Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Handens Stationsväg 17, 136 40, HANDEN
Tel.nummer
08-7770020
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556303-3454
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
BioThema AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
BioThema AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Haninge
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 7/15: Väl godkänd

Företaget har svag ekonomisk utveckling inom tillväxt och lönsamhet. Den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet, kassalikviditet och andra styrkefaktorer är godkänd och förbättras.

Nyckeltal
Vinstmarginal
22,67%
-2,55% (2017)
Kassalikviditet
289,28%
287,11% (2017)
Soliditet
74,78%
79,40% (2017)
Bruttovinstmarginal
87,07%
83,59% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
8
7 236
1 439
726
6 690
-
-
22,67%
289,28%
74,78%
6
5 643
-144
68
4 998
-
-
-2,55%
287,11%
79,40%
5
5 896
-94
77
6 098
0
1 933
-1,60%
184,31%
67,15%
5
9 057
2 066
1 113
6 605
0
2 252
22,95%
225,62%
69,13%
7
8 669
956
1 082
5 928
0
2 419
11,13%
267,78%
73,50%
8
7 738
1
111
5 243
-
3 042
0,30%
232,41%
69,16%
9
10 545
1 372
697
6 718
0
3 927
13,80%
137,48%
50,66%
9
9 916
304
203
6 693
935
2 854
6,46%
151,78%
43,23%
9
9 356
1 496
995
5 279
831
2 536
18,46%
351,70%
69,23%
9
10 461
1 113
635
4 988
818
2 837
14,92%
270,44%
64,16%
9
9 025
1 759
970
6 565
815
2 335
22,40%
140,83%
36,62%

Resultaträkning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
6 352
884
1 431
1 439
5 600
43
-189
-144
5 860
36
-95
-94
8 998
59
2 064
2 066
8 606
63
1 653
956
7 593
145
-6
1
10 385
160
1 298
1 372
9 243
673
486
304
8 376
980
1 412
1 496
7 896
2 565
1 168
1 113
8 043
982
1 783
1 759

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
925
5 765
6 690
-
1 410
3 588
4 998
-
1 650
4 448
6 098
-
1 706
4 898
6 604
-
1 612
4 317
5 929
-
1 385
3 858
5 243
-
1 417
5 301
6 718
-
247
6 445
6 692
-
415
4 865
5 280
-
627
4 361
4 988
-
663
5 902
6 565

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
4 312
886
0
0
1 492
6 690
3 586
490
0
0
923
4 999
3 519
738
0
0
1 842
6 099
3 441
1 442
0
0
1 721
6 604
3 329
1 318
0
0
1 282
5 929
2 247
1 768
0
0
1 228
5 243
1 888
1 943
0
0
2 887
6 718
1 690
1 543
0
0
3 459
6 692
2 387
1 625
0
0
1 267
5 279
2 092
1 421
0
0
1 475
4 988
1 458
1 213
0
0
3 894
6 565

Löner & utdelning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
400
7 236
-
-
-
-
-
-
5 643
-
-
1 933
-
687
-
5 896
-
-
2 252
-
743
-
9 057
-
-
2 419
-
813
1 000
8 669
-
-
3 042
-
978
-
7 738
-
-
3 927
-
1 609
-
10 545
935
-
2 854
-
1 644
500
9 916
831
-
2 536
-
1 315
900
9 356
818
-
2 837
-
1 455
-
10 461
815
-
2 335
-
1 358
-
9 025

Nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
8
794
326
1953
13,43%
22,67%
87,07%
67,27%
74,78%
289,28%
6
933
408
443
-4,44%
-2,55%
83,59%
47,59%
79,40%
287,11%
5
1 172
524
731
-34,87%
-1,60%
87,68%
44,47%
67,15%
184,31%
5
1 800
599
2740
4,55%
22,95%
86,23%
35,31%
69,13%
225,62%
7
1 229
461
2196
13,34%
11,13%
84,87%
35,27%
73,50%
267,78%
8
949
506
410
-26,88%
0,30%
88,24%
34,64%
69,16%
232,41%
9
1 154
628
1690
12,36%
13,80%
93,70%
23,25%
50,66%
137,48%
9
1 027
627
653
10,35%
6,46%
91,94%
32,31%
43,23%
151,78%
9
931
533
1628
6,08%
18,46%
84,81%
42,96%
69,23%
351,70%
9
877
578
1386
-1,83%
14,92%
76,27%
36,55%
64,16%
270,44%
9
894
501
1982
-
22,40%
89,27%
24,97%
36,62%
140,83%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva advokatverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556303-3454
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-09-21
Juridiskt namn
BioThema AB
Länsäte
Haninge

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Lundin, Arne Thorvald (f. 1947)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Viklund, Ulf Sixten (f. 1957)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Lundin, Arne Thorvald (f. 1947)
Styrelseledamot
Lundin, Arne Thorvald (f. 1947)
Karnell Lundin, Eva Ulrika (f. 1953)
Styrelsesuppleant
Lundin, Lisa Linnea (f. 1977)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).