Tibble Fristående Gymnasium TFG AB

Tibble Fristående Gymnasium TFG AB

Ekonomisk rating (2018)

2
Mycket väl godkänd Poäng: 12/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Attundavägen 1, 183 34, TÄBY
Tel.nummer
08-52282700
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556697-8556
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2006
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Tibble Fristående Gymnasium TFG AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Tibble Fristående Gymnasium TFG AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Täby
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Företaget har utmärkta betyg när det gäller lönsamhet och den bakomliggande finansiella styrkan. Tillväxten är dock svag i bolaget.

Nyckeltal
Vinstmarginal
12,90%
5,42% (2017)
Kassalikviditet
88,94%
70,03% (2017)
Soliditet
31,62%
44,30% (2017)
Bruttovinstmarginal
87,01%
86,35% (2017)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
173
207 846
12 160
8 847
100 991
942
85 742
6,29%
70,87%
15,47%
159
183 856
8 422
6 234
35 089
840
75 159
5,10%
71,72%
19,33%
156
166 891
6 344
4 605
30 128
810
67 416
4,22%
71,47%
20,73%
162
164 155
8 368
6 195
32 887
807
65 293
5,51%
61,19%
13,48%
180
160 054
6 544
4 817
36 933
734
64 367
4,30%
69,64%
32,60%
176
130 881
2 964
-
45 555
732
54 539
2,57%
73,98%
24,62%

Resultaträkning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
199 142
8 704
12 482
12 160
175 823
8 033
8 967
8 422
163 025
3 866
6 875
6 344
161 254
2 901
8 878
8 368
158 562
1 492
6 751
6 544
128 908
1 973
3 224
2 964

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
60 226
40 765
100 991
-
21 265
13 824
35 089
-
17 725
12 403
30 128
-
19 891
12 996
32 887
-
22 209
14 724
36 933
-
23 993
21 562
45 555

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
15 628
-
1 048
26 792
57 523
100 991
6 781
-
-
9 032
19 276
35 089
6 247
-
-
6 525
17 355
30 127
4 433
-
-
7 215
21 238
32 886
12 039
-
-
3 750
21 144
36 933
11 217
-
1 443
3 750
29 144
45 554

Löner & utdelning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
942
-
85 742
-
34 799
-
207 846
840
-
75 159
-
30 928
-
183 856
810
-
67 416
-
27 245
-
166 891
807
-
65 293
-
25 825
-
164 155
734
-
64 367
-
25 429
-
160 054
732
-
54 539
-
21 874
-
130 881

Nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
173
1 151
714
19377
13,26%
6,29%
87,54%
-8,42%
15,47%
70,87%
159
1 106
689
13559
7,85%
5,10%
87,36%
-3,10%
19,33%
71,72%
156
1 045
627
10927
1,10%
4,22%
100,00%
-3,04%
20,73%
71,47%
162
995
579
13040
1,70%
5,51%
100,00%
-5,11%
13,48%
61,19%
180
881
511
10833
23,00%
4,30%
100,00%
-4,05%
32,60%
69,64%
176
732
445
7930
-
2,57%
100,00%
-5,88%
24,62%
73,98%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
81
114 392
13 986
12 622
84 788
863
45 382
12,90%
88,94%
31,62%
78
100 397
4 747
3 668
32 017
840
37 249
5,42%
70,03%
44,30%
81
89 113
1 640
2 014
32 545
810
34 754
2,45%
73,25%
49,83%
85
92 829
12 806
11 906
36 250
807
34 548
14,60%
80,52%
46,79%
92
94 024
4 620
6 123
35 666
734
37 367
5,23%
66,65%
52,87%
97
98 683
10 412
8 836
48 342
732
40 290
11,00%
95,47%
38,97%
99
94 379
3 102
1 655
24 815
875
37 231
3,41%
140,62%
37,53%
102
89 870
1 081
779
23 847
1 325
36 848
1,44%
132,58%
29,47%
117
91 865
2 873
2 093
28 127
1 842
34 792
3,46%
136,36%
23,99%
122
93 040
4 735
3 142
24 903
1 223
34 931
5,52%
136,75%
21,90%

