Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Dragonvägen 86, 194 70, UPPLANDS VÄSBY
Tel.nummer
08-59030063
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556610-6588
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2001
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Bildsnabben i Väsby AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Bildsnabben i Väsby AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Upplands Väsby
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 10/15: Väl godkänd

Företaget har dåliga ekonomiska tal när det gäller tillväxten. Företagets lönsamhet och den bakomliggande ekonomiska styrkan är dock godkända och båda områdena förbättras kontinuerligt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
6,50% (2016)
Kassalikviditet
80,90%
117,01% (2016)
Soliditet
Saknas
53,05% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
3
0
0
0
2
-
80,90%
-
2
2 523
160
123
837
330
306
6,50%
117,01%
53,05%
2
2 545
20
13
764
360
304
0,90%
74,55%
48,56%
2
2 727
209
161
788
360
246
8,07%
49,47%
51,78%
2
2 710
86
83
896
347
204
3,80%
28,88%
33,15%
2
2 643
-13
-13
843
328
265
0,23%
33,49%
25,39%
2
2 811
58
58
926
328
253
2,74%
25,61%
24,51%
2
3 306
-2
-2
963
303
268
0,24%
23,43%
17,55%
2
3 291
60
60
921
356
334
2,37%
32,53%
18,57%
2
3 383
-136
-136
951
365
343
-3,67%
19,88%
11,67%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
1
3
2 523
-
164
160
2 545
-
23
20
2 727
-
220
209
2 710
-
103
86
2 643
-
6
-13
2 811
-
77
58
3 306
-
8
-2
3 291
-
78
60
3 383
-
-124
-136

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
12
-
214
214
-
71
766
837
-
76
688
764
-
82
706
788
-
90
805
895
-
99
744
843
-
100
826
926
-
100
863
963
-
55
866
921
-
69
882
951

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
0
382
0
178
560
444
0
0
0
394
838
371
0
0
0
393
764
408
0
0
0
380
788
297
0
0
0
599
896
214
0
0
0
630
844
227
0
0
0
699
926
169
0
0
0
794
963
171
0
0
0
750
921
111
0
0
0
840
951

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
2
-
-
-
-
330
-
306
-
179
100
2 523
360
-
304
-
145
50
2 545
360
-
246
-
135
50
2 727
347
-
204
-
165
50
2 710
328
-
265
-
170
-
2 643
328
-
253
-
167
-
2 811
303
-
268
-
161
-
3 306
356
-
334
-
193
-
3 291
365
-
343
-
226
-
3 383

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
1032
-100,00%
-
-
-
-
80,90%
2
1 262
449
169
-0,86%
6,50%
100,00%
14,74%
53,05%
117,01%
2
1 273
459
29
-6,67%
0,90%
100,00%
11,59%
48,56%
74,55%
2
1 364
408
228
0,63%
8,07%
100,00%
11,95%
51,78%
49,47%
2
1 355
390
111
2,53%
3,80%
100,04%
7,60%
33,15%
28,88%
2
1 322
390
22
-5,98%
0,23%
100,00%
4,31%
25,39%
33,49%
2
1 406
381
92
-14,97%
2,74%
100,00%
4,52%
24,51%
25,61%
2
1 653
369
33
0,46%
0,24%
100,00%
2,09%
17,55%
23,43%
2
1 646
448
105
-2,72%
2,37%
100,00%
3,52%
18,57%
32,53%
2
1 692
469
-95
-
-3,67%
100,00%
1,24%
11,67%
19,88%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva handel med fotografiska produkter och bedriva fotografering och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556610-6588
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2001-05-03
Juridiskt namn
Bildsnabben i Väsby AB
Länsäte
Upplands Väsby

Sökord

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Knutsson, Bengt Roger (f. 1962)
Styrelsesuppleant
Höstman, Lisbeth Irene (f. 1965)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).