Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Bultgatan 1, 441 38, ALINGSÅS
Tel.nummer
0322-668930
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556551-6571
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1998
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Steeltech i Alingsås AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Steeltech i Alingsås AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Alingsås
Nyckeltal
Vinstmarginal
5,10%
4,28% (2016)
Kassalikviditet
34,30%
68,91% (2016)
Soliditet
23,21%
27,55% (2016)
Bruttovinstmarginal
56,79%
52,37% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
69
112 047
5 024
3 760
40 763
1 915
24 143
5,10%
34,30%
23,21%
60
99 760
3 711
2 855
30 509
2 023
20 449
4,28%
68,91%
27,55%
59
92 543
301
212
24 925
1 953
19 722
1,19%
84,40%
22,26%
56
87 534
863
630
39 872
1 916
17 856
1,97%
141,98%
13,39%
52
79 699
379
1 009
37 557
1 876
16 044
1,63%
124,22%
12,53%
54
81 765
-899
-899
36 939
-
19 529
0,78%
169,95%
10,01%
62
89 106
40
1 127
32 877
2 098
19 091
1,74%
131,70%
14,59%
65
91 768
451
1 459
35 559
1 972
20 070
1,68%
105,16%
13,15%
70
87 746
-6 644
-5 356
38 616
2 128
19 251
-4,86%
104,71%
10,37%
78
102 336
804
500
46 602
2 460
20 249
2,71%
106,08%
22,24%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
108 252
3 795
5 522
5 024
99 432
328
4 254
3 711
92 264
279
1 099
301
87 534
-
1 721
863
79 699
-
1 300
379
81 344
421
-132
-899
89 106
-
794
40
91 648
120
-360
451
87 746
-
-4 900
-6 644
102 336
-
2 324
804

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
6 013
34 750
40 763
-
1 121
29 388
30 509
-
990
23 935
24 925
-
1 190
38 682
39 872
-
1 707
35 850
37 557
-
1 653
35 286
36 939
-
2 988
29 889
32 877
-
3 834
31 725
35 559
-
4 790
33 826
38 616
-
5 698
40 904
46 602

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
8 869
760
0
0
31 134
40 763
8 404
0
0
0
22 105
30 509
5 549
0
0
6 041
13 335
24 925
5 337
0
0
17 284
17 251
39 872
4 707
0
0
15 482
17 368
37 557
3 698
0
0
20 758
12 483
36 939
4 797
0
0
15 695
12 385
32 877
3 829
1 087
0
15 440
15 203
35 559
2 370
2 095
0
17 022
17 129
38 616
7 726
3 383
0
15 893
19 600
46 602

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 915
-
24 143
-
11 244
-
112 047
2 023
-
20 449
-
9 428
2 000
99 760
1 953
-
19 722
-
8 676
-
92 543
1 916
-
17 856
-
7 687
-
87 534
1 876
-
16 044
-
6 985
-
79 699
-
-
19 529
-
9 233
-
81 765
2 098
-
19 091
-
8 186
200
89 106
1 972
-
20 070
-
8 562
160
91 768
2 128
-
19 251
-
8 563
-
87 746
2 460
-
20 249
-
9 181
-
102 336

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
69
1 569
591
6192
8,87%
5,10%
56,79%
3,34%
23,21%
34,30%
60
1 657
552
4693
7,77%
4,28%
52,37%
7,32%
27,55%
68,91%
59
1 564
530
1460
5,40%
1,19%
50,52%
11,49%
22,26%
84,40%
56
1 563
500
2139
9,83%
1,97%
49,67%
24,48%
13,39%
141,98%
52
1 533
484
1899
-2,02%
1,63%
49,08%
23,19%
12,53%
124,22%
54
1 506
509
593
-8,71%
0,78%
48,20%
28,03%
10,01%
169,95%
62
1 437
475
1896
-2,77%
1,74%
47,72%
19,64%
14,59%
131,70%
65
1 410
467
768
4,45%
1,68%
47,04%
18,03%
13,15%
105,16%
70
1 254
431
-3777
-14,26%
-4,86%
43,55%
19,03%
10,37%
104,71%
78
1 312
419
3511
-
2,71%
48,00%
20,82%
22,24%
106,08%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva legotillverkning av banddiskmaskiner och storköksgrytor till storköksindustrin samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556551-6571
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1998-01-21
Juridiskt namn
Steeltech i Alingsås AB
Länsäte
Alingsås

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Sjölin, Björn Bertil (f. 1965)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Pauli, Johan Mikael (f. 1966)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Fredriksson, Lars Bertil (f. 1946)
Styrelseledamot
Fredriksson, Lars Bertil (f. 1946)
Karlsson, Tomas Yngve (f. 1956)
Lavstrand, Thomas Reidar (f. 1960)
Sjölin, Björn Bertil (f. 1965)
Lundqvist, Hans Jürgen Ronney Albert (f. 1972)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).