Alingsås kommun

Alingsås kommun

Drömsemestern börjar nu!

För dig som njuter av campinglivet, erbjuder vi en familjecamping fylld med roliga och spännande aktiviteter.

Ekonomisk rating (2002)

5
Väl godkänd Poäng: 7/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Stora Torget 1, 441 30, ALINGSÅS
Tel.nummer
0322-52059
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-1553
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1975
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Alingsås kommun
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Alingsås kommun
Status
Aktiv
Kommunsäte
Alingsås
Ekonomisk rating (2002)
Poäng 7/15: Väl godkänd

Lönsamheten och den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet och kassalikviditet är godkänd. Dock är tillväxten hos bolaget dålig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
4,64%
7,76% (2001)
Kassalikviditet
71,16%
56,31% (2001)
Soliditet
52,55%
54,89% (2001)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
3741
1 905 100
26 000
20 000
2 239 400
-
-
15,50%
71,66%
32,01%
-
1 766 000
-
-
1 966 100
-
-
14,42%
58,03%
35,70%
-
1 769 300
38 300
32 300
1 966 100
-
-
6,50%
58,01%
35,70%

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
669 000
1 236 100
98 600
26 000
589 600
1 176 400
80 000
-
589 600
1 179 700
38 300
38 300

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 942 600
296 800
2 239 400
-
1 709 200
256 900
1 966 100
-
1 709 200
256 900
1 966 100

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
716 800
0
58 700
1 137 500
326 400
2 239 400
701 900
0
52 000
880 300
331 900
1 966 100
701 800
0
52 000
880 300
332 000
1 966 100

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
1 905 100
-
-
-
-
-
-
1 766 000
-
-
-
-
-
-
1 769 300

Nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
3 741
179
-
157300
13,47%
15,50%
-
-4,42%
32,01%
71,66%
-
-
-
132000
0,00%
14,42%
-
-12,72%
35,70%
58,03%
-
-
-
90300
-
6,50%
-
-12,74%
35,70%
58,01%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
3649
1 636 600
9 000
9 000
964 900
-
-
4,64%
71,16%
52,55%
-
1 542 600
20 200
20 200
909 700
0
687 000
7,76%
56,31%
54,89%
-
1 548 600
20 200
20 200
909 700
-
-
5,52%
56,31%
54,89%

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
400 500
1 236 100
12 000
9 000
366 200
1 176 400
22 400
20 200
366 200
1 182 400
20 200
20 200

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
742 100
222 800
964 900
-
719 300
190 400
909 700
-
719 300
190 400
909 700

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
507 100
0
29 000
185 700
243 100
964 900
499 300
0
28 800
135 800
245 800
909 700
499 300
0
28 800
135 800
245 800
909 700

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
1 636 600
-
-
687 000
-
236 000
-
1 542 600
-
-
-
-
-
-
1 548 600

Nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
3 649
110
-
41000
9,37%
4,64%
-
-5,07%
52,55%
71,16%
-
-
-
51200
0,00%
7,76%
-
-15,13%
54,89%
56,31%
-
-
-
49000
-
5,52%
-
-15,13%
54,89%
56,31%

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-1553
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1975-01-01
Juridiskt namn
Alingsås kommun
Länsäte
Alingsås

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN85311 Gymnasieskola studieförberedande utb | SN85312 Kommunal vuxenutbildning | SN85322 Gymnasiesärskola | SN90030 Konstnärlig verksamhet | SN01620 Serviceföretag inom husdjurskötsel | SN36001 Grundvattenförsörjning | SN37000 Reningsverksamhet | SN38110 Sophämtning, renhållningstransporter | SN38210 Icke miljöfarligt avfall, hantering | SN42110 Väganläggningsentreprenör | SN56100 Restaurang | SN7112450 Miljöteknik | SN81300 Trädgårdsserviceföretag | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84114 Informationsverk | SN84115 Stödmyndighet t offentlig förvaltn | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84131 Administration infrastrukturprogram | SN84133 Administration arbetsmarknadsprogram | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN8532160 Barn- & fritidsprogram | SN8532161 Bygg- & anläggningsprogram | SN8532162 Elprogram | SN8532164 Estetiskt program | SN8532166 Handels- & administrationsprogram | SN8532173 Vård- & omsorgsprogram | SN85521 Kommunal kulturskola | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87901 Särskilt boende för barn & ungdomar | SN87902 Särskilt boende för vuxna | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN8810110 Dagcenter & Hemtjänst, äldrevård | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88991 Ungdomscenter, öppna soc insatser | SN88993 Individ- & familjeomsorg | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101115 Gymnasiebibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN91012 Arkiv | SN91020 Museum | SN91030 Kulturmiljöinstitution | SN91040 Trädgård, djurpark, naturreservat | SN93119 Sporthall, idrottsplats, sportanlägg | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN8531110 Naturvetenskapligt program | SN8531120 Samhällsvetenskapligt program | SN8531140 Teknikprogram | SN8559910 Svenska för invandrare SFI | SN8531210 Särvux | SN8531150 Humanistiska programmet | SN8531160 Ekonomiprogrammet
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).