VEÅ AB

VEÅ AB

MW Power levererar medelstora och småskaliga kraft- och värmeverk för produktion av hållbar energi. Vi fokuserar på flexibel användning av lokala förnyelsebara bränslen, innovativ teknik och servicemöjligheter. MW Power är ett samriskföretag som ägs av de globalt verkande koncernerna Metso (60 %) och Wärtsilä (40 %).

Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Torslundsgatan 3, 576 31, SÄVSJÖ
Tel.nummer
0382-15820
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556135-7988
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1970
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
VEÅ AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
VEÅ AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Sävsjö
Nyckeltal
Vinstmarginal
8,32%
1,57% (2016)
Kassalikviditet
131,74%
133,82% (2016)
Soliditet
52,27%
58,44% (2016)
Bruttovinstmarginal
57,29%
57,22% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
33
64 139
4 960
4 602
34 737
-
-
8,32%
131,74%
52,27%
32
70 859
1 093
1 105
25 229
0
0
1,57%
133,82%
58,44%
32
54 986
2 313
1 127
37 606
0
14 625
4,26%
111,75%
42,29%
31
62 074
5 071
3 977
28 861
0
14 355
8,64%
121,07%
52,22%
42
91 517
-16 209
5 354
24 124
1 093
17 603
-16,31%
60,87%
47,01%
46
58 889
-1 059
-1 059
56 090
1 022
17 786
1,19%
150,71%
7,11%
50
112 279
-7 111
-7 111
76 983
1 013
18 303
-4,58%
130,79%
1,36%
52
96 773
3 307
3 307
85 476
949
19 270
3,55%
157,64%
9,54%
52
74 477
-7 142
-7 223
74 173
971
19 264
-9,63%
232,77%
6,54%
58
96 221
20
271
73 878
910
19 629
0,11%
264,47%
9,57%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
60 186
3 953
5 005
4 960
70 703
156
1 113
1 093
54 986
-
2 339
2 313
59 487
2 587
5 094
5 071
90 937
580
-15 022
-16 209
57 857
1 032
347
-1 059
111 018
1 261
-5 603
-7 111
96 229
544
3 274
3 307
73 948
529
-7 199
-7 142
95 259
962
-179
20

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
5 894
28 844
34 738
-
4 676
20 553
25 229
-
6 599
31 007
37 606
-
6 757
22 104
28 861
-
9 562
14 562
24 124
-
14 935
41 155
56 090
-
17 303
59 680
76 983
-
16 225
69 251
85 476
-
18 148
56 025
74 173
-
20 304
53 575
73 879

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
16 702
1 867
0
0
16 169
34 738
13 350
1 787
0
0
10 092
25 229
14 246
2 127
0
0
21 234
37 607
14 218
1 094
0
0
13 548
28 860
11 341
0
0
0
12 783
24 124
3 987
0
221
29 000
22 882
56 090
1 046
0
221
36 000
39 716
76 983
8 157
0
221
43 000
34 098
85 476
4 850
0
221
50 416
18 686
74 173
7 073
0
221
50 416
16 168
73 878

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
4 000
64 139
-
-
-
-
-
1 250
70 859
-
-
14 625
-
6 786
2 000
54 986
-
-
14 355
-
6 257
1 100
62 074
1 093
-
17 603
-
8 360
-
91 517
1 022
-
17 786
-
8 511
-
58 889
1 013
-
18 303
-
8 580
-
112 279
949
62
19 270
325
8 349
-
96 773
971
81
19 264
54
8 359
-
74 477
910
44
19 629
-
8 579
-
96 221

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
33
1 824
708
5587
-14,87%
8,32%
57,29%
21,06%
52,27%
131,74%
32
2 209
714
2349
28,58%
1,57%
57,22%
14,80%
58,44%
133,82%
32
1 718
692
4072
-7,57%
4,26%
50,26%
17,77%
42,29%
111,75%
31
1 919
687
6606
-34,58%
8,64%
62,74%
14,38%
52,22%
121,07%
42
2 165
669
-9522
57,18%
-16,31%
77,36%
1,96%
47,01%
60,87%
46
1 258
628
3078
-47,89%
1,19%
52,95%
31,58%
7,11%
150,71%
50
2 220
592
-2837
15,37%
-4,58%
45,77%
17,98%
1,36%
130,79%
52
1 851
551
5981
30,13%
3,55%
55,83%
36,53%
9,54%
157,64%
52
1 422
559
-4370
-22,37%
-9,63%
55,47%
50,49%
6,54%
232,77%
58
1 642
529
2868
-
0,11%
35,04%
39,27%
9,57%
264,47%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva konstruktion, tillverkning, försäljning, service- och montage av ång- och hetvattenpannor jämte därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556135-7988
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1970-05-19
Juridiskt namn
VEÅ AB
Länsäte
Sävsjö

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Steen, Per Anders (f. 1966)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Palmberg, Lars Daniel (f. 1977)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Steen, Per Anders (f. 1966)
Styrelseledamot
Steen, Per Anders (f. 1966)
Claesson, Sven Anders Thomas (f. 1967)
Johansson, Anders Bertil (f. 1977)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).