Skurups kommun

Skurups kommun

Välkommen till Bingsmarkens Camping!

Skånes eget Hawaii!

Bingsmarkens Camping

Bingsmarkens Camping är en trevlig familjecamping som ligger mellan ?Trelleborg och Ystad på sydkusten, cirka 10 km söder om Skurup. Camping är perfekt belägen alldeles intill en underbar finkornig sandstrand ?med brygga. Havet är långgrunt och passar utmärkt för barnfamiljer.

Campingen har ett hundratal campingplatser samt 7 stugor med ?havsutsikt, placerade 50 meter från strand.

Gör ett besök hos oss så förstår ni varför Bingsmarkens Camping ?kallas för Skånes Hawaii.

Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Stora Torggatan 4, 274 34, SKURUP
Tel.nummer
0410-25664
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-1082
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1974
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Skurups kommun
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Skurups kommun
Status
Aktiv
Kommunsäte
Skurup
Nyckeltal
Vinstmarginal
12,58%
16,86% (2000)
Kassalikviditet
80,29%
79,77% (2000)
Soliditet
65,07%
65,07% (2000)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
570 200
18 100
18 000
738 300
-
-
19,79%
99,36%
46,16%
-
547 800
30 100
28 700
709 700
-
-
28,24%
96,44%
44,77%
-
513 200
9 900
11 300
682 500
-
-
15,67%
121,73%
42,93%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
162 200
408 000
29 200
18 100
161 500
386 300
42 400
30 100
159 500
353 700
22 600
9 900

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
614 800
123 500
738 300
-
601 300
108 400
709 700
-
591 200
91 300
682 500

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
340 800
0
4 400
268 800
124 300
738 300
317 700
0
5 200
274 400
112 400
709 700
293 000
0
16 200
298 300
75 000
682 500

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
570 200
-
-
-
-
-
-
547 800
-
-
-
-
-
-
513 200

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
33600
0,43%
19,79%
-
-0,49%
46,16%
99,36%
-
-
-
47600
1,25%
28,24%
-
-2,48%
44,77%
96,44%
-
-
-
38800
-
15,67%
-
10,22%
42,93%
121,73%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
551 100
15 400
15 400
484 100
-
-
12,58%
80,29%
65,07%
-
521 400
19 400
19 400
453 500
-
-
16,86%
79,77%
65,07%
-
488 300
7 500
8 800
422 800
-
-
8,17%
94,57%
66,08%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
143 100
408 000
16 600
15 400
135 200
386 200
20 900
19 400
134 600
353 700
9 700
7 500

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
393 900
90 200
484 100
-
376 800
76 700
453 500
-
366 500
56 300
422 800

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
315 000
0
2 900
54 600
111 600
484 100
295 100
0
3 700
59 300
95 400
453 500
279 400
0
15 100
69 400
58 900
422 800

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
551 100
-
-
-
-
-
-
521 400
-
-
-
-
-
-
488 300

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
19500
5,84%
12,58%
-
-14,95%
65,07%
80,29%
-
-
-
24600
0,45%
16,86%
-
-13,83%
65,07%
79,77%
-
-
-
24800
-
8,17%
-
-1,93%
66,08%
94,57%

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-1082
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1974-01-01
Juridiskt namn
Skurups kommun
Länsäte
Skurup

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN52220 Hamn- & service till sjötransport | SN85312 Kommunal vuxenutbildning | SN85322 Gymnasiesärskola | SN35130 Elektricitet, distribution | SN36001 Grundvattenförsörjning | SN42110 Väganläggningsentreprenör | SN56293 Centralkök för skolor, omsorg mm | SN79900 Turistservice | SN81300 Trädgårdsserviceföretag | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84114 Informationsverk | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84131 Administration infrastrukturprogram | SN84250 Brand- & räddningsverksamhet | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN85321 Gymnasial yrkesutbildning | SN8532161 Bygg- & anläggningsprogram | SN8532165 Fordonsprogram | SN8532172 Naturbruksprogram | SN85591 Arbetsmarknadsutbildning | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87901 Särskilt boende för barn & ungdomar | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88993 Individ- & familjeomsorg | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN91012 Arkiv | SN93119 Sporthall, idrottsplats, sportanlägg | SN9311910 Sporthall | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN9329010 Fritidsgård | SN8559910 Svenska för invandrare SFI | SN8531210 Särvux
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).