Fraktpartner Göteborg AB

Fraktpartner Göteborg AB

Visst är dina varor värda en god transportör?

Fraktpartner är ett privatägt transportbolag med en enkel filosofi - fungerande transporter gör inte mycket väsen av sig, strul däremot låter mera. Tillsammans skapar vi tystlåtna leveranser.

Hängivna fraktutövare som vi är, engagerar vi oss med liv och lust så att våra kunders leveranser ska flyta problemfritt.

Vår huvudregel att se till att våra kunder får det vi utlovat,har gjort oss till en fraktpartner våra kunder inte ger avkall på när de väl bekantat sig med oss.

Nog är väl både ditt företag och varor värda en sådan service?

Transportförmedling. Specialiserade på frakt, spedition, logistik, distribution och lager.

Ekonomisk rating (2018)

5
Väl godkänd Poäng: 9/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
August Barks Gata 25, 421 32, VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel.nummer
031-7096260
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556539-8624
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1997
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Fraktpartner Göteborg AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 9/15: Väl godkänd

Företaget har dåliga ekonomiska tal när det gäller tillväxten. Företagets lönsamhet och den bakomliggande ekonomiska styrkan är dock godkända och båda områdena förbättras kontinuerligt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
2,51% (2017)
Kassalikviditet
160,38%
122,63% (2017)
Soliditet
34,22%
17,58% (2017)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2017)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2006-06
2005-06
2004-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
18
61 801
2 239
1 465
13 981
1 221
4 580
3,87%
135,23%
22,87%
19
77 411
1 751
1 121
14 656
1 592
4 923
2,49%
128,63%
20,01%
28
83 506
1 023
614
17 643
1 858
6 926
1,64%
119,72%
13,66%

Resultaträkning (tkr)

2006-06
2005-06
2004-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
61 801
-
2 272
2 239
77 411
-
1 744
1 751
83 506
-
1 303
1 023

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2006-06
2005-06
2004-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
311
13 670
13 981
-
396
14 260
14 656
-
607
17 036
17 643

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2006-06
2005-06
2004-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 197
0
676
0
10 109
13 982
2 932
0
500
138
11 086
14 656
2 410
0
387
615
14 230
17 642

Löner & utdelning (tkr)

2006-06
2005-06
2004-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 221
-
4 580
-
2 514
-
61 801
1 592
350
4 923
-
3 002
-
77 411
1 858
-
6 926
-
3 520
-
83 506

Nyckeltal

2006-06
2005-06
2004-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
18
3 433
479
3165
-20,17%
3,87%
27,32%
5,76%
22,87%
135,23%
19
4 074
524
2535
-7,30%
2,49%
100,00%
4,10%
20,01%
128,63%
28
2 982
467
1993
-
1,64%
100,00%
3,36%
13,66%
119,72%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
172
122
259
2 120
-
-
-
160,38%
34,22%
4
18 182
454
234
4 889
-
-
2,51%
122,63%
17,58%
4
17 833
251
132
4 374
0
1 696
1,43%
114,03%
14,49%
4
18 806
342
273
5 476
0
1 732
1,89%
118,19%
17,43%
4
16 995
-594
8
4 411
0
1 766
-3,43%
113,05%
14,09%
4
17 898
476
165
6 895
-
1 895
2,88%
120,02%
16,11%
5
18 442
880
415
6 510
0
2 229
4,80%
181,43%
43,77%
5
22 690
1 737
14
6 016
806
1 250
7,70%
174,74%
41,43%
6
42 118
3 810
120
7 764
803
1 644
9,61%
178,51%
40,65%
6
38 707
2 573
237
8 320
816
1 995
6,98%
164,41%
36,55%

Resultaträkning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
172
119
122
18 182
-
450
454
17 833
-
221
251
18 806
-
169
342
16 995
-
-631
-594
17 898
-
418
476
18 442
-
807
880
22 690
-
1 677
1 737
42 118
-
3 965
3 810
38 707
-
2 512
2 573

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
35
2 085
2 120
-
120
4 769
4 889
-
230
4 144
4 374
-
240
5 237
5 477
-
208
4 202
4 410
-
211
6 684
6 895
-
207
6 303
6 510
-
214
5 803
6 017
-
240
7 524
7 764
-
291
8 030
8 321

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
387
434
0
0
1 300
2 121
357
644
0
0
3 889
4 890
253
488
0
0
3 634
4 375
633
412
0
0
4 431
5 476
361
334
0
0
3 717
4 412
352
973
0
0
5 569
6 894
2 187
849
0
0
3 474
6 510
1 772
924
0
0
3 321
6 017
1 758
1 792
0
0
4 215
7 765
1 638
1 799
0
0
4 884
8 321

Löner & utdelning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
260
172
-
-
-
-
-
230
18 182
-
-
1 696
-
688
130
17 833
-
-
1 732
-
662
513
18 806
-
-
1 766
-
823
-
16 995
-
-
1 895
-
842
-
17 898
-
-
2 229
-
815
2 000
18 442
806
-
1 250
-
782
-
22 690
803
-
1 644
-
954
-
42 118
816
-
1 995
-
1 027
-
38 707

Nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
130
-100,00%
-
-
-
34,22%
160,38%
4
4 546
621
460
1,96%
2,51%
100,00%
4,84%
17,58%
122,63%
4
4 458
610
231
-5,17%
1,43%
100,00%
2,86%
14,49%
114,03%
4
4 702
616
174
10,66%
1,89%
100,00%
4,29%
17,43%
118,19%
4
4 249
666
-628
-5,05%
-3,43%
100,00%
2,85%
14,09%
113,05%
4
4 475
713
427
-2,95%
2,88%
100,00%
6,23%
16,11%
120,02%
5
3 688
631
814
-18,72%
4,80%
100,00%
15,34%
43,77%
181,43%
5
4 538
541
1703
-46,13%
7,70%
100,00%
10,94%
41,43%
174,74%
6
7 020
546
4009
8,81%
9,61%
100,00%
7,86%
40,65%
178,51%
6
6 451
581
2561
-
6,98%
100,00%
8,13%
36,55%
164,41%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva transportförmedling och spedition, äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556539-8624
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1997-02-27
Juridiskt namn
Fraktpartner Göteborg AB
Länsäte
Göteborg

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Borch Sivertsen, Gunnar Mareno (f. 1962)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Högström, Lars Olof Patrik (f. 1982)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Borch Sivertsen, Gunnar Mareno (f. 1962)
Styrelseledamot
Larsson, Stig-Lennart (f. 1950)
Borch Sivertsen, Gunnar Mareno (f. 1962)
Styrelsesuppleant
Robinson, Linn Charlott (f. 1969)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).