Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Ås Håkansgården 2, 467 91, GRÄSTORP
Tel.nummer
0514-30153
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556237-3034
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1983
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Sparlunds Buss & Taxi i Grästorp AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Sparlunds Buss & Taxi i Grästorp AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Grästorp
Nyckeltal
Vinstmarginal
9,99%
10,31% (2016)
Kassalikviditet
194,29%
153,90% (2016)
Soliditet
32,26%
32,19% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
35
32 153
2 988
581
17 670
-
-
9,99%
194,29%
32,26%
32
23 906
2 291
823
10 468
0
6 594
10,31%
153,90%
32,19%
21
15 581
537
350
6 394
0
4 429
4,18%
114,44%
24,75%
17
13 199
640
640
6 887
0
3 617
6,38%
82,67%
16,65%
13
12 236
-286
-286
8 237
-
3 746
0,26%
65,40%
6,17%
13
12 780
-807
-439
9 415
-
4 238
-4,00%
65,62%
8,42%
16
13 644
676
258
6 784
0
4 388
6,48%
56,51%
23,91%
16
12 191
327
21
7 397
291
3 616
4,33%
49,76%
15,02%
16
10 750
-18
44
8 500
453
3 339
3,27%
39,21%
11,21%
16
10 171
-398
457
9 813
453
3 112
-0,65%
61,44%
9,94%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
31 325
828
3 128
2 988
23 521
385
2 426
2 291
15 422
159
644
537
13 186
13
837
640
11 924
312
31
-286
12 744
36
-510
-807
13 571
73
880
676
12 191
-
528
327
10 677
73
323
-18
10 092
79
-75
-398

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
8 709
8 962
17 671
-
5 741
4 727
10 468
-
3 836
2 557
6 393
-
5 023
1 864
6 887
-
6 403
1 833
8 236
-
7 838
1 578
9 416
-
5 450
1 334
6 784
-
6 168
1 229
7 397
-
7 102
1 398
8 500
-
8 087
1 726
9 813

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 901
3 588
0
6 614
4 567
17 670
2 320
1 346
0
3 788
3 015
10 469
1 497
110
0
2 640
2 147
6 394
1 147
0
0
3 622
2 118
6 887
508
0
0
5 048
2 682
8 238
793
0
0
6 339
2 283
9 415
1 232
500
0
2 808
2 244
6 784
974
176
0
3 944
2 303
7 397
953
0
0
4 135
3 412
8 500
909
85
0
6 128
2 692
9 814

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
32 153
-
-
6 594
-
2 036
-
23 906
-
-
4 429
-
1 290
-
15 581
-
-
3 617
-
941
-
13 199
-
-
3 746
-
972
-
12 236
-
-
4 238
-
1 203
-
12 780
-
-
4 388
-
1 240
-
13 644
291
-
3 616
-
1 331
-
12 191
453
-
3 339
-
1 125
-
10 750
453
-
3 112
-
1 236
-
10 171

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
35
895
352
4886
33,18%
9,99%
100,00%
14,03%
32,26%
194,29%
32
735
277
3664
52,52%
10,31%
100,00%
7,28%
32,19%
153,90%
21
734
280
1684
16,96%
4,18%
100,00%
2,66%
24,75%
114,44%
17
776
272
2093
10,58%
6,38%
100,00%
-1,93%
16,65%
82,67%
13
917
372
1287
-6,43%
0,26%
100,00%
-7,12%
6,17%
65,40%
13
980
422
890
-6,09%
-4,00%
100,00%
-5,53%
8,42%
65,62%
16
848
354
1902
11,32%
6,48%
100,00%
-6,71%
23,91%
56,51%
16
762
330
1522
14,18%
4,33%
100,00%
-8,81%
15,02%
49,76%
16
667
309
1342
5,80%
3,27%
100,00%
-18,86%
11,21%
39,21%
16
631
300
860
-
-0,65%
100,00%
-9,57%
9,94%
61,44%

Verksamhet & Status

Bolaget skall utföra djurtransporter och bilreparationer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556237-3034
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1983-12-23
Juridiskt namn
Sparlunds Buss & Taxi i Grästorp AB
Länsäte
Grästorp

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Sparlund, Frida Maria (f. 1987)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Danielsson, Per Anders Christian (f. 1956)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Sparlund, Frida Maria (f. 1987)
Styrelseledamot
Sparlund, Lars Erik (f. 1946)
Sparlund, Frida Maria (f. 1987)
Styrelsesuppleant
Sparlund, Maud Lilian (f. 1949)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).