Grafströms Sulkytillverkning AB

Grafströms Sulkytillverkning AB

Ekonomisk rating (2017)

5
Väl godkänd Poäng: 8/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Österro 112, 857 52, SUNDSVALL
Tel.nummer
060-563026
E-postadress
info@grafstroms.com
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556085-6915
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1962
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Grafströms Sulkytillverkning AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Grafströms Sulkytillverkning AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Sundsvall
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 8/15: Väl godkänd

Företaget har svag ekonomisk utveckling inom tillväxt och lönsamhet. Den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet, kassalikviditet och andra styrkefaktorer är dock utmärkta och förbättras.

Nyckeltal
Vinstmarginal
16,25%
22,22% (2016)
Kassalikviditet
127,20%
281,83% (2016)
Soliditet
85,88%
88,44% (2016)
Bruttovinstmarginal
56,33%
56,74% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
4
5 817
943
558
11 350
-
1 022
16,25%
127,20%
85,88%
4
6 260
1 362
919
10 527
0
941
22,22%
281,83%
88,44%
4
5 732
943
676
9 886
0
1 107
16,50%
232,76%
83,51%
4
5 221
818
482
9 328
182
800
15,76%
142,05%
82,28%
4
5 197
-127
61
9 294
222
741
-0,58%
184,66%
77,28%
4
5 281
443
347
8 896
222
685
8,41%
258,29%
83,62%
4
5 060
211
253
8 404
222
644
4,19%
296,67%
86,44%
4
5 486
687
494
8 535
244
650
12,54%
264,49%
84,96%
3
5 154
706
533
7 812
494
248
13,78%
285,39%
87,87%

Resultaträkning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
5 817
-
903
943
6 260
-
1 391
1 362
5 732
-
943
943
5 221
-
808
818
5 197
-
-38
-127
5 281
-
427
443
5 060
-
181
211
5 486
-
686
687
5 154
-
697
706

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
8 453
2 897
11 350
-
6 701
3 826
10 527
-
5 389
4 498
9 887
-
6 265
3 063
9 328
-
4 645
4 649
9 294
-
4 645
4 251
8 896
-
4 706
3 698
8 404
-
4 788
3 747
8 535
-
4 805
3 006
7 811

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
8 784
1 235
0
0
1 331
11 350
8 526
1 005
0
0
996
10 527
7 607
832
0
0
1 447
9 886
7 081
762
0
0
1 484
9 327
6 744
562
0
0
1 988
9 294
6 833
777
0
0
1 285
8 895
6 631
812
0
0
961
8 404
6 503
959
0
0
1 073
8 535
6 129
943
0
0
739
7 811

Löner & utdelning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1 022
-
488
150
5 817
-
-
941
-
448
300
6 260
-
-
1 107
-
439
-
5 732
182
-
800
-
352
150
5 221
222
-
741
-
839
145
5 197
222
-
685
-
655
150
5 281
222
-
644
-
532
145
5 060
244
-
650
-
410
125
5 486
494
-
248
-
414
120
5 154

Nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
4
1 454
391
931
-7,08%
16,25%
56,33%
26,92%
85,88%
127,20%
4
1 565
350
1415
9,21%
22,22%
56,74%
45,21%
88,44%
281,83%
4
1 433
389
953
9,79%
16,50%
55,22%
53,23%
83,51%
232,76%
4
1 305
339
808
0,46%
15,76%
100,00%
30,24%
82,28%
142,05%
4
1 299
457
-38
-1,59%
-0,58%
100,00%
51,20%
77,28%
184,66%
4
1 320
397
506
4,37%
8,41%
100,00%
56,16%
83,62%
258,29%
4
1 265
354
264
-7,77%
4,19%
100,00%
54,09%
86,44%
296,67%
4
1 372
338
855
6,44%
12,54%
100,00%
48,74%
84,96%
264,49%
3
1 718
391
774
-
13,78%
100,00%
43,99%
87,87%
285,39%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva damfrisering samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556085-6915
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1962-12-28
Juridiskt namn
Grafströms Sulkytillverkning AB
Länsäte
Sundsvall

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Lundberg, Lars Magnus (f. 1976)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Grafström, Nils Benny (f. 1951)
Styrelsesuppleant
Björklund, Ulla Britt (f. 1954)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).