Resultaträkning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
110 599
3 793
6 268
13 986
96 690
3 707
5 240
4 747
87 543
1 570
146
1 640
91 177
1 652
4 308
12 806
93 250
774
2 855
4 620
97 841
842
3 670
10 412
94 247
132
2 886
3 102
89 691
179
1 129
1 081
91 865
-
3 145
2 873
93 040
-
4 900
4 735

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
56 270
28 518
84 788
-
25 014
7 003
32 017
-
25 364
7 181
32 545
-
26 529
9 721
36 250
-
27 629
8 037
35 666
-
28 140
20 203
48 343
-
6 953
17 861
24 814
-
9 131
14 716
23 847
-
10 845
17 281
28 126
-
6 757
18 146
24 903

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
26 807
-
-
25 917
32 064
84 788
14 185
-
-
7 832
10 000
32 017
16 216
-
-
6 525
9 803
32 544
16 962
-
-
7 215
12 073
36 250
18 857
-
-
4 750
12 059
35 666
16 734
2 696
-
7 750
21 162
48 342
7 898
1 815
-
2 400
12 702
24 815
6 242
1 006
-
5 498
11 100
23 846
5 963
1 006
-
8 484
12 673
28 126
4 670
1 006
-
5 958
13 269
24 903

Löner & utdelning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
863
-
45 382
-
19 419
-
114 392
840
-
37 249
-
17 421
-
100 397
810
-
34 754
-
15 847
5 700
89 113
807
-
34 548
-
15 357
4 000
92 829
734
-
37 367
-
15 594
10 000
94 024
732
-
40 290
-
16 518
-
98 683
875
-
37 231
-
15 764
-
94 379
1 325
-
36 848
-
15 844
-
89 870
1 842
-
34 792
-
15 534
500
91 865
1 223
-
34 931
-
15 677
800
93 040

Nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
81
1 365
831
8233
14,39%
12,90%
87,01%
-3,21%
31,62%
88,94%
78
1 240
730
6815
10,45%
5,42%
86,35%
-3,10%
44,30%
70,03%
81
1 081
649
1838
-3,99%
2,45%
100,00%
-3,00%
49,83%
73,25%
85
1 073
608
6157
-2,22%
14,60%
100,00%
-2,58%
46,79%
80,52%
92
1 014
593
4671
-4,69%
5,23%
87,43%
-4,31%
52,87%
66,65%
97
1 009
605
5234
3,81%
11,00%
100,00%
-0,98%
38,97%
95,47%
99
952
552
6161
5,08%
3,41%
100,00%
5,47%
37,53%
140,62%
102
879
536
4065
-2,37%
1,44%
100,00%
4,03%
29,47%
132,58%
117
785
455
5836
-1,26%
3,46%
100,00%
5,02%
23,99%
136,36%
122
763
434
6815
-
5,52%
100,00%
5,24%
21,90%
136,75%

Verksamhet & Status

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva rörentreprenad och mekanisk verkstad jämte därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556697-8556
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2006-02-01
Juridiskt namn
Tibble Fristående Gymnasium TFG AB
Länsäte
Täby

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Pålsson, Per John Niklas (f. 1972)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Larsson, Karl Erik Sture (f. 1955)
Sandberg, Carl-Johan Georg (f. 1976)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Sandgren, Mark David Henry (f. 1973)
Styrelseledamot
Söderström, Sigurd Håkan (f. 1956)
Byström, Hans Allan (f. 1958)
Feuk Dahlström, Anna Beatrice (f. 1970)
Drougge, Carl Göran Christian (f. 1971)
Pålsson, Per John Niklas (f. 1972)
Sandgren, Mark David Henry (f. 1973)
Lokind, Per Henrik (f. 1975)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).