Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Hantverkaregatan 5, 731 50, KÖPING
Tel.nummer
0221-19100
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556672-5445
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2004
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag IBEL Group AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Mintec Paper AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Köping
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Företaget har utmärkta betyg när det gäller lönsamhet och den bakomliggande finansiella styrkan. Tillväxten är dock svag i bolaget.

Nyckeltal
Vinstmarginal
5,56%
6,21% (2016)
Kassalikviditet
107,13%
100,91% (2016)
Soliditet
43,29%
41,55% (2016)
Bruttovinstmarginal
32,88%
33,75% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
28
79 819
3 892
3 159
45 103
-
10 160
5,56%
107,13%
43,29%
29
80 740
4 357
3 358
44 662
0
10 261
6,21%
100,91%
41,55%
31
78 226
5 108
3 608
43 633
0
10 758
7,47%
107,44%
41,09%
23
72 191
4 145
2 548
41 744
0
9 639
6,81%
130,16%
38,97%
27
65 781
5 540
3 867
41 324
-
9 092
9,89%
120,89%
34,42%
27
64 533
2 602
1 912
36 404
-
8 942
5,62%
116,39%
26,29%
26
67 322
4 201
2 502
38 199
1 710
7 322
7,78%
106,67%
25,72%
25
57 674
4 986
2 720
42 319
1 163
7 032
9,72%
100,91%
25,67%
22
50 356
3 303
1 725
29 570
1 046
5 689
7,74%
115,61%
25,98%
22
50 403
2 313
1 052
26 955
888
5 423
7,38%
104,22%
22,42%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
76 809
3 010
4 269
3 892
77 834
2 906
4 830
4 357
75 302
2 924
5 624
5 108
69 167
3 024
4 704
4 145
62 587
3 194
5 356
5 540
61 319
3 214
3 310
2 602
64 307
3 015
4 975
4 201
54 701
2 973
5 310
4 986
47 540
2 816
3 672
3 303
47 533
2 870
3 465
2 313

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
18 034
27 069
45 103
-
16 965
27 697
44 662
-
16 454
27 180
43 634
-
16 976
24 768
41 744
-
16 616
24 708
41 324
-
16 304
20 100
36 404
-
17 566
20 633
38 199
-
17 881
24 437
42 318
-
11 759
17 811
29 570
-
12 494
14 461
26 955

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
12 018
9 627
390
10 360
12 707
45 102
11 109
9 551
103
11 582
12 317
44 662
10 751
9 203
194
12 269
11 216
43 633
9 643
8 495
68
14 024
9 515
41 745
8 523
7 309
34
14 822
10 636
41 324
4 656
6 299
191
16 024
9 234
36 404
4 744
6 514
170
15 558
11 212
38 198
6 408
5 712
43
16 566
13 589
42 318
4 188
4 479
103
11 873
8 926
29 569
3 263
3 564
71
12 090
7 966
26 954

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
10 160
-
4 190
1 250
79 819
-
-
10 261
-
4 307
2 250
80 740
-
-
10 758
-
4 081
3 000
78 226
-
-
9 639
-
3 408
2 500
72 191
-
-
9 092
-
3 139
1 500
65 781
-
-
8 942
-
3 266
-
64 533
1 710
-
7 322
-
3 106
2 000
67 322
1 163
-
7 032
-
2 959
3 200
57 674
1 046
-
5 689
-
3 210
500
50 356
888
-
5 423
-
2 505
800
50 403

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
28
2 743
516
5734
-1,32%
5,56%
32,88%
18,70%
43,29%
107,13%
29
2 684
505
5976
3,36%
6,21%
33,75%
19,76%
41,55%
100,91%
31
2 429
478
6776
8,87%
7,47%
35,73%
21,20%
41,09%
107,44%
23
3 007
570
5841
10,51%
6,81%
33,93%
22,05%
38,97%
130,16%
27
2 318
452
6402
2,07%
9,89%
36,09%
22,48%
34,42%
120,89%
27
2 271
452
4513
-4,65%
5,62%
100,00%
17,72%
26,29%
116,39%
26
2 473
468
6223
17,56%
7,78%
37,21%
14,65%
25,72%
106,67%
25
2 188
442
6492
15,06%
9,72%
31,02%
19,83%
25,67%
100,91%
22
2 161
448
4810
0,01%
7,74%
33,42%
18,69%
25,98%
115,61%
22
2 161
397
4271
-
7,38%
33,14%
13,66%
22,42%
104,22%

Verksamhet & Status

Bolaget skall vara försäljning och service av kassaapparater och system, försäljning av vågar och kassaskåp jämte därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556672-5445
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2004-12-16
Juridiskt namn
Mintec Paper AB
Länsäte
Köping

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Friberg, Carl Joakim (f. 1967)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Vestlund, Pia Elisabet (f. 1966)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Daugaard, Karl Emil (f. 1978)
Styrelseledamot
Ollas, Lars-Olof (f. 1947)
Ollas, Lars Johan Claes (f. 1978)
Daugaard, Karl Emil (f. 1978)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).