Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Bryggaregatan 16, 503 38, BORÅS
Tel.nummer
033-179390
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556637-6363
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2002
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Fourshops AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Fourshops AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Västra Götaland
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Företaget har svaga ekonomiska tal inom områdena tillväxt och den bakomliggande finansiella styrkan i bolaget. Dock är lönsamheten utmärkt och förbättras kontinuerligt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
-15,18%
-14,44% (2017)
Kassalikviditet
10,35%
11,24% (2017)
Soliditet
0,86%
0,89% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
39
47 523
-7 213
0
14 100
-
-
-15,18%
10,35%
0,86%
41
48 363
-6 990
1
13 649
-
-
-14,44%
11,24%
0,89%
38
47 277
-6 392
5
13 279
0
10 160
-13,47%
18,05%
0,90%
36
45 676
-5 795
2
10 296
0
9 255
-12,66%
17,43%
1,12%
34
47 450
-8 203
4
10 298
0
9 906
-17,25%
19,04%
1,10%
39
42 693
-14 501
1
13 280
-
11 206
-33,87%
19,96%
1,18%
39
44 130
-10 105
3
26 120
0
12 251
-23,10%
50,08%
0,61%
39
47 944
-5 977
4
20 462
0
11 794
-12,46%
42,53%
0,77%
39
44 825
-7 456
0
21 588
0
11 173
-16,62%
46,21%
0,71%
38
43 036
-5 396
0
19 385
0
10 553
-12,52%
41,38%
0,89%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
47 454
69
-7 205
-7 213
48 363
-
-6 981
-6 990
47 277
-
-6 366
-6 392
45 676
-
-5 782
-5 795
47 415
35
-8 181
-8 203
42 693
-
-14 461
-14 501
43 648
482
-10 082
-10 105
47 944
-
-5 972
-5 977
44 825
-
-7 451
-7 456
43 036
-
-5 388
-5 396

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 207
12 893
14 100
-
57
13 592
13 649
-
126
13 153
13 279
-
200
10 096
10 296
-
372
9 926
10 298
-
561
12 719
13 280
-
607
25 513
26 120
-
875
19 587
20 462
-
714
20 874
21 588
-
918
18 467
19 385

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
121
0
0
0
13 979
14 100
121
0
0
0
13 528
13 649
120
0
0
0
13 159
13 279
115
0
0
0
10 181
10 296
113
0
0
0
10 185
10 298
110
60
0
0
13 110
13 280
109
66
0
0
25 945
26 120
106
66
0
0
20 290
20 462
101
66
0
0
21 421
21 588
101
91
0
0
19 193
19 385

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
47 523
-
-
-
-
-
-
48 363
-
-
10 160
-
3 411
-
47 277
-
-
9 255
-
2 950
-
45 676
-
-
9 906
-
2 975
-
47 450
-
-
11 206
-
3 525
-
42 693
-
-
12 251
-
3 805
-
44 130
-
-
11 794
-
3 724
-
47 944
-
-
11 173
-
3 519
-
44 825
-
-
10 553
-
3 229
-
43 036

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
39
1 217
332
-6889
-1,88%
-15,18%
100,00%
-2,29%
0,86%
10,35%
41
1 180
315
-6912
2,30%
-14,44%
100,00%
0,13%
0,89%
11,24%
38
1 244
331
-6215
3,51%
-13,47%
100,00%
-0,01%
0,90%
18,05%
36
1 269
341
-5569
-3,67%
-12,66%
100,00%
-0,19%
1,12%
17,43%
34
1 395
380
-7978
11,06%
-17,25%
100,00%
-0,55%
1,10%
19,04%
39
1 095
379
-14187
-2,19%
-33,87%
100,00%
-0,92%
1,18%
19,96%
39
1 119
414
-9871
-8,96%
-23,10%
100,00%
-0,99%
0,61%
50,08%
39
1 229
400
-5829
6,96%
-12,46%
100,00%
-1,47%
0,77%
42,53%
39
1 149
379
-7295
4,16%
-16,62%
100,00%
-1,22%
0,71%
46,21%
38
1 133
366
-5206
-
-12,52%
100,00%
-1,69%
0,89%
41,38%

Verksamhet & Status

Bolaget har till förmål för sin verksamhet att bedriva handel med textilvaror och konfektion, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556637-6363
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2002-12-17
Juridiskt namn
Fourshops AB
Länsäte
Västra Götaland

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Buskas Häller, Antonia Louise (f. 1985)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Edman, Johan Anders Frederik (f. 1974)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Häller, Anna-Lena Elisabet (f. 1951)
Styrelseledamot
Häller, Anna-Lena Elisabet (f. 1951)
Buskas Häller, Antonia Louise (f. 1985)
Häller, Beate Kristina (f. 1987)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).