Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Skårs Led 3, 412 63, GÖTEBORG
Tel.nummer
Saknas
E-postadress
Saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556435-1392
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1991
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Metabrasive AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Metabrasive AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten, lönsamheten och den ekonomiska styrkan i det här företaget är bra. En analys över lönsamheten kommer att förbättra resultatet ytterligare vilket kommer att placera företaget bland de bästa företagen.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
-7,66% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
145,70% (2016)
Soliditet
20,81%
31,37% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
0
0
602
-
-
-
-
20,81%
3
3 500
-273
-273
813
0
0
-7,66%
145,70%
31,37%
0
3 663
108
108
1 064
0
1 634
3,50%
198,88%
49,62%
3
3 331
-311
-311
931
0
1 490
-9,21%
98,04%
45,11%
2
3 289
105
105
1 112
0
1 166
3,41%
179,27%
65,74%
2
1 992
-1 147
-638
1 088
-
1 276
-57,48%
161,69%
57,44%
2
2 282
285
203
2 158
0
926
12,49%
560,52%
77,01%
1
1 816
578
594
1 785
593
0
31,94%
834,11%
81,73%
1
1 279
-11
204
1 447
644
0
-0,47%
621,03%
72,54%
1
2 168
890
616
2 150
482
0
41,19%
959,82%
78,87%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
1 758
-
3 500
-
-272
-273
3 570
93
119
108
3 300
31
-308
-311
3 289
-
108
105
1 992
-
-1 149
-1 147
2 282
-
281
285
1 816
-
580
578
1 279
-
-7
-11
2 168
-
885
890

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
-
813
813
-
-
1 064
1 064
-
429
501
930
-
429
683
1 112
-
341
747
1 088
-
-
2 158
2 158
-
-
1 785
1 785
-
-
1 447
1 447
-
-
2 150
2 150

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
135
-
-
-
155
255
-
-
-
558
813
528
-
-
-
535
1 063
420
-
-
-
511
931
731
-
-
-
381
1 112
625
-
-
-
462
1 087
1 264
510
-
-
385
2 159
1 061
510
-
-
214
1 785
467
747
-
-
233
1 447
879
1 047
-
-
224
2 150

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
3 500
-
-
1 634
-
866
-
3 663
-
-
1 490
-
812
-
3 331
-
-
1 166
-
733
-
3 289
-
-
1 276
-
648
-
1 992
-
-
926
-
550
-
2 282
593
-
-
-
352
-
1 816
644
-
-
-
351
-
1 279
482
-
-
-
517
616
2 168

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
1765
-100,00%
-
-
-
20,81%
-
3
1 167
879
-272
-1,96%
-7,66%
100,00%
7,29%
31,37%
145,70%
-
-
-
119
8,18%
3,50%
100,00%
14,82%
49,62%
198,88%
3
1 100
797
-308
0,33%
-9,21%
100,00%
-0,30%
45,11%
98,04%
2
1 645
1 051
108
65,11%
3,41%
100,00%
9,18%
65,74%
179,27%
2
996
1 074
-1149
-12,71%
-57,48%
100,00%
14,31%
57,44%
161,69%
2
1 141
740
281
25,66%
12,49%
100,00%
77,70%
77,01%
560,52%
1
1 816
944
580
41,99%
31,94%
100,00%
86,51%
81,73%
834,11%
1
1 279
995
-7
-41,01%
-0,47%
100,00%
94,92%
72,54%
621,03%
1
2 168
999
885
-
41,19%
100,00%
88,84%
78,87%
959,82%

Verksamhet & Status

Försäljning och montering av bubbelbad. Försäljning av hemtextil, sömnad av gardiner och övrig heminredning.

Org.nummer
556435-1392
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1991-10-16
Juridiskt namn
Metabrasive AB
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Stjernstrand, Kent Patrik (f. 1968)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Maxén, Olof Sören (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Stjernstrand, Kent Patrik (f. 1968)
Styrelsesuppleant
Rowbotham, Keith (f. 1969)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).