Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kemistvägen 1 B, 183 79, TÄBY
Tel.nummer
08-7323200
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556053-3092
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1949
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Novartis Sverige AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Novartis Sverige AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Täby
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,58%
2,99% (2016)
Kassalikviditet
130,60%
99,65% (2016)
Soliditet
26,82%
29,76% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
222
1 397 239
10 899
7 216
576 488
7 800
202 042
1,58%
130,60%
26,82%
242
1 784 386
31 849
22 081
646 618
6 488
208 873
2,99%
99,65%
29,76%
233
1 847 796
26 963
25 175
851 788
4 756
184 286
2,53%
74,40%
20,00%
257
2 148 753
43 214
42 303
717 267
4 413
198 131
3,32%
67,98%
20,24%
202
2 088 667
28 650
21 989
681 138
5 081
154 813
2,34%
49,87%
7,72%
174
2 054 263
49 259
31 008
764 108
5 209
133 141
3,18%
48,06%
5,01%
171
2 038 708
46 198
33 514
577 225
4 245
141 545
3,26%
67,44%
2,79%
194
1 984 211
40 718
29 102
696 462
5 091
139 490
2,98%
53,93%
1,73%
177
1 815 478
69 131
64 721
524 530
5 422
137 667
5,39%
65,08%
2,09%
174
1 657 169
102 207
72 121
500 421
2 952
121 854
8,69%
66,08%
5,94%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 200 558
196 681
18 968
10 899
1 345 786
438 600
40 169
31 849
1 323 240
524 556
33 476
26 963
1 605 021
543 732
53 221
43 214
1 592 510
496 157
37 058
28 650
1 748 182
306 081
55 622
49 259
1 589 533
449 175
51 844
46 198
1 549 373
434 838
46 193
40 718
1 367 812
447 666
73 697
69 131
1 244 894
412 275
108 210
102 207

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
8 300
568 188
576 488
-
9 127
637 492
646 619
-
8 894
842 894
851 788
-
8 238
709 029
717 267
-
10 115
671 023
681 138
-
11 267
752 842
764 109
-
13 561
563 664
577 225
-
15 003
681 459
696 462
-
16 261
508 268
524 529
-
17 396
483 025
500 421

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
154 623
0
164 481
0
257 384
576 488
192 407
0
158 382
0
295 829
646 618
170 326
0
149 168
0
532 294
851 788
145 151
0
142 917
0
429 199
717 267
46 635
7 600
128 190
4 940
493 772
681 137
32 362
7 600
124 802
4 891
594 454
764 109
16 093
0
120 287
4 821
436 023
577 224
12 059
0
112 610
5 477
566 315
696 461
10 963
0
105 331
5 406
402 830
524 530
29 717
0
101 404
5 327
363 973
500 421

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
7 800
-
202 042
-
106 322
120 000
1 397 239
6 488
-
208 873
-
103 523
45 000
1 784 386
4 756
-
184 286
-
101 008
-
1 847 796
4 413
-
198 131
-
98 026
-
2 148 753
5 081
-
154 813
-
67 163
-
2 088 667
5 209
-
133 141
-
77 042
-
2 054 263
4 245
-
141 545
-
74 048
-
2 038 708
5 091
-
139 490
-
74 849
-
1 984 211
5 422
-
137 667
-
70 617
-
1 815 478
2 952
-
121 854
-
56 336
-
1 657 169

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
222
5 408
1 753
185686
-10,79%
1,58%
100,00%
25,89%
26,82%
130,60%
242
5 561
1 478
200445
1,70%
2,99%
100,00%
25,39%
29,76%
99,65%
233
5 679
1 366
184311
-17,56%
2,53%
100,00%
23,47%
20,00%
74,40%
257
6 245
1 313
197673
0,79%
3,32%
100,00%
17,43%
20,24%
67,98%
202
7 884
1 267
166688
-8,90%
2,34%
100,00%
11,13%
7,72%
49,87%
174
10 047
1 247
182114
9,98%
3,18%
100,00%
9,06%
5,01%
48,06%
171
9 296
1 356
174017
2,59%
3,26%
100,00%
8,03%
2,79%
67,44%
194
7 986
1 183
160857
13,27%
2,98%
100,00%
7,43%
1,73%
53,93%
177
7 728
1 258
186887
9,87%
5,39%
100,00%
7,71%
2,09%
65,08%
174
7 155
1 208
211940
-
8,69%
100,00%
9,56%
5,94%
66,08%

Verksamhet & Status

Bolaget skall förvärva, förvalta, exploatera och försälja fast egendom samt idka härmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556053-3092
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1949-07-11
Juridiskt namn
Novartis Sverige AB
Länsäte
Täby

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Karlberg, Niklas Olof (f. 1968)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Holmer Stråle, Dan Tobias (f. 1977)
Revisorssuppleant
Lidén, Stefan Johan (f. 1962)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Mager, Knut (f. 1963)
Styrelseledamot
Mager, Knut (f. 1963)
Karlberg, Niklas Olof (f. 1968)
Luydlin, Jean-Noel (f. 1971)
Tschudin, Marie-France (f. 1971)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).