Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kyrkvägen 5, 372 52, KALLINGE
Tel.nummer
0457-24085
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556272-7320
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1986
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Heba Holding AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Heba International AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Ronneby
Nyckeltal
Vinstmarginal
-0,63%
-0,37% (2016)
Kassalikviditet
182,50%
123,58% (2016)
Soliditet
50,70%
29,98% (2016)
Bruttovinstmarginal
0,60%
2,78% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
3 511
-26
-3
647
-
-
-0,63%
182,50%
50,70%
0
3 276
-26
3
1 164
0
0
-0,37%
123,58%
29,98%
0
4 563
35
21
1 442
0
0
0,92%
126,74%
25,61%
0
4 826
30
50
1 318
0
0
0,77%
128,26%
25,96%
0
1 184
80
63
1 308
0
0
6,93%
134,57%
24,36%
-
0
-8
5
276
0
0
-
9 200,00%
92,90%
-
57
-7
2
287
0
0
-7,02%
9 566,67%
91,67%
0
860
114
28
487
0
0
13,60%
249,74%
55,22%
0
2 470
162
6
542
0
0
6,64%
194,96%
44,63%
0
3 572
180
76
818
0
0
5,10%
177,83%
41,06%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
3 511
-
-22
-26
3 276
-
-12
-26
4 563
-
42
35
4 826
-
35
30
1 184
-
81
80
-
-
-9
-8
57
-
-8
-7
860
-
115
114
2 470
-
169
162
3 572
-
218
180

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
63
584
647
-
85
1 079
1 164
-
86
1 357
1 443
-
73
1 244
1 317
-
-
1 308
1 308
-
-
276
276
-
-
287
287
-
-
487
487
-
-
542
542
-
-
818
818

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
328
-
-
-
320
648
331
23
-
-
810
1 164
328
53
-
-
1 062
1 443
307
45
-
-
966
1 318
257
79
-
-
972
1 308
194
80
-
-
3
277
189
95
-
-
3
287
187
105
-
-
195
487
160
105
-
-
278
543
254
105
-
-
460
819

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
3 511
-
-
-
-
-
-
3 276
-
-
-
-
-
-
4 563
-
-
-
-
-
-
4 826
-
-
-
-
-
-
1 184
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57
-
-
-
-
-
-
860
-
-
-
-
-
-
2 470
-
-
-
-
-
100
3 572

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
8
7,17%
-0,63%
0,60%
7,52%
50,70%
182,50%
-
-
-
13
-28,21%
-0,37%
2,78%
8,21%
29,98%
123,58%
-
-
-
62
-5,45%
0,92%
6,20%
6,47%
25,61%
126,74%
-
-
-
47
307,60%
0,77%
7,13%
5,76%
25,96%
128,26%
-
-
-
81
-
6,93%
100,00%
28,38%
24,36%
134,57%
-
-
-
-9
-100,00%
-
-
-
92,90%
9 200,00%
-
-
-
-8
-93,37%
-7,02%
100,00%
498,25%
91,67%
9 566,67%
-
-
-
115
-65,18%
13,60%
100,00%
33,95%
55,22%
249,74%
-
-
-
169
-30,85%
6,64%
100,00%
10,69%
44,63%
194,96%
-
-
-
218
-
5,10%
100,00%
10,02%
41,06%
177,83%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva journalistik samt reklam och informationstjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556272-7320
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1986-02-07
Juridiskt namn
Heba International AB
Länsäte
Ronneby

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Wiklund, Malena Charlotte (f. 1977)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Mahrle, Ernst Robert Richard (f. 1969)
Styrelseledamot
Mahrle, Heinz Christian (f. 1965)
Mahrle, Ernst Robert Richard (f. 1969)
Styrelsesuppleant
Mahrle, Heinz (f. 1942)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).