Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Säby Torg 16, 144 30, RÖNNINGE
Tel.nummer
08-53259800
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-2874
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1983
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Salems kommun
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Salems kommun
Status
Aktiv
Kommunsäte
Salem
Ekonomisk rating (2002)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Företaget har svaga ekonomiska tal inom områdena tillväxt och den bakomliggande finansiella styrkan i bolaget. Dock är lönsamheten utmärkt och förbättras kontinuerligt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
12,70%
12,34% (2001)
Kassalikviditet
44,11%
61,31% (2001)
Soliditet
57,28%
66,84% (2001)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
608 518
10 663
8 625
673 084
-
-
17,20%
60,23%
43,87%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2001-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
149 388
459 130
23 907
10 663
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
616 630
56 454
673 084
-
-
-
-
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
295 265
0
12 491
276 750
88 578
673 084
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
608 518
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2001-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
36398
-
17,20%
-
-21,50%
43,87%
60,23%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
523 469
3 545
3 545
583 162
-
-
12,70%
44,11%
57,28%
-
490 527
5 589
5 589
494 446
-
-
12,34%
61,31%
66,84%
-
456 221
23 322
23 322
454 718
-
-
35,75%
124,87%
71,46%

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
87 557
435 912
10 207
3 545
80 042
410 485
8 649
5 589
78 176
378 045
25 057
23 322

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
544 834
38 328
583 162
-
437 949
56 497
494 446
-
368 059
86 659
454 718

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
334 054
0
6 161
152 000
90 947
583 162
330 510
0
5 231
74 000
84 705
494 446
324 920
0
17 101
49 000
63 697
454 718

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
523 469
-
-
-
-
-
-
490 527
-
-
-
-
-
-
456 221

Nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
16368
9,39%
12,70%
-
-60,10%
57,28%
44,11%
-
-
-
13880
2,39%
12,34%
-
-35,24%
66,84%
61,31%
-
-
-
42158
-
35,75%
-
29,37%
71,46%
124,87%

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-2874
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1983-01-08
Juridiskt namn
Salems kommun
Länsäte
Salem

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN85311 Gymnasieskola studieförberedande utb | SN85312 Kommunal vuxenutbildning | SN42110 Väganläggningsentreprenör | SN81300 Trädgårdsserviceföretag | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84115 Stödmyndighet t offentlig förvaltn | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84131 Administration infrastrukturprogram | SN84133 Administration arbetsmarknadsprogram | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN8532110 Gymnasieskola | SN8532160 Barn- & fritidsprogram | SN8532161 Bygg- & anläggningsprogram | SN85521 Kommunal kulturskola | SN85591 Arbetsmarknadsutbildning | SN85599 Utbildning, övrig | SN8610110 Sjukhem | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87901 Särskilt boende för barn & ungdomar | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN8810210 Dagcenter & hemtjänst, annan | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88991 Ungdomscenter, öppna soc insatser | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101115 Gymnasiebibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN91012 Arkiv | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN9329010 Fritidsgård | SN8531110 Naturvetenskapligt program | SN8531120 Samhällsvetenskapligt program | SN8531140 Teknikprogram | SN8531160 Ekonomiprogrammet
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).