Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Gårdsvägen 4 E, 973 47, LULEÅ
Tel.nummer
0920-238000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556708-6201
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2006
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Papera Sol AB Canon Business Center
Status
Aktiv
Kommunsäte
Luleå
Nyckeltal
Vinstmarginal
17,92%
13,01% (2016)
Kassalikviditet
192,99%
157,71% (2016)
Soliditet
48,55%
38,28% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
8
21 928
3 916
2 366
12 391
-
-
17,92%
192,99%
48,55%
8
21 319
2 771
1 669
9 606
0
0
13,01%
157,71%
38,28%
8
22 054
2 079
1 167
8 772
0
2 740
9,50%
121,88%
25,46%
8
20 400
1 923
312
8 979
0
2 600
9,44%
107,96%
18,14%
7
15 991
711
250
5 974
0
2 260
4,49%
104,50%
21,97%
8
17 087
31
-17
6 753
-
2 620
0,28%
85,62%
14,37%
9
18 744
995
713
5 553
-
2 602
5,49%
88,51%
24,60%
8
17 180
557
302
5 355
120
2 214
3,42%
66,56%
19,67%
7
13 089
578
321
4 480
117
1 880
4,83%
53,41%
14,31%
7
13 551
-674
-674
4 316
296
2 052
-3,99%
37,95%
-13,65%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
21 870
58
3 918
3 916
21 319
-
2 772
2 771
21 885
169
2 077
2 079
20 400
-
1 917
1 923
15 983
8
717
711
17 082
5
47
31
18 644
100
1 022
995
17 180
-
587
557
13 089
-
632
578
13 451
100
-538
-674

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
76
12 314
12 390
-
161
9 445
9 606
-
328
8 444
8 772
-
353
8 626
8 979
-
412
5 562
5 974
-
567
6 186
6 753
-
623
4 930
5 553
-
943
4 412
5 355
-
1 321
3 160
4 481
-
1 638
2 678
4 316

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 994
2 592
0
0
5 805
12 391
2 328
1 730
0
0
5 548
9 606
1 359
1 121
0
0
6 292
8 772
1 092
688
0
0
7 199
8 979
780
683
0
0
4 511
5 974
730
308
0
0
5 715
6 753
1 147
281
0
0
4 125
5 553
834
281
0
0
4 240
5 355
532
140
0
0
3 808
4 480
-589
0
0
700
4 205
4 316

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
1 500
21 928
-
-
-
-
-
700
21 319
-
-
2 740
-
1 339
700
22 054
-
-
2 600
-
1 438
900
20 400
-
-
2 260
-
1 158
-
15 991
-
-
2 620
-
1 061
-
17 087
-
-
2 602
-
1 064
-
18 744
120
-
2 214
-
828
-
17 180
117
-
1 880
-
810
-
13 089
296
-
2 052
-
942
-
13 551

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
8
2 734
512
4002
2,58%
17,92%
100,00%
29,76%
48,55%
192,99%
8
2 665
504
2979
-2,59%
13,01%
100,00%
18,28%
38,28%
157,71%
8
2 736
523
2281
7,28%
9,50%
100,00%
9,83%
25,46%
121,88%
8
2 550
513
2167
27,64%
9,44%
100,00%
7,00%
18,14%
107,96%
7
2 283
498
916
-6,43%
4,49%
100,00%
6,58%
21,97%
104,50%
8
2 135
472
219
-8,38%
0,28%
100,00%
2,76%
14,37%
85,62%
9
2 072
426
1393
8,52%
5,49%
100,00%
4,32%
24,60%
88,51%
8
2 148
423
992
31,26%
3,42%
100,00%
1,00%
19,67%
66,56%
7
1 870
422
1021
-2,69%
4,83%
100,00%
-4,95%
14,31%
53,41%
7
1 922
487
-194
-
-3,99%
100,00%
-11,35%
-13,65%
37,95%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och marknads- föring av plåtprodukter för fordonsindutrin samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556708-6201
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2006-08-16
Juridiskt namn
Papera Sol AB Canon Business Center
Länsäte
Luleå

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Svedlund, Patrik Kenneth (f. 1970)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Larsson, Rolf Per-Olof (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Svedlund, Patrik Kenneth (f. 1970)
Styrelsesuppleant
Knobloch, Jan-Allan (f. 1966)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).