15 058
437
-
580
-
367
250
12 675
446
-
452
-
345
-
16 272

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
6484
-96,95%
187,79%
-4 380,50%
-206,21%
42,31%
25,19%
7
6 554
666
1975
4,70%
4,19%
100,00%
6,05%
35,58%
143,25%
6
7 303
714
4065
14,37%
9,29%
100,00%
6,06%
42,75%
140,09%
5
7 663
663
2557
21,40%
6,82%
100,00%
8,42%
43,45%
166,69%
5
6 312
616
1783
31,09%
5,89%
100,00%
5,17%
33,50%
126,84%
4
6 019
665
3023
6,52%
12,83%
100,00%
15,12%
41,31%
170,40%
4
5 650
563
2155
50,09%
9,66%
100,00%
11,96%
33,53%
150,45%
3
5 019
516
1508
18,80%
9,95%
100,00%
11,85%
32,26%
145,27%
3
4 225
498
1013
-22,11%
7,95%
100,00%
11,07%
36,22%
161,45%
3
5 424
449
327
-
2,10%
100,00%
3,64%
16,03%
119,22%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning och speditionsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556704-9217
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2006-05-30
Juridiskt namn
Transbaltika AB
Länsäte
Borås

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Alsin, Per Johan Nobby (f. 1969)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Emanuelsson, Frans Peter Arne (f. 1973)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Alsin, Per Johan Nobby (f. 1969)
Styrelseledamot
Roosva, Tilit (f. 1963)
Alsin, Per Johan Nobby (f. 1969)
Sivickas, Eimantas (f. 1972)
Svensson, Carl Ingemar Jacob (f. 1984)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).