Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Västerlånggatan 1, 542 30, MARIESTAD
Tel.nummer
0501-17100
E-postadress
info@mariestadrehabcenter.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556491-6806
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1994
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Mariestad Rehab Center AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Mariestad Rehab Center AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Mariestad
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
-5,60% (2016)
Kassalikviditet
963,64%
203,51% (2016)
Soliditet
Saknas
59,87% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2001-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2001-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
11
0
586
0
2
-
963,64%
-
2
1 965
-122
-122
1 201
0
0
-5,60%
203,51%
59,87%
3
4 667
143
143
1 318
0
919
4,08%
235,73%
63,81%
3
4 875
-224
-224
1 641
0
1 100
-4,30%
150,84%
42,54%
3
4 665
200
199
1 700
0
1 102
5,39%
193,18%
56,00%
3
4 487
-152
-50
1 493
-
1 045
-2,72%
162,80%
52,11%
3
4 733
446
329
1 508
0
902
10,20%
207,40%
63,54%
3
4 787
469
270
1 271
385
629
10,17%
139,93%
53,92%
3
3 779
13
12
863
380
418
0,56%
169,72%
45,25%
2
3 637
-35
-46
748
341
329
-0,60%
178,59%
51,75%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
64
11
1 874
91
-105
-122
4 336
331
77
143
4 511
364
-195
-224
4 230
435
198
200
4 083
404
-116
-152
4 659
74
467
446
4 787
-
483
469
3 779
-
16
13
3 637
-
-30
-35

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
11
-
153
153
-
332
869
1 201
-
368
950
1 318
-
477
1 164
1 641
-
236
1 465
1 701
-
308
1 185
1 493
-
389
1 119
1 508
-
455
816
1 271
-
64
800
864
-
108
639
747

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
618
-
11
629
719
-
-
55
427
1 201
841
-
-
74
403
1 318
698
-
-
172
771
1 641
952
-
-
-
748
1 700
778
-
-
-
715
1 493
877
104
-
-
527
1 508
598
112
-
-
561
1 271
378
16
-
-
469
863
366
27
-
-
355
748

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
1 965
-
-
919
-
548
-
4 667
-
-
1 100
-
600
-
4 875
-
-
1 102
-
583
30
4 665
-
-
1 045
-
556
25
4 487
-
-
902
-
487
50
4 733
385
-
629
-
515
50
4 787
380
-
418
-
436
50
3 779
341
-
329
-
509
-
3 637

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
682
-100,00%
-
-
-
-
963,64%
2
937
715
-28
-56,78%
-5,60%
100,00%
23,59%
59,87%
203,51%
3
1 445
496
152
-3,88%
4,08%
100,00%
12,62%
63,81%
235,73%
3
1 504
579
-100
6,64%
-4,30%
100,00%
8,71%
42,54%
150,84%
3
1 410
575
270
3,60%
5,39%
100,00%
16,95%
56,00%
193,18%
3
1 361
541
-35
-12,36%
-2,72%
100,00%
11,51%
52,11%
162,80%
3
1 553
425
556
-2,67%
10,20%
100,00%
12,71%
63,54%
207,40%
3
1 596
475
534
26,67%
10,17%
100,00%
5,33%
53,92%
139,93%
3
1 260
389
61
3,90%
0,56%
100,00%
8,76%
45,25%
169,72%
2
1 819
603
24
-
-0,60%
100,00%
7,81%
51,75%
178,59%

Verksamhet & Status

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att arbeta med tryckning, sättning och orginal och därmed jämförlig verksamhet.

Org.nummer
556491-6806
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1994-08-17
Juridiskt namn
Mariestad Rehab Center AB
Länsäte
Mariestad

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Östman, Per Håkan (f. 1958)
Styrelsesuppleant
Östman, Barbro Monica (f. 1955)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).