Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kjulaås Aspesta, 635 06, ESKILSTUNA
Tel.nummer
016-91210
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556363-8997
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1989
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Aspesta AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Aspesta AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Eskilstuna
Nyckeltal
Vinstmarginal
0,15%
-0,99% (2016)
Kassalikviditet
121,38%
58,51% (2016)
Soliditet
2,23%
1,88% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
8
27 169
32
32
8 964
-
-
0,15%
121,38%
2,23%
8
26 246
-264
-264
8 938
0
3 104
-0,99%
58,51%
1,88%
8
27 614
161
161
9 142
0
2 895
0,63%
51,91%
4,73%
8
25 398
-796
-796
9 821
0
3 123
-3,02%
55,29%
2,76%
9
31 430
-67
-67
11 132
0
3 491
-0,08%
52,91%
3,29%
10
36 456
-2 503
-2 503
12 341
-
4 253
-6,64%
67,19%
3,52%
10
37 825
-1 189
-1 189
15 606
0
4 318
-2,95%
72,97%
4,08%
10
34 054
-2 288
-2 288
14 505
329
3 798
-6,40%
87,66%
23,96%
10
33 957
68
68
15 583
353
3 129
0,58%
109,81%
36,99%
10
30 269
354
354
14 146
196
2 619
1,57%
95,42%
37,08%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
27 022
147
36
32
26 203
43
-266
-264
27 564
50
131
161
25 379
19
-772
-796
31 200
230
-47
-67
36 374
82
-2 424
-2 503
37 700
125
-1 253
-1 189
33 765
289
-2 189
-2 288
33 950
7
-80
68
30 259
10
260
354

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 899
7 065
8 964
-
1 515
7 423
8 938
-
2 107
7 034
9 141
-
2 240
7 581
9 821
-
2 680
8 452
11 132
-
1 872
10 469
12 341
-
2 040
13 566
15 606
-
1 448
13 058
14 506
-
1 872
13 711
15 583
-
1 940
12 206
14 146

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
200
-
-
5 023
3 741
8 964
168
-
-
193
8 577
8 938
432
-
-
39
8 671
9 142
271
-
-
666
8 884
9 821
366
-
-
390
10 375
11 131
434
-
-
1 206
10 702
12 342
637
-
-
1 515
13 455
15 607
3 476
-
-
769
10 261
14 506
5 764
-
-
590
9 229
15 583
5 246
-
-
-
8 900
14 146

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
27 169
-
-
3 104
-
1 220
-
26 246
-
-
2 895
-
1 049
-
27 614
-
-
3 123
-
1 162
-
25 398
-
-
3 491
-
1 245
-
31 430
-
-
4 253
-
1 543
-
36 456
-
-
4 318
-
1 534
-
37 825
329
-
3 798
-
1 441
-
34 054
353
-
3 129
-
1 180
-
33 957
196
-
2 619
-
976
-
30 269

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
8
3 378
535
329
3,13%
0,15%
100,00%
12,30%
2,23%
121,38%
8
3 275
545
41
-4,94%
-0,99%
100,00%
-4,40%
1,88%
58,51%
8
3 446
498
410
8,61%
0,63%
100,00%
-5,94%
4,73%
51,91%
8
3 172
543
-451
-18,66%
-3,02%
100,00%
-5,13%
2,76%
55,29%
9
3 467
553
242
-14,22%
-0,08%
100,00%
-6,16%
3,29%
52,91%
10
3 637
585
-2118
-3,52%
-6,64%
100,00%
-0,64%
3,52%
67,19%
10
3 770
615
-904
11,65%
-2,95%
100,00%
0,29%
4,08%
72,97%
10
3 377
559
-1858
-0,54%
-6,40%
100,00%
8,28%
23,96%
87,66%
10
3 395
481
304
12,20%
0,58%
21,14%
13,20%
36,99%
109,81%
10
3 026
382
619
-
1,57%
23,41%
10,93%
37,08%
95,42%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av datasystem och handel med värdepapper, dock ej sådan som avses i lag om bankrörelse eller i lag om kreditrörelse, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556363-8997
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1989-06-19
Juridiskt namn
Aspesta AB
Länsäte
Eskilstuna

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Rudengren, Lars Johan (f. 1959)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Jönsson, Hans Mårten (f. 1971)
Styrelseledamot
Jönsson, Hans Mårten (f. 1971)
von Carlsburg, Ingrid Victoria L (f. 1971)
Styrelsesuppleant
Jönsson, Irene Birgitta (f. 1945)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